Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Игри и симулации за развитие на Agile / Scrum екипи

Игрите и симулациите са най-добрият начин, по който можеш да предизвикваш, обучаваш, коучваш и развиваш своите Agile / Scrum екипи. Тук ще намериш списък от разработени от мен игри и симулации, които можеш да използваш 'на готово' за своите обучения, коучин и консултански сесии, както и да обогатиш и разнообразиш своите ретроспективи, работни срещи и събития за сплотяване на екипа. А, ако не намериш играта или симулацията, която ти е нужнa - ще се радвам да ти я разработя! :)

Демонстрация

По-долу можеш да видиш примерна игра, в която се решават казуси (в случая в контекста на приложимостта и критериите за успех в Agile / Scrum).

Как мога да използвам тези игри и симулации за развитие на Agile / Scrum екипи?

Групово или индивидуално

Игрите и симулациите са най-ефективни, когато се провеждат в група. Но, ако решиш, можеш да ги използваш и за индивидуална работа с конкретен човек.

Физически или виртуално

Когато използваш игрите и сумалциите за групови упражнения - няма ограничения по отношение на екипите. Те могат да бъдат разпределени, отдалечени и изцяло виртуални. При това ефективността на заниманието не се губи!

Кога и къде мога да използвам тези игри и симулации за развитие на Agile / Scrum екипи?

Игрите и симулациите са изключително подходящи в случайте, когато правиш обучения, коучваш или консултираш Agile / Scrum екипи. Също така те могат да се използват, за да разнообразиш, обогатиш и подобриш ефективността на ретроспективите, които правиш, както и на различни работни срещи и събития за сплотяване на екипа. Друго тяхно приложение са лидерски програми и обучения по меки умения.
Обучение по Agile
Обучение по Scrum
Обучение по Kanban
Коучване на Agile / Scrum екипи
Ретроспективи
Работни срещи
Събития за сплотяване на екипи
Разтоварване
Лидерски програми
Обучение за развитие на меки умения
Ментрорство

Какви са типовете 'готови' игри и симулации?

Scrum
Kanban
Колективно решаване на проблеми
Ефективна комуникация
Вземане на решения
Управление на стреса
Управление на времето
Решаване на конфликти
Самооценка и асертивност
Лидерство
Ефективна работа в екип

Какви са най-честите отзиви на участниците в тези игри и симулации?

Направи заявка за демо

Ще се радвам да ти разкажа в детайли и да ти демонстрирам игрите и симулациите за развитие на ефективни Agile / Scrum екипи. Демонстрацията отнема около 30 мин. (като обикновено включва преживяване на симулация и сесия с въпроси и отговори) и се провежда изцяло онлайн.