Процес на дефиниране на проблема на Spradlin

проблема на Spradlin

Кога не можете да намерите решение? Когато не знаете какъв точно е проблемът. Или, още по-зле, може да намерите решение и след като го приложите, да се окаже, че проблемът си стои. Изразходвали сте време, пари и всякакъв друг ресурс, само за да откриете, че не сте формулирали точно задачата, която трябва да решите. Съответно, получили сте резултат, който не ви върши работа. За да избегнете подобни недоразумения, научете се първо да дефинирате точно проблемите. Вижте как да го правите като следвате стъпките от процеса на Спралин.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
6 мин.

Какво представлява процесът на дефиниране на проблема на Спарлин

Четири стъпки, които ви помагат да огледате проблема от всички страни, да го поставите в контекст и да начертаете план за решаването му. Те са разработени от Дуейн Спралин – президент и главен изпълнителен директор на компанията Innocentive и е публикуван в Harvard Business Review през септември 2012 г. Вижте кои са четирите стъпки:
Стъпка 1. Установете нуждата.
Опишете проблема си с думи прости и идентифицирайте основната нужда, която ще задоволите, след като го решите.
Стъпка 2. Обосновете нуждата.
Вече знаете, че наистина ви е важно да разрешите точно този проблем. Сега трябва да се обосновете защо:
  • Изяснете си дали този проблем и усилията, които ще положите за разрешаването му, съответстват на стратегическите приоритети на вашата организация, на нейната мисия и ценности.
  • Определете какви ще са ползите за вашата организация като цяло, когато решите проблема. Помислете как можете да ги измерите спрямо обща организационна стратегия и цели. Постарайте се да сте максимално конкретни.
  • Проверете доколко вероятно е да успеете да приложите решението. Отговорете си на въпроса как ще получите подкрепа от заинтересованите страни и хората, които взимат решения и как ще получите достъп до нужните ресурси и експертиза.
Стъпка 3. Разгледайте проблема в по-широк контекст.
Сега е време да обърнете поглед към миналото и да огледате внимателно настоящето. Разбира се, по отношение на проблема.
  • Открийте причините за проблема си.
  • Проверете какви решения вече съществуват във вашата организация. Възможно е колегите ви да са се опитвали да разрешат този, или подобен проблем, в миналото. Какво са направили? Какво е проработило и какво не?
  • Разширете кръга – какви решения на този проблем съществуват извън вашата организация. Направете теренни проучвания, търсете изследвания, проследете действия на конкуренти, искайте отговор от експерти, четете специализирана литература.
Стъпка 4. Запишете всички изводи, до които сте стигнали и планирайте решаването на проблема.
Вече разполагате с цялата необходима ви информация. Прегледайте я и напишете наново ясна и изчерпателна формулировка на проблема. Това ще ви помогне да видите пътя към решаването му. Може да си запишете допълнително и следните неща:
  • кой конкретно е най-подходящ за решаване на този проблем – човек, екип, външна фирма;
  • какво ще ви е необходимо на финала, освен работещо решение – изчерпателен доклад, прототип, etc.; отбележете си и крайния срок;
  • какви са стимулите за този, който решава проблема, как ще го възнаградите;
  • как ще оцените решението, какви методи ще използвате и кой ще отговаря за процеса.

Започнете да прилагате стъпките веднага – бързо ще се убедите в тяхната ефикасност. Ако искате да пестите повече времеви, човешки и материален ресурс, вижте програмата на обучениеto по взимане на решения и решаване на проблеми на agify.me и се запишете.

Искате да сте сигурни, че сте взели правилното решение?

Компасът на решенията може да ви помогне за това!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂