Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.
Програмата за екипна ефективност от „Академията за ефективни Agile / Scrum екипи“ на agify.me

Програма за екипна ефективност за Agile / Scrum екипи

Програмата за екипна ефективност е втората част от „Академията за ефективни Agile / Scrum екипи“ на agify.me. Това е и сърцевината на академията, която ще те научи какво е нужно, за да бъдем успешните лидери, които хората са готови да следват; какво да направим, за да може екипът ни да се превърна в „добре смазана машина“, която освен че постига невероятен резултат, се радва и на страхотен екипен дух; как да впрегнем огромния „енергиен потенциал“ потенциал на конфликта, за да помогнем на екипа да израстне; и как да се погрижим и за отделната личност в екипа, следвайки правилото „един за всички, всички за един“. И всичко това ще постигнем чрез много практически упражнения, игри и симулации, групови дискусии и решаване на казуси от „реалния“ живот, както и работа върху себе си, саморефлексия и самооценка. Абсолютен мъст за всеки Scrum Master, а силно пожелателно за всеки Product Owner и Developer! :)

За кого е подходяща тази програма за екипна ефективност?

Тази програма за екипна ефективност е изключително подходящ за всеки, който е в ролята на Scrum Master, Product Owner, Developer или е просто част от или има отношение към Agile / Scrum екип. Разбира се и четирите обучения са тясно свързани с това как ние самите да бъде по-ефективни и в този ред на мисли от тях биха могли да се възползват всички служители в една организация.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Кога и как се провеждат обученията в програмата за екипна ефективност?

Онлайн

Всички обучения от програмата за екипна ефективност ще бъдат проведени онлайн. Това ни най-малко не намалява тяхната добавена стойност и полза - гарантирам! :)

Група от минимум 5 и максимум 12 човека

За да може да бъде ефективно обучението е необходима група от поне 5 човека. Поради същите съображения - големина на групата не може да надвишава 12 човека.

Гъвкав график

Групата сама решава кога да бъдат проведени обученията от програмата за екипна ефективност (като може да бъде, както в рабони дни, така и събота и неделя) и какъв да бъде точния график на всяко обучение.

12 обучителни часа

Всяко обучение включва 12 обучителни часа, които следва да бъдат разделени в два последователни дни. Възможен вариант е от 10:00 ч. до 17:00 ч. (с едночасова обедна почивка), но това е нещо, което групата ще реши на първата ни среща.
Теория
Практика
Работа върху себе си

Какви игри и симулации ще да бъдат включени в програмата за екипна ефективност?

Лидер vs. Ръководител
Източници на власт
Стратегии и тактики за влияние
Визия
Лидерски стилове
Погрешни разбирания за екип
Типове екипи
Решаване на проблеми в екип
Етапи в екипното развитие
Екипни интервенции
Екипни роли
Екипни дисфункции
Изграждане на доверие
Дефиниция за конфликт
Първо-причини за конфликта
Ескалиране на конфликти
Културни сблъсъци
Стилове за решаване на конфликти
Стратегии за решаване на конфликти
Погрешни разбирания за управлението на хора
4-те типа несъответс-твия
CAF на Spencer Stuart
Измерители на предста-вянето
Избор на интервенция
Даване на обратна връзка
Йерархия на нуждите на Маслоу
Двуфактор-ната теория на Хърцбърг

Запиши се за следващата група, която започва на 05.2022!

Попълни следната форма за записване: