Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.

Обучение по работа в екип

Има хигиенен минимум по отношение на екипната работа, който всеки трябва да знае, ако е част и работи в екип. Имено това съм направил в това двудневно обучение – обединил съм най-важните неща, т.нар. фундамент, без който „градим кули във въздуха“. Сред тях са какво точно представлява екипа, как се създава и изгражда той, какво означава екипна динамика и защо е важно да я познаваме, в какво се изразяват екипните дисфункции и много други. При това обучението е силно практично ориентирано – няма да излъжа, ако кажа, че това е едно от обученията ми с най-много игри, симулации и упражнения. Защото „няма как да се научиш да караш колело, без да се качиш на колело“.
Това обучение е част от програмата за екипна ефективност на agify.me.
Обучение по работа в екип

За кого е подходящо това обучение по екипна работа?

Работиш в екип? Ако отговорът е да, то това е достатъчно, за да се включиш в това обучение. Ако пък си Scrum Master или Product Owner - то е „абсолютен мъст“ с оглед на ключовото място, което екипите играят в Scrum. Разбира се е задължително и за всеки, който по някакъв начин създава, управлява и се грижиш за един или повече екипи.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по работа в екип?

Това обучение по екипна работа е силно практично ориентирано. Добре ще си „изцапаме ръцете“ с много игри, симулации и упражнения.
Теория
(16 техники)
Практика
(6 игри, 2 симулации, 7 упражнения, 3 дискусии)
Работа върху себе си
(3 саморефлексии, 1 самооценка)

Нямате възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по работа в екип е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Създаване на екипи
Развитие на екипи
Екипни роли
Екипни дисфункции
Изграждане на доверие

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по екипна работа?

Погрешни разбирания за екип
Типове екипи
Решаване на проблеми в екип
Етапи в екипното развитие
Екипни интервенции
Екипни роли
Екипни дисфункции
Изграждане на доверие

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по работа в екип?

Какви биват различните видове работни групи?

Какви стратегии да използваме, за да управляваме ефективно различните видове работни групи?

Кога една работна група се превръща в екип?

Какви биха могли да бъдат зависимостите в един екип?

Какви са възможните стратегии за координация в един екип?

Имат ли екипите цена?

Какво да предпочетем? Да управляваме супер звезди или да управляваме звезден екип?

Кога реално имаме нужда от (звезден) екип?

По какво се различават екипите?

Как да определяме от какъв тип екип имаме нужда?

Какво е нужно да направим преди да създадем един екип?

През какви етапи преминава развитието на един екип?

Как да разпознавам отделните етапи от развитието на екипа?

Какви действия да предприемам, за да ускоря развитието на екипа?

Кои са най-честите роли, които се появяват в един екип?

Как да разпознавам екипните роли?

Как да структурирам правилно един екип?

Кои са основните дисфункции на един екип?

В какво се коренят първопричините за тези дисфункции?

Какво е мястото на доверието в един екип?

Как да изграждам доверие вътре в екипа си?

...

Какво участниците казват за това обучение по работа в екип?

Vesela Birzan - Manager Facilities and Administration
Svetoslav Zhechev - Key Account Operations Lead
Maya Yankova - Senior Software Engineer
Vladimir Popov - Technical Support Analyst
Nadezhda Zheleva - Senior QA Engineer
Yordanka Georgieva - QA Engineer
Anton Georgiev - IT Business Analyst
After 15 years of working with people, I am rarely being impressed. Stavros as a trainer did achieve that! He is a great multitasker, always cheerful and full of creative ideas. His sessions were online and very flexible - he did consider each personal demand of the group members regarding business calls and other urgent tasks, without that ruining or slowing down the learning process. The trainings themselves were incredibly informative without being annoyingly prolonged and were containing both theory parts and practical exercises, organized as games. The mentioned above were super fun and interesting way to get better understanding on the matters. Last but not least, he managed to gather up colleagues, yet somewhat strangers, and make them think/act as a Team. Well done, Sir! Cant wait for your next training :)
- Vesela Birzan
Manager Facilities and Administration

Виж моите авторски техники за работа в екип

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.