Дилемата на
мениджъра

Дилемата на мениджъра

Днес, популярният цитат "Developers! Developers! Developers!" на Стив Болмър, вероятно щеше да бъде "Teams! Teams! Teams!" 🙂 Да, екипът е нещо, към което всички се стремят в наши дни. Дори нещо повече – в много организации екипите са издигнати в култ. Особено валидно е това в Agile света. Но верен на себе си – с времето започнах да предизвикам това „влечение към екипите“ и да си задавам въпросите „защо?“ и „това ли е най-правилният избор?“. Очаквах да стигна до отговора бързо и лесно, но се оказа че грешах. Всъщност това се превърна в моята „Дилема на мениджъра“, която остава нерешена и до ден днешен! Или по-скоро отговорът е много ситуационен...
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Измерител на итеракцията?

Има много и най-различни дефиниции за екип. От това, хората в групата да следват обща цел, до това, да зависят в голяма степен един от друг. Но, в контекста на моята дилема, това не е толкова важно. По-важно е каква е степентта на интеракция между отделните членове в екипа. Ето защо, когато оценям „екипността“ в един екип – си задавам следния въпрос:
Каква част от времето си прекарвате в „работна“ интеракция с останалите от екипа?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ако отговорът е под 30% – то тяхната работа е по-скоро индивидуална, а в случайте, когато се срещат с останалите от екипа – вероятно решават някакви общи проблеми, взимат решения, които засягат всички и т.н. Но голяма част от стойността реално се създава от отделната личност, а не от взаимодействието между хората в екипа. Големият въпрос тук е дали да насърчаваме интеракцията между хората (което със сигурност ще увеличи „екипността“) или ще търсим начин да стимулираме „независимост“ между тях, за да постигнем по-добро индивидуално представяне.

Дилемата на Мениджъра?

Работната интеракцията между хората е нещо, върху което имаме контрол и можем да управляваме. Не винаги, разбира се, но в не малко случаи е така. Проблемът е, че когато се водим от тенденции като тази за „важността на екипите“, ние можем „автоматично“ да създадем взаимодействие там, където е ненужно и дори „вредно“. Всъщност изграждането на ефективни „супер“ екипи изисква време и не малко усилия, включително и отлични умения за лидерство и работа в екип. От друга страна, насърчаването на индивидуалната работа и създаването на „супер“ звезди зависи най-вече от уменията ни за управление на хора. Та, моята „Дилема на мениджъра“ е:
Ако можехте да избирате – какво бихте избрал: 5 „супер“ звезди, работещи индивидуално ИЛИ „супер“ екип, в който 5-ма души работят като отбор?
За да не е толкова „сухо“ ще дам пример. Представете си, че създавате стартъп. Съответно имате достъп до 5 full stack developer-и, които могат да разработват сами напълно завършени функционалности. Разбира се, те ще трябва да се срещат от време на време, за да се съгласят с определи по-„мащабни“ решения и общи политики, но през по-голямата част, напр. 80% от времето, очаквате да работят индивидуално. Също така имате достъп до екип от 5-ма човека, които имат различни компетенции и зависят един от друг, но взети заедно също могат да разработват напълно завършени функционалности. Какво бихте избрали? Защо?

Супер звезди или супер екип?

На базата на собствения си опит с различни супер звезди и звездни екипи, мога да кажа, че всяка от двете опции си има своите предимства:
Супер звезда?
Изграждането на супер звезди в една организация обикновено носи предимствата на индивидуалната работа за бизнеса, а имено:

• Скорост - Най-малко спестявате времето, което прекарвате във взаимодействие с другите. Но може би това, което допринася най-много тук е бързината, с която взиматe решения и решаватe проблеми.

• Ефективност - Може би е достатъчно да споменем за ефекта на Ringelmann и закона на Price.

• Отговорност - Най-малко няма кой друг да ви „покрие“ и да свърши това, за което вие сте поел ангажимент. Както и да се извините с някой друг, с екипа или с екипната динамика.

• Творчество - Може би това е изненада за някои от вас, но моят опит показва, че творците работят най-добре сами. Когато сме в група – има много фактори, които могат да „убият“ креативността като груповото мислене, конформизма, висока критичност, наличието на конфликти и т.н. Това се потвърждава и от наблюденията на Jeff Stibel, който казва "Programmers are exponentially faster when coding as individuals; designers do their best when they work alone; artists rarely collaborate and when they do, it rarely goes well. There are exceptions to every rule, but in general this holds true.".

• Предвидимост - Много по-лесно е да предвидиш индивидуалното поведение от груповото поведение (в което съществена роля играе груповата динамика). Освен това, когато работите индивидуално – развивате умения за управление на времето и стреса, научавате се да се мотивирате сами и въобще се научавате на (само-)дисциплина.

Супер екип?

Екипната работа също има своите предимства за бизнеса:

• Обхват – Безпорно, когато работим в екип, се сблъскват много и различни гледни точки, което може да увеличи значително обхвата на ефекта. А старите римляни не случайно са твърдели, че „В спора се ражда истината!”.

• Сила – Ние сме социални животни и се чувстваме защитени и силни, когато сме много 🙂. Ето защо екипите могат по-добре да се справят с трудни ситуации и времена на кризи, както и да взимат „тежки“ решения.

• Устойчивост – Във високо ефективните екипи хората по-често са готови да жертват личния си интерес за сметка на групата, защото изграждат лоялност към него. Това може значително да увеличи способността на организацията да задържа кадри, което пък от своя страна да гарантира по-стабилни темпове на организационен растеж.

• Сигурност – Хората в екипа се „контролират“ един друг и съответно по-рядко поемат „излишни“, не добре претеглени, „емоционални“ рискове.

• Дух – Взаимодействието между хората прави работа по-интересна и по-забавна. В същото време те могат да се подкрепят взаимно, да си помагат и окуражават. Както се каза „не си сам в битката“.

Как да разреша Дилемата на мениджъра?

През годините създадох прост алгоритъм, който да помогне на мениджърите да решат тази толкова трудна дилема. Ето го и него:
Стъпка 1.
Оценете всяко от 10-те измерения по-горе с оценка от 1 до 10 (спрямо това колко е важно за вас).
Стъпка 2.
Точките, които попадат в измеренията за група от супер звезди умножете по -1.
Стъпка 3.
Сумирайте всички точки. Получавате число между -25 до +25.
Стъпка 4.
Колкото по-близо е резултатът до -25, толкова по-подходящо би било да управлявате група от супер звезди. В противен случай – по-добре създайте звезден екип!

Предпочитате супер екипа пред супер звездите, но не знаете „от къде да го подхванете този екип“?

Матрица на екипната стратегия може би ще ви даде отговор!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂