Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Обучение по ефективно управление на стреса

Това двудневно обучение по ефективно управление на стреса обобщава най-важните (и далеч по-многобройни, отколкото ми се иска) уроци за дистреса и професионалното прегряване, които съм научил през годините, докато работих с различни Agile / Scrum екипи. Не веднъж съм ставал свидетел как различни хората (особено Scrum Master-и) не успяват да се справят с повишеното психическо напрежение и натоварване в своята работна среда, което в последствие води до пренатоварване, изтощение, а понякога дори до пълен психически колапс. Убедил съм се, че най-добрата стратегия е превенцията. Именно поради тази причина в това обучение се фокусирам изцяло върху разпознаването, диагностицирането и ранната интервенция на хроничния стрес и професионалното прегряване. Отново с много примерни от 'реалния' живот на Agile / Scrum екипите.
Обучение по ефективно управление на стреса

За кого е подходящо това обучение по ефективно управление на стреса?

Това обучение по ефективно управление на стреса е изключително подходящо за Scrum Master-и, които в моята практика често са подложени на високи нива на стрес и натоварване. Разбира се обучение е свързано с лична ефективност и в този ред на мисли от него биха могли да се възползват и Product Owner-и, и Developer-и, и въобще всеки един човек в организацията (особено ако са в рискува група от професионално прегряване или развиване на психично разстройство).
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по ефективно управление на стреса?

Голяма част от обучението е фокусирано върху работата със себе си. Това се случва като първо започваме с кратка теоритична част (от принципи и техники), след което упражняваме и прилагаме тази теория в хипотетични ситуации (най-често под формата на игри с казуси), за да сме сигурни, че сме изградили правилното разбиране, и най-накрая съотнасяме наученото към 'действителността' на всеки един от участниците чрез упражнения за саморефлексия и самооценка.
Теория
(4 принципа, 15 техники)
Практика
(2 игри, 3 упражнения, 5 дискусии)
Работа върху себе си
(5 саморефлексии, 4 самооценки)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по ефективно управление на стреса е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Първопричини за стреса
Burnout / Прегряване
Стратегии за справяне със стреса
Когнитивно реструктуриране
Психични разстройства

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по ефективно управление на стреса?

Първо-причини за стрес
Симптоми на стреса
Когнитивни изкривявания
Маладаптивни вярвания
Burnout / Прегряване
Психични разстройства

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по ефективно управление на стреса?

Какво представлява стреса?

Как да оцениш моментния ефект от стреса?

Какви техники съществуват, които могат да ти помогнат да овладееш моментния ефект от стреса?

Как да разпознаеш нездравословния стрес или т.нар. дистрес?

Как да оцениш доколко устойчиво и здравословно е твоето работно ежедневие?

Как да оцениш формално на какъв стрес си подложен в момента?

Какви могат да бъдат причините за стреса?

Какъв би могъл да бъде твоят отговор в ситуация, която ти създава стрес?

Какви техники можеш да използваш, за да следиш и анализираш стреса, на който си подложен?

Какво представлява професионалното прегряване?

Каква е връзката между дистреса и професионалното прегряване?

Как да разпознаваш професионалното прегряване?

През какви етапи преминава професионалното прегряване?

Как да предотвратиш настъпването на професионално прегряване?

Какви стратегии за справяне със стреса съществуват?

Какво представлява когнитивно-поведенческата терапия?

Кои са най-честите маладаптивни мисли и вярвания, от които може би страдаш?

Кок да се справиш с твоите когнитивни изкривявания?

Какво представляват психичните разстройства?

Каква е разликата между тревожни и афективни разстройства?

Как да оцениш формално в какъв риск си от развитие на психично разстройство?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективно управление на стреса?

Yanislava Yancheva - QA Engineer
Aleksandar Chomakov - Development Team Lead
Martina Georgieva - Software Engineer
Natalia Ignatova - Junior Software Engineer
Todor Tonchev - Accountant
Tsvetelina Mladenova - Senior Software Engineer
Asen Ninov - Software Engineer
Zdravka Ivanitzova - Finance Manager
Yordanka Georgieva - QA Engineer
Goran Yankov - Software Engineer
Diana Konyarska - QA Engineer
I attended stress management online training held by Stavros and it was amazing. This training came at the right time with the right trainer for me and after those two days of training, I felt balanced again with the feeling of inner joy. This training was online, but I did not face any disadvantages of this form of training because Stavros is a great professional, very experienced with deep knowledge and understanding of the Stress management topic. There was an optimal balance between theoretical basis, practice in form of games and tests, and interaction between the trainer and the trained.
- Yanislava Yancheva
QA Engineer

Виж моите авторски техники за ефективно управление на стреса

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.