Стани господар на Scrum! Запиши се за модула за лична ефективност за Scrum екипи с начало 10.2021.
Модул за лична ефективност от програмата за ефективни Scrum екипи на agify.me

Модул за лична ефективност

Модулът за лична ефективност е първата част от 'Отворената програма за ефективни Scrum екипи' на agify.me. През всичките 15+ години съм се убедил, че не можеш да изградиш ефективни екипи и ефективна организация, ако на теб самият ти липсва лична ефективност. Ето защо смятам, че този модул е изключително важен и задължителен за всеки Scrum Master, Product Owner и Developer. Той включва четири двудневни обучения, които покриват ключови компетентности в контекста на Scrum, а имено управление на времето, управление на стреса, управление на конфликти и изграждане на самоувереност и асертивност. Ученето е базирано на много практически упражнения, игри и симулации, групови дискусии и решаване на казуси от 'реалния' живот, както и работа върху себе си, саморефлексия и самооценка.

За кого е подходящ този модул за лична ефективност?

Този модул за лична ефективност е изключително подходящ за всеки, който е в ролята на Scrum Master, Product Owner или Developer или ще заема такава роля в бъдеще. Разбира се и четирите обучения са тясно свързани с това как ние самите да бъде по-ефективни и в този ред на мисли от тях биха могли да се възползват всички служители в една организация.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Кога и как се провеждат обученията в модула за лична ефективност?

Онлайн

Всички обучения от модула за лична ефективност ще бъдат проведени онлайн. Това ни най-малко не намалява тяхната добавена стойност и полза - гарантирам! :)

Група от минимум 5 и максимум 10 човека

За да може да бъде ефективно обучението е необходима група от поне 5 човека. Поради същите съображения - големина на групата не може да надвишава 10 човека.

Гъвкав график

Групата сама решава кога да бъдат проведени обученията от модула за лична ефективност (като може да бъде, както в рабони дни, така и събота и неделя) и какъв да бъде точния график на всяко обучение.

10 обучителни часа

Всяко обучение включва 10 обучителни часа, които следва да бъдат разделени в два последователни дни. Възможен вариант е от 10:00 ч. до 16:00 ч. (с едночасова обедна почивка), но това е нещо, което групата ще реши на първата ни среща.
Теория
Практика
Работа върху себе си

Какви игри и симулации ще да бъдат включени в модула за лична ефективност?

Приорити-зиране и планиране
Управление на промяната
Първо-причини за стрес
Когнитивни изкривявания
Маладаптивни вярвания
Първо-причини за конфликта
Културни сблъсъци
Стилове за решаване на конфликти
Критерии за самооценка
Заявяване и отстояване
Поведенчески стилове

Какво участниците казват за модула за лична ефективност?

Petya Naydenova - Business Analyst
Miroslav Genev - Senior Software Engineer
Dimitar Vasilev - Key Account Operations Lead
Klara Kayralah - Senior Software Engineer
Georgi Geshev - Business Analyst
Ivelina Georgieva - QA Engineer
I just went through the Personal effectiveness module lead by Stavros and found it extremely relevant and useful. There were 4 trainings in total and even though they were online due to the Covid, they were very productive and thought provoking. There were games that engaged us, simulations that provoked conversation and debates in the group and real life examples which helped us put theory into perspective. I really enjoyed and learned a lot from each one.
- Petya Naydenova
Business Analyst

Запиши се за следващата група, която започва на 10.2021!

Модул за лична ефективност от програмата за ефективни Scrum екипи на agify.me
Модул за лична ефективност
Първа част от 'Отворената програма за ефективни Scrum екипи' на agify.me, която покрива четири ключови компетентности в контекста нa Scrum, а имено управление на времето, управление на стреса, управление на конфликти и изграждане на самоувереност и асертивност.
10.2021
999 без ДДС
Местата са ограничени до първите 10 записали се!