Стани господар на Scrum! Запиши се за модула за лична ефективност за Scrum екипи с начало 10.2021.

Игри и симулации за развитие на Scrum екипи

Игрите и симулациите са най-добрият начин, по който можеш да предизвикваш, обучаваш, коучваш и развиваш своите Scrum екипи. Тук ще намериш списък от разработени от мен игри и симулации, които можеш да използваш 'на готово' за своите обучения, коучин и консултански сесии, както и да обогатиш и разнообразиш своите ретроспективи, работни срещи и събития за сплотяване на екипа. А, ако не намериш играта или симулацията, която ти е нужнa - ще се радвам да ти я разработя! :)

Демонстрация

По-долу можеш да видиш примерна игра, в която се решават казуси (в случая в контекста на приложимостта и критериите за успех в Scrum).

Как мога да използвам тези игри и симулации за развитие на Scrum екипи?

Групово или индивидуално

Игрите и симулациите са най-ефективни, когато се провеждат в група. Но, ако решиш, можеш да ги използваш и за индивидуална работа с конкретен човек.

Физически или виртуално

Когато използваш игрите и сумалциите за групови упражнение - няма ограничения по отношение на екипите. Те могат да бъдат разпределени, отдалечени и изцяло виртуални. При това ефективността на заниманието не се губи!

Кога и къде мога да използвам тези игри и симулации за развитие на Scrum екипи?

Игрите и симулациите са изключително подходящи в случайте, когато правиш обучения, коучваш или консултираш Scrum екипи. Също така те могат да се използват, за да разнообразиш, обогатиш и подобриш ефективността на ретроспективите, които правиш, както и на различни работни срещи и събития за сплотяване на екипа. Друго тяхно приложение са лидерски програми и обучения по меки умения.
Обучение по Scrum
Обучение по Kanban
Коучване на Scrum екипи
Консултиране на Scrum екипи
Ретроспективи
Работни срещи
Събития за сплотяване на екипи
Разтоварване
Лидерски програми
Обучение за развитие на меки умения
Ментрорство

Какви са типовете 'готови' игри и симулации?

Scrum
Kanban
Колективно решаване на проблеми
Ефективна комуникация
Вземане на решения
Управление на стреса
Управление на времето
Решаване на конфликти
Самооценка и асертивност

Какви са най-честите отзиви на участниците в тези игри и симулации?

Направи заявка за демо

Ще се радвам да ти разкажа в детайли и да ти демонстрирам игрите и симулациите за развитие на ефективни Scrum екипи. Демонстрацията отнема около 30 мин. (като обикновено включва преживяване на симулация и сесия с въпроси и отговори) и се провежда изцяло онлайн.