Деветте нива на
обучение на Gagne

Деветте нива на обучение на Гане

Искате всяко обучение на екипа ви да е максимално ефективно. Разбирам ви напълно. Как обаче да сте сигурни, че това е така? Препоръчвам ви да използвате за проверка на избраните обучения, както и за съставянето на вашите собствени обучения, системата на Робърт Гане. Той определя деветте нива на преподаване, които гарантират максимална ефективност на процеса, независимо какъв е стилът на учене на хората. Запознайте се с тях, вижте някои от насоките за приложението им и действайте – помогнете на вашия екип да извлече максимума от обученията, които му осигурявате.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
6 мин.

Какво представлява Leadership Pipeline Model?

Робърт Гане (1916–2002) е образователен психолог. Той изследва способностите на човека за ефективно учене и разработва система, която му помага максимално да възприема нова информация и да я превръща в знание. Моделът му е публикуван за пръв път в книгата The Conditions of Learning, която излиза за пръв път през 1965 година. Най-често го наричат „деветте нива на ученето“ или „деветте условия за учене“. С него структурирате обученията си така, че екипът ви да извлече максимум полза от тях.
Ниво 1: Привличане на вниманието.
Преди да учите хората на каквото и да било, привлечете вниманието им. Може да го постигнете с простички средства като: повишаване на гласа, специфичен жест, история, която приковава вниманието и буди любопитството. По този начин помагате на курсистите да се фокусират, концентрират и да направят плавен преход към началото на обучението.
Ниво 2: Информиране на курсистите за целите на обучението.
Обяснете на екипа си какво трябва да научи до края на обучението и с какво новите знания и умения ще са полезни на членовете му и на организацията. Така хората ще са по-мотивирани и по-възприемчиви.
Ниво 3: Припомняне на вече придобити знания по темата.
Попитайте курсистите си какво знаят по темата, сблъсквали ли са се изобщо с нея и с проблемите, които решава конкретното обучение. Ако заедно сте имали минали обучения по темата, припомнете им какво са научили тогава и свържете старите с новите знания.
Ниво 4: Преподаване на нова информация.
Обмислете предварително как да поднесете информацията. Използвайте различни медии и стилове, подкрепете фактите и теориите с множество примери. Постарайте се да организирате информацията така, че представянето ѝ да не е монотонно. Поддържайте вниманието и любопитството на курсистите.
Ниво 5: Представяне на информацията.
За да изпълните условието от ниво 4 – да поддържате вниманието на курсистите – използвайте различни подходи за представяне на информацията:
  • примери,
  • графики,
  • видеа,
  • разказване на истории,
  • нищене на казуси,
  • аналогии.
Използвайте колкото се може по-разнообразни средства, за да представите информацията.
Ниво 6: Организиране на самостоятелна работа.
След като сте обяснявали, показвали, накарайте екипа си да ви покаже какво е научил. Може членовете му да разиграват ситуации, да демонстрират умения, които вече сте им показали, да отговарят на въпроси.
Ниво 7: Даване на обратна връзка.
След като разберете кой какво е научил, споделете го с курсистите. Обяснете кой какво трябва да коригира и кой в каква посока трябва да продължи да работи.
Ниво 8: Оценяване на усвоените знания и умения.
Дайте на курсистите тест или използвайте друг инструмент за измерване на знанията им – въпросници, писане на есета, практическа задача. Ако сте изпълнили насоката от ниво 2, това вашият екип през цялото време е знаел, че ще има някаква форма на контрол на новопридобитите знания/умения на финала.
Ниво 9: Помощ при задържането и трансфера на знания и умения.
Време е екипът ви да приложи наученото на практика. Уверете се, че хората ви имат достатъчно възможности за това. Колкото по-бързо започнат да използват новите знания и колкото по-често ги прилагат, толкова по-добре и задълго ги усвояват. Ако е необходимо, проведете опресняваща обучителна сесия известно време след като е минало основното обучение.

Ако не можете сами да правите обучения, но си давате сметка, че вие и/или екипът ви има нужда от нови знания и умения, разгледайте моите корпоративни обучения и изберете подходящите за вас.

А чудили ли сте се как да създате желение за учене у хората?

Вижте как може да изградите култура на растеж в екипа си / организацията си със Стълбата на непрекъснатото усъвършенстване!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂