Стани господар на Agile и Scrum! Запиши се за програмата за лична ефективност за Agile / Scrum екипи с начало 11.2021.
Екипни културни радари

Екипни културни радари

Корпоративната култура е фактор номер едно за успешното прилагане на Agile / Scrum. Преди време създадох културните радари (стъпвайки върху работата на Carté и Fox), за да могат екипите, с които работя да оценят своята културна специфика и да я съпоставят с тази в Agile / Scrum. Оказа се, че освен за подобен тип оценка, културните радари са изключително подходящ инструмент, с който може да се оцени доколко се разминават ценностите, вярванията, убежденията и въобще светогледа в един екип. Там, където има големи несъответствия (малка степен на припокриване в радара), може да се очакват чести неразбирания и конфликти в екипа! Правя екипните културнира радари достъпни и за твоя екип, за да може да опознаете различията помежду си и по-успешно да ги управлявате! И, да, това е едно чудесно упражнение, което винаги правя с групите в моите сертифициращи обучения по Scrum и винаги оставам изненадан, когато хора осъзнаят колко са различни помежду си! А това е толкова хубаво! :).
Изпрати https://agify.me/techniques/theculturalradars/team/create?teamId=58400463 до всички в твоя екип. Те следва да въведат своето име/псевдоним и да попълнят въпросника, за да получиш културните радари на своя екип. Успех! :)

А доколко ти самият си пасваш със Scrum?

С индивидуалните културни радари можеш да провериш доколко твоите ценности, вярвания, убеждения и въобще светоглед съпвадат с тези в Scrum!

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече с моите сертифициращи обучения по Scrum, моята програма за лична ефективност за Agile / Scrum екипи или просто ми пиши.