Игри и симулации за развитие на Agile / Scrum екипи

Игрите и симулациите са най-добрият начин, по който можеш да предизвикваш, обучаваш, коучваш и развиваш своите Agile / Scrum екипи. Тук ще намериш списък от разработени от мен игри и симулации, които можеш да използваш „на готово“ за своите обучения, коучин и консултански сесии, както и да обогатиш и разнообразиш своите ретроспективи, работни срещи и събития за сплотяване на екипа. А, ако не намерите играта или симулацията, която ви е нужнa – ще се радвам да ви я разработя! 🙂

Как можете да използвате тези игри и симулации за развитие на вашите Agile / Scrum екипи?

Групово или индивидуално

Игрите и симулациите са най-ефективни, когато се провеждат в група. Но, ако решите, можете да ги използвате и за индивидуална работа с конкретен човек.

Физически или виртуално

Когато използвате игрите и сумалциите за групови упражнения – няма ограничения по отношение на екипите. Те могат да бъдат разпределени, отдалечени и изцяло виртуални. При това ефективността на заниманието не се губи!

Кога и къде можете да използвате тези игри и симулации за развитие на Agile / Scrum екипи?

Игрите и симулациите са изключително подходящи в случайте, когато правите обучения, коучвате или консултирате Agile / Scrum екипи. Също така можете да ги използвате, за да разнообразите, обогатите и подобрите ефективността на ретроспективите, които правите, както и на различни работни срещи и събития за сплотяване на екипа. Друго тяхно приложение са лидерски програми и обучения по меки умения.
Обучение по Agile
Обучение по Scrum
Обучение по Kanban
Коучване на Agile / Scrum екипи
Ретроспективи
Работни срещи
Събития за сплотяване на екипи
Разтоварване
Лидерски програми
Обучение за развитие на меки умения
Ментрорство

Какви са типовете „готови“ игри и симулации?

Scrum
Kanban
Колективно решаване на проблеми
Ефективна комуникация
Вземане на решения
Управление на стреса
Управление на времето
Решаване на конфликти
Самооценка и асертивност
Лидерство
Ефективна работа в екип
Управление на хора
Управление на промяната
Водене на ефективни преговори
Управление на проекти

Какви са най-честите отзиви на участниците в тези игри и симулации?

Направете заявка за демо?

Ще се радвам да ви разкажа в детайли и да ви демонстрирам игрите и симулациите за развитие на ефективни Agile / Scrum екипи. Демонстрацията отнема около 30 мин. (като обикновено включва преживяване на симулация и сесия с въпроси и отговори) и се провежда изцяло онлайн.