Рубриката 3x3 -
Издание 3
Издание 3
Публикувано на 15.02.2022 г.
Gergana Georgieva - Sr. Scrum Master / Contractor
Lachezar Milev - Sr. Agile Coach / Contractor
Ana-Mariya Traykova - Sr. Scrum Master / Contractor

Гери, Лъчо и Ана-Мария споделят.

Гери, Лъчо и Ана-Мария са Agile практиктици, които често влизат в ролята на Senior Scrum Master-и и Agile Coach-ове. Обикновено ще ги видите в контракторска / консултантска роля, като в момента те помагат на компании като SumUp и Adidas. Гери преди малко повече от 10 години открива това, което наистина иска да прави и й доставя удоволствие в работата и сега продължава да върви по този път. Обича да пътува, да работи по сложни проблеми, да помага на хората, да не приема статуквото за даденост, да го предизвиква и променя. Лъчо се занимава с Agile от около 2010-та, когато започва опитите с екипите си да работи първоначално по методи на XP, а по-късно и Scrum. Заемал е различни роли, както от страната на engineering, така и от страната на product. Самоопределя се като Agilist и се интересувам от всичко, свърчано с delivery pipeline-а. В последните години работи като Agile Coach в различни продуктови компании и винаги е на разположение на http://www.milev.coach/, ако имате интересни казуси! 🙂 Ана-Мария в момента е Senior Agile Expert в Adidas. Първата си работа в IT компания започва едва на 19 години като QA, съчетавайки я с университета, в който учи IT предприемачество.
Разкажи ни как минава един твой ден като Scrum Master / Agile Coach?
Gergana Georgieva - Sr. Scrum Master / Contractor
Денят ми е разпределен между работа с екипите , работа с продукт мениджърите по техните изисквания върху продуктите, които се разработват и работа с мениджмънта на компанията или отдела по въвеждане на подобрения в организацията или в екипите. Всеки ден е различен, но той започва винаги с чаша кафе и със списък от задачи и един основен въпрос, който се върти в главата ми в началото на всеки ден „Как да помогна?“.
Lachezar Milev - Sr. Agile Coach / Contractor
Обикновено в деня ми присъстват следните елементи: (1) два часа think time рано сутрин - планиране и стратегия за работата с екипите; (2) анализ на метрики и KPIs; (3) четене и самоусъвършенстване; (4) участие в екипни церемонии – като наблюдател, фасилитатор или коуч; (5) coach the leader сесии с лидерите и работа по инициативите на Agile Chapter-а в компанията.
Ana-Mariya Traykova - Sr. Scrum Master / Contractor
Работата ми е доста динамична и всеки ден е различен. Сутринта ми винаги започва с кафе. Повечето дни са доста натоварени. Организирам деня си, като сутрин започвам с ежедневните скръм срещи. След това работя по мои задачи улесняващи работата на екипите ми както и инициативи свързани с развитието и усвояването на Agile практиките в компанията. Често следобедите са запазени за по-дълги скръм срещи като планинги, ретроспективи, дема или пък срещи 1:1. В допълнение всеки ден практикувам пилатес или йога, за да балансирам часовете прекарани пред компютъра.
Разкажи ни как е важно това, което правиш като Scrum Master / Agile Coach?
Gergana Georgieva - Sr. Scrum Master / Contractor
Моята мисия е екипите да станат по-добри и организацията да създаде среда, в която това е възможно.
Lachezar Milev - Sr. Agile Coach / Contractor
Организациите и екипите в тях са изключително комплексни структури. За да бъдат успешни и да доставят стойност, компаниите трябва да могат да реагират и да се променят, да изградят устойчивост и необходимата култура, която да им позволи да преминат от модел на management към такъв на leadership, да растат и да скалират. Ето защо бизнесите имат нужда от отдадени agilist-ти, които да работят върху постигането на тези аспекти, и да ги enable-нат да постигнат устойчив растеж.
Ana-Mariya Traykova - Sr. Scrum Master / Contractor
В компания избрала да следва Agile начин на работа ролята на Scrum master/Agile expert е необходима и много предизвикателна. Всеки Agile лидер трябва да работи на две нива. Екипно - да предаде знанията си на екипите с които работи, винаги да може да обясни защо дадена Agile практика дава стойност на екипа и на крайния продукт, както и да гарантира спокойна среда, доверие и развитие. На ниво компания - подобряване на Agile културата (чрез обучения и workshop-и) и задвижване на дългосрочни инициативи за усъвършенстване начина на работа и практиките в компанията.
Кои са трите умения, които са от ключова значение за теб като Scrum Master / Agile Coach?
Gergana Georgieva - Sr. Scrum Master / Contractor
(1) Желание да служиш - да поставиш интересите на екипа и на организацията над собствените си интереси. Да служиш за по-голямото благо, да поставиш нуждите на екипа преди своите. (2) Интегритет - Прави това, което говориш. Говори това, което смяташ да направиш. Прави правилното нещо даже, когато никой не гледа. (3) Емпатия - Бъди там за хората, уважавайки чувствата на всеки. Съумявай да се поставиш на мястото на другите, съумявай да усетиш как се чувстват другите.
Lachezar Milev - Sr. Agile Coach / Contractor
(1) Системен подход към работата с екипи – изграждане на хипотези, валидиране, адаптация на модела; (2) Добър toolset за: оценка на екипите, вземане на решения в комплексна среда; planning сесии и ретроспекции; (3) Воденето на истински диалог – active listening & powerful questions.
Ana-Mariya Traykova - Sr. Scrum Master / Contractor
(1) Не само познаване, но и отлично разбиране на Agile принципите и практиките; (2) Добри комуникативни умения и (3) Визия, growth mindset и склонност към промяна. В допълнение бих казала, че добрият Agile лидер знае, че всеки екип е различен. От изключително значение е персоналният подход към всяко предизвикателство, тъй като няма универсална формула, която да работи еднакво добре за нуждите на всеки екип.

И останалите издания не са за пропускане?

Прочетете предишното издание, в което Ник, Ангел и Коко споделят за своето Product Owner-ство! 🙂

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂