Списък на моите авторски техники

Имам една любима история. Тя е на Лорън Айзли и за първи път е публикувана през далечната 1969 г. Адаптирана нейна версия звучи така:

Една сутрин, след силна буря, момче вървяло по брега на океана. В далечината видяло човешка фигура, която се движила така, сякаш танцува.
Водено от своето любопитство, момчето забързало крачка. Какво ли се случвало? Като се приближило, видяло, че фигурата е на момиче. Но тя не танцувала, а вземала нещо от пясъка и после нежно го връщала обратно във водата.
– Добро утро! Какво правите? – попитал младежът.
Момичето се спряло за миг, погледнала го и отговорила:
– Хвърлям морските звезди обратно в океана.
– А защо го правите? – попитало момчето.
– Слънцето изгрява и започва отливът. Ако не ги върна във водата, те ще умрат. - отговорило момичето.
– Но този плаж е толкова дълъг и целият е покрит с морски звезди. Нищо не можете да направите! - учудило се момчето.
Момичето го изслушала учтиво. После се навела, вдигнала поредната морска звезда, хвърлила я върху пенливите вълни и казала:
– За тази вече го промених!

Завърших докторантура. Можеше да стана учен. И да променя света към по-добро. Как? Като намирам решения, които спасяват всички морски звезди. Решения, които са универсални, защото са валидирани чрез добре проектирани емпирични изследвания (вкл. експерименти), които позволяват генерализиране. Но аз избрах друг път – този на на практика. На човекът, който не се опитва да промени целия свет, а само този на отделната морска звезда.

Как? Краткият отговор е чрез експериментиране. Но не онова формално експериментиране в науката, при което търсим взаимовръзки и причинно-следственни връзки, и което ни позволява да генерализираме. А по-простичко. Такова, при което искаме да проверим „Какво би се случило, ако…?“. Такова, при което оценяваме една промяна спрямо ефекта, който оказва върху нас самите, тук и сега, върху тази конкретна морска звезда.

През всичките тези години аз не спрях да експериментирам и се родиха много и най-различни техники. Съответно като консултант и коуч успях да помогна на някои морски звезди, на други не успях (и дори попречих), а до много дори не стигнах и никога няма да стигна. Но едно научих – експериментирането променя света към по-добро. Защото светът е събран във всяка една морска звезда.

Нито една от моите авторски техники не е научно „валидирана“. Може да работи за вас, но може и да не работи. Бъдете критични. Експериментирайте.

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂