Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.
Програмата за лична ефективност от „Академията за ефективни Agile / Scrum екипи“ на agify.me

Програма за лична ефективност за Agile / Scrum екипи

Програмата за лична ефективност е първата част от „Академията за ефективни Agile / Scrum екипи“ на agify.me. През всичките 15+ години съм се убедил, че не можеш да изградиш ефективни екипи и ефективна организация, ако на теб самият ти липсва лична ефективност. Ето защо смятам, че тази програма е изключително важна и задължителна за всеки Scrum Master, Product Owner, Developer и всеки друг член на един Agile / Scrum екип. Тя включва четири двудневни обучения, които покриват ключови компетентности в контекста на Agile / Scrum, а имено управление на времето, управление на стреса, изграждане на самоувереност и асертивност, и ефективна комуникация. Ученето е базирано на много практически упражнения, игри и симулации, групови дискусии и решаване на казуси от „реалния“ живот, както и работа върху себе си, саморефлексия и самооценка.

За кого е подходяща тази програма за лична ефективност?

Тази програма за лична ефективност е изключително подходящ за всеки, който е в ролята на Scrum Master, Product Owner, Developer или е просто част от или има отношение към Agile / Scrum екип. Разбира се и четирите обучения са тясно свързани с това как ние самите да бъде по-ефективни и в този ред на мисли от тях биха могли да се възползват всички служители в една организация.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Кога и как се провеждат обученията в програмата за лична ефективност?

Онлайн

Всички обучения от програмата за лична ефективност ще бъдат проведени онлайн. Това ни най-малко не намалява тяхната добавена стойност и полза - гарантирам! :)

Група от минимум 5 и максимум 12 човека

За да може да бъде ефективно обучението е необходима група от поне 5 човека. Поради същите съображения - големина на групата не може да надвишава 12 човека.

Гъвкав график

Групата сама решава кога да бъдат проведени обученията от програмата за лична ефективност (като може да бъде, както в рабони дни, така и събота и неделя) и какъв да бъде точния график на всяко обучение.

12 обучителни часа

Всяко обучение включва 12 обучителни часа, които следва да бъдат разделени в два последователни дни. Възможен вариант е от 10:00 ч. до 17:00 ч. (с едночасова обедна почивка), но това е нещо, което групата ще реши на първата ни среща.
Теория
Практика
Работа върху себе си

Какви игри и симулации ще да бъдат включени в програмата за лична ефективност?

Управление на времето
Целеполагане
Приорити-зиране
Управление на нато-варването
Управление на промяната
Първо-причини за стрес
Симптоми на стреса
Когнитивни изкривявания
Маладаптивни вярвания
Burnout / Прегряване
Психични разстройства
Обмяна на информация
Комуника-ционни цели
Личностни профили по DISC
Социални стилове на David Merrill и Roger Reid
Комуникацио-нни канали
Структури-ране на съобщения
Критерии за самооценка
Заявяване и отстояване
Поведенчески стилове
Заявяване на нужди
Заявяване на граници
Заявяване на права

Какво участниците казват за програмата за лична ефективност?

Petya Naydenova - Business Analyst
Miroslav Genev - Senior Software Engineer
Dimitar Vasilev - Key Account Operations Lead
Klara Kayralah - Senior Software Engineer
Georgi Geshev - Business Analyst
Ivelina Georgieva - QA Engineer
I just went through the Personal effectiveness program lead by Stavros and found it extremely relevant and useful. There were 4 trainings in total and even though they were online due to the Covid, they were very productive and thought provoking. There were games that engaged us, simulations that provoked conversation and debates in the group and real life examples which helped us put theory into perspective. I really enjoyed and learned a lot from each one.
- Petya Naydenova
Business Analyst

Запиши се за следващата група, която започва на 04.2022!

Попълни следната форма за записване: