Спиралата на знанието
Nonaka и Takeuchi

Спиралата на знанието на Nonaka и Takeuchi

Знанието е един от най-големите активи на всяка организация и екип. Проблемът е как да го умножим и задържим в организацията. Вероятно влагате доста средства, време и усилия в обучението на служителите си. Нормално е да искате всичко, което са научили да използват в работата си за вашата организация. За добро или за лошо, не можем да задържим хора, които искат да си тръгнат, но определено можем да задържим тяхното знание. Прочетете как става това с помощта на Спиралата на знанието на Нонака и Такеучи.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
6 мин.

Какво представлява Спиралата на знанието Нонака и Такеучи?

Това е модел, който помага на компаниите да генерират и споделят ново знание. Създаден е от Икуджиро Нонака, почетен професор на School of International Corporate Strategy в университета Hitotsubashi и Хиротака Такеучи, професор в Harvard Business School. Двамата първи правят връзка между успеха на компаниите и способността им да генерират, споделят и задържат знанието. Според тях, тези, които създават ново знание и го управляват добре, реагират по-бързо на променящите се изисквания на клиентите, разработват повече нови продукти, поддържат и развиват конкурентните си предимства и са максимално продуктивни. В управлението на бизнеса и знанието се дефинират два вида знание:
Експлицитно.
То е формално; съдържа се в ръководства, процедури, правилници, наръчници и се споделя лесно;
Имплицитно.
негласното, неформално знание, което се научава от опит и рядко се споделя в каквито и да било документи и ръководства.

Ако положите усилия хората във вашата организация да споделят имплицитното си знание, вие няма да губите част от него, винаги, когато някой напуска. Също така, ако отделите време за формализиране на знанието, ще съкратите времето за ориентация на новите си служители. Те ще започват да работят ефективно значително по-бързо, което пък ще помогне на бизнеса ви да се разрасне за по-кратко време.

Кои са 4-те начина за създаване и споделяне на имплицитно и експлицитно знание?

Спиралата на Нонака и Такеучи включва 4 начина за създаване и споделяне на имплицитно и експлицитно знание SECI:
Социализация (имплицино към имплицитно).
Става чрез споделяне на опит, наблюдение на колеги, брейнсторминг.
Екстернализация (имплицитно към експлицитно).
Когато вие или ваш служител споделяте собствения си опит, изводи и идеи, така че да могат да се разпространят по-лесно в цялата организация.
Комбинация (експлицитно към експлицитно).
Това е най-простата форма на споделяне на знания. Всички ръководства, наръчници, разписани процеси се комбинират, сортират и категоризират и от тях се генерира ново знание.
Интернализация (експлицитно към имплицитно).
Когато знанието се споделя и използва в цялата организация, то става част от знанието на хората и може да се превърне в имплицитно. Те го интернализират, добавят го към собствените си идеи и опит и така генерират ново знание.

Как да споделяте и генерирате знание със SECI?

Ето ви няколко предложения:
Опитайте се да включите възможно най-голям брой хора в създаването и споделянето на знания. Започнете с тези, които имат специализиран опит. Нека те започнат да предават своето знание, за да вдъхновят останалите.
Помислете какво трябва да знаят вашите служители, за да бъде по-конкурентоспособна организацията. Щом знаете това, ще ви е лесно да определите кое имплицитно знание първо трябва да се превърне в експлицитно.
Създайте подходяща среда. Осигурете време на членовете на екипа да обсъждат своите идеи, създайте тихи пространства и места за разговори и предложете техническа подкрепа за инициативи за управление на знанията.
Осигурете възможност за разговори. Хората трябва да могат редовно да говорят за знанията си. Тогава те споделят информация, предлагат различни гледни точки и създават нови. Самото говорене за спиралата на знанието също може да им помогне да разберат важността на превръщането на имплицитното знание в експлицитно, което всеки може да използва.
Направете имплицитните знания достъпни. Знанията и опитът на специалистите често остават изолирани в една част от организацията или се съсредоточават в един човек. Представете си какви проблеми ще имате, ако той напусне! Направете знанията на вашия екип достъпни за всички.
Създавайте и организирайте експлицитното знание. Хората, които искат достъп до него, трябва да знаят къде да го намерят. Затова създавайте документи, учебни ресурси и обучителни програми, които да са достъпни за всички.

Да обобщим: създавайте условия и насърчавайте екипа си да превръща имплицитното знание в експлицитно и отново в имплицитно, ново знание и след това отново в експлицитно... Когато използвате Спиралата на знанието на Нонака и Такеучи, вие запазвате знанието в организацията, независимо дали хората я напускат и успявате да отговорите по-адекватно на изискванията на клиентите и пазара. А за да научите още техники за създаване на „учеща“ организация – разгледайте обучението по ефективно учене на agify.me

Чудите се как бихте могли да генерирате ново знание?

Един възможен вариант е чрез експериментиране. Вижте как с Коефициентът NSE!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂