Метър
на грижата

Метър на грижата

Винаги съм възприемал управлението на хора като „грижа към другия“. И два въпроса не ми даваха мира през всичките тези години на Agile консултант и коуч. Първият въпрос е какво точно включва „грижата“ за другия (и възможно ли е да съществуват различни „нива“ на грижата)? Вторият въпрос е колко „грижа“ е нужна – има ли хигиенен минимум от време, което задължително трябва да „инвестираме“ в даден човек? А максимално време, след което „грижата“ се превръща в бреме за другия (а и за нас самите)? В търсенето на отговори на тези два въпроса се роди Метърът на грижата.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Какво представлява Пирамидата на грижата?

С времето установих, че има пет големи проблемни области, с които се сблъскват Agile екипите, когато става въпрос за отделната личност и грижата за нея. Освен това открих, че някои от тези проблеми „тежат“ повече и трябва да бъдат решени преди въобще да се адресират ефективно и по устойчив начин останалите проблеми. Така се появи Пирамидата на грижата. В нейната основа са най-важните измерения (съответствие и посока), които са „по-статични“ и гарантират устойчивост на представянето. На върха пък са тези (духа и растежа), които са значително по-„динамични“ и имат по-краткосрочен времеви хоризонт.
Пирамида на грижата
Съответствие.
Най-важното „измерение на грижата“. Идеята е да помогнем на човека да намери „своето“ правилно място в екипа / организацията ни. Там, където ще „тежи“ най-много и ще се „чувства“ най-добре. Нарича се съответствие, защото това изисква високо съвпадение между ценностите, вярванията и въобще „светогледа“ на човека и тези на неговия ръководител / екип / организация (както и естеството на това, което прави) – т.нар. Person-Environment Fit.
Посока.
Посоката е това, което „осмисля“ нашите решения и действия. Грижата за другия се изразява в непрекъснатото даване на колкото е възможно повече контекст на това, което се случва, на „цялата“ картина и нашето място и значение в нея. Това включва дефинирането и комуникирането на визия, стратегии, цели, критерии за успех, измерители на представянето и т.н.
Резултат.
За да бъде успешен един бизнес (а и всяко едно начинание) са нужни резултати. Нашата основна отговорност на това ниво на грижата е да помогнем на другия да максимизира положителния ефект от своята работа и да минимизира отрицателния такъв. Това включва множество интервенции – от това да даваме конкретни насоки за това как да бъде свършена дадена задача до това, да бъдеш „рамо, на което човек да си поплаче“.
Растеж.
Тук става въпрос за наличния потенциал на човека и неговото „отключване“. Като човек, който се грижи за другия – ние трябва да направим всичко възможно, за да може той да разгърне максимално своя талант. Дали през обучения, менторство, коучинг и други по-формални подходи, или просто като даваме постоянна ефективна обратна връзка – това няма значение. Важнотото е да има непрекъснат „прогрес“ по отношение на неговите компетенции.
Дух.
Това включва управлението на голямата четворка (както аз ги наричам), а имено мотивацията, ангажираността, лоялността и удовлетвореността на човека.
И сега, когато вече знаем нивата на Пирамидата на грижата, можем да видим връзката между отделните измерения. Така например – каква полза от това да имате висок дух, когато липсва капацитет? Или голям капацитет, но без резултати? Или отлични резултати, но не „правилните“? Или посока без „смисъл“? Ето защо, според Пирамидата на грижата, приоритетите ни в грижата към другия трябва да бъдат насочени от съответствие към дух.

Какво представлява Метъра на грижата?

Метърът на грижата стъпва върху идеята, че съществува оптимално време, което ние трябва да прекарваме в грижа за другия (без значение кой е този друг, колко добре се справя, колко ни харесва и т.н.). Точно, както поливаме едно цвете. Без вода, колкото и „добре да е гледано“, и колкото и да е „здраво“ и „кораво“ – то ще започне да съхне. От друга страна, ако поливаме твърде често и по много – отново ще започне да вехне. Съответно Метърът на грижата ни помага да контролираме имено това количество „грижа“, за да може тя да е максимално „здравословна“.
Стъпка 1 - Дефинирайте какво означава „здравословна“ грижа (в часове на седмица).
В работата си до сега съм използвал проучването на Leadership IQ, които в свое много популярно проучване показват, че оптималното време, което ръководител трябва да прекарва със своя подчинен е 6 часа на седмица. Аз модифицирам тълкованието на това число и в него включвам не само директната интеракция, но и времето, което ръководителят прекарва „насаме, в мисли за другия“.
Стъпка 2 - Умножете „здравословна“ грижа по броя на хората, за които се грижите.
Така ще установите общото време, което трябва да прекарвате в грижа за другите. От Стъпка 1 и проучването на Leadership IQ, лесно можем да установим, че 40 часа на седмица биха ни стигнали за не повече от 6 човека (при условие, че само това правим).
Стъпка 3 - Определете времето, което сте прекарали по всяка от дейностите от Пирамидата на грижата.
В края на седмицата се опитайте да оцените времето, което сте прекарали за всяка една от дейностите по Пирамидата на грижата. Тук е и моментът, в който да проверите дали не пренебрегвате някоя от дейностите?
Стъпка 4 - Изчислете времето, прекарано в грижа за другите.
Сумирайте времето за всички дейности от пирамидата на грижата.
Стъпка 5 - Измерете своя коефициент на „здравословна“ грижа за другите.
Разделете числото от Стъпка 4 на числото от Стъпка 2. Колко получихте? Колкото по-близо е този коефициент до 1, толкова по-добре. Ако е по-малък от 1 – помислете дали не трябва да отделите повече време за грижа за другите. Ако пък е по-голямо от 1 – дали пък не прекалявате в грижата си?

И сега въпросът ви е как да постигнете съответствието, което е в основата на Метъра на грижата?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂