Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.

Обучение по ефективно управление на времето

Това двудневно обучение по ефективно управление на времето синтезира най-важните неща, които всеки човек в един Agile / Scrum екип трябва да знае и да умее да прави със своетo време, за да бъде ефективен в днешната изключително сложна и динамична бизнес среда - среда, в която участват много и различни заинтересовани страни и фокусът често скача от един приоритет на друг. В него споделям в подробности какво е било успешно (а и какво не) за мен и за хората и екипите, с които съм работил. Всичко е пречупено през моя 15+ годишен опит в софтуерната индустрия и всяко споделяне е лично преживяно. В този ред на мисли, обучението е богато от към реални примери и изключително близко до реалността, в която Agile / Scrum екипите живеят всеки ден.
Това обучение е част от програмата за лична ефективност на agify.me.
Обучение по ефективно управление на времето

За кого е подходящо това обучение по ефективно управление на времето?

Фокусът на това обучение по ефективно управление на времето е върху отделната личност и в този ред на мисли е изключително подходящ за всеки един от Agile / Scrum екипа - през Scrum Master-а и Product Owner-а до Developer-ите (и въобще всеки отделен човек в организацията). Въпреки че темата е лична ефективност, 99% от съдържанието е приложимо и на екипно ниво. В крайна сметка как би могъл да имаш ефективен екип без ти самият да си ефективен като човек?
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по ефективно управление на времето?

Обучението е изключително практически насочено благодарение на това, че в него има две авторски симулации, в които участниците управляват натоварването си като екип; определят стратегиите си за приоритетизиране; дефинират начина, по който ще планират задачите си; избират и прилагат подход, чрез който да управляват промяната и т.н. И всичко това се случва в една защитена и контролирана среда (много близка до реалната), където могат да грешат и да експериментират на воля! А анализът след симулациите (и моята обратна връзка като треньор) винаги е бил безценен ресурс, който вдъхновява участниците и води към положителна промяна. В допълнение на симулациите, провеждаме и множеството диксусии (всички заедно или в отделни групи), както и различни упражнения.
Теория
(2 принципа, 25 техники)
Практика
(2 симулации, 2 упражнения, 9 дискусии)
Работа върху себе си
(4 саморефлексии, 1 самооценка)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по ефективно управление на времето е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Целеполагане
Приоритизиране
Графици
Управление на натоварването
Управление на изпълнението

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по ефективно управление на времето?

Дефиниция
Целеполагане
Приорити-зиране
Управление на нато-варването
Управление на промяната

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по ефективно управление на времето?

Какво означава да управляваш времето си ефективно?

Какво се случва, когато не управляваш времето си ефективно?

Какви техники да ползваш, за да провериш личната си ефективност?

Как да оценяваш формално ефективността, с която управляваш времето си?

Какви цели би могъл да имаш в професионален план?

От къде идват целите?

Какви грешки да не допускаш, когато целеполагаш?

Какви техники могат да ти помогнат при целеполагането?

Какви стратегии за приоритизиране съществуват?

Кои са добрите практики при приоритизирането?

Какви действия можеш да предприемеш, когато трябва да свършиш дадена задача?

Какви техники съществуват за ефективно управление на натоварването?

Какво представляват графиците и как да ги използваш ефективно?

Кои са най-ефективните системи за управление на времето?

Кои са четирите основни предизвикателства при управлението на времето и как да се справиш с тях?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективно управление на времето?

Viktor Stefchov - Senior Technical Support Analyst
Asen Ninov - Software Engineer
Tsvetelina Mladenova - Senior Software Engineer
Kaloyan Kunev - Key Account Operations Lead
Sevdalina Sladkarova - Key Account Operations Lead
Goran Yankov - Software Engineer
Diana Konyarska - QA Engineer
Ivan Evtimov - Programme Manager
Ivan Evtimov - QA Engineer
Shtiliyan Petrov - QA Engineer
Aleksandar Terziev - Software Engineer
Fun and helpful training. I was surprised of the quality that can be delivered by online training. Engaging games and very helpful techniques to improve my time management. Definitely can recommend this to anyone.
- Viktor Stefchov
Senior Technical Support Analyst

Виж моите авторски техники за ефективно управление на времето

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.