Стани господар на Scrum и Kanban. Запиши се за следващите сертифициращи курсове на 14-15.01.2021 г. по Скръм и на 18.01.2021 г. по Канбан.

Консултация и коучинг по Scrum и Kanban

С какво още мога да помогна на вашата организация и екипи?

Одит и оценка на начина, по който прилагате Scrum и/или Kanban.

Въвеждане на Scrum и/или Kanban във вашата организация.

Въвеждане на добри практики в прилагането на Scrum и/или Kanban.

Помощ в решаването на проблеми и справянето с предизвикателства в прилагането на Scrum и/или Kanban.

Индивидуална работа и консултация на вашите Scrum Masters и/или Product Owners.

Ефективно използване не инструменти (напр. Jira) при прилагането на Scrum и/или Kanban.

Екипен коучинг.

100% отдаденост

Аз давам 100% от себе си. Но успехът зависи общите ни усилия.
Highly recommend Stavros because of his vast knowledge in the agile practices, his years of experience of consulting the teams of worldwide retailers and especially because of the critical thinking on the best application of agile in real life scenarios and serving real world business needs.
- Tsvetan Tsvetkov
Scrum master at Adidas

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не ви обвързва с мен.