Стани господар на Scrum. Запиши се за следващия ми сертифициращ курс по Scrum на 18-19.03.2021.
Културните радари

Културните радари

Корпоративната култура е фактор номер едно за успешното прилагане на Scrum. Преди време създадох културните радари (стъпвайки върху работата на Carté and Fox), за да могат екипите, с които работя да оценят своята културна специфика и да я съпоставят с тази в Scrum. Правя я достъпна и за теб, за да можеш да провериш доколко твоите ценности, вярвания, убеждения и въобще светоглед съпвадат с тези в Scrum. Там, където има големи несъответствия (малка степен на припокриване в радара), ще има дискомфорт и много съпротиви! :)

Радар на истината

Включва 4 измерения, които определят начина, по който възприемаш истината за света.

Ралативна истина vs. Абсолютна истина

Аналитичност vs. Интуитивност

Практика vs. Теория

Избор vs. Съдба

Комуникационен радар

Включва 3 измерения, които определят предпочитания от теб начин за общуване.

Директно vs. Индиректно

Приятелско vs. Резервирано

Устно vs. Писмено

Времеви радар

Включва 4 измерения, които определят отношението ти към времето.

Монохронично vs. Полихронично

Скорост vs. Внимание

Краткосрочност vs. Дългосрочност

Бъдеще vs. Минало

Радар на отношенията

Включва 5 измерения, които определят как подхождаш в отношенията си с другите.

Колективизъм vs. Индивидуализъм

Плоска vs. Йерархична властова структура

Придобит vs. получен статус

Лично vs. Функционално

Малка vs. Голяма физическа дистанция

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече с моите отворени обучения или просто ми пиши.