Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Обучение по ефективна комуникация

В това двудневно обучение ще се потопим в дълбоки води и ще разгледаме в детайли какво представлява целевата, структурирана комуникация и как да я случваме правилно. Ще започнем с различните типове комуникация и значението на ефективността в техния контекст, ще минем през това как целеполагаме и ще се фокусираме основно върху процеса по планиране (и по-конректно опознаване на аудиорията, стуктуриране на правилното съобщение и изобр на подходящ комуникационен канал). И всичко това през много игри и сумулации, казуси от 'реалния' живот, упражнения и диксусии, както и ще работим не малко върху себе си.
Обучение по ефективна комуникация

За кого е подходящо това обучение по ефективна комуникация?

Няма човек в една организация, за който това обучение по ефективна комуникация не би могло да бъде полезно, но би било изключително подходящо за всеки от Agile / Scrum екипа, в който знаем непрекъснатото общуване и интеракция между хората е ключов фактор за успех. Тук включваме Scrum Master-ите (които вероятно прекарват по-гомята част от времето си в комуникация с другите), Product Owner-ите (на които вероятно се случва да комуникират с голяма и разнообразна аудиотория) и не на последно място Developer-ите, които 'не са просто индивидуални оператори на машини', а формират 'жив' екип, в който хората непрекъснатато си взаимдействат.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по ефективна комуникация?

Това обучение по ефективна комуникация е тясно фокусирано върху процеса по планиране на една комуникация, което позволява бързо да се премине през теоритичната част и много време да бъде отделено върху практични упражнения, игри и симулации.
Теория
(3 принципа, 10 техники)
Практика
(4 игри, 2 симулации, 12 упражнения, 3 дискусии)
Работа върху себе си
(2 саморефлексии, 2 самооценки)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по ефективна комуникация е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Целеполагане
Анализ на аудиторията
Подготовка на съобщението
Избор на канал за комуникация

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по ефективна комуникация?

Обмяна на информация
Комуника-ционни цели
Личностни профили по DISC
Социални стилове на David Merrill и Roger Reid
Комуникацио-нни канали
Структури-ране на съобщения

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по ефективна комуникация?

Какво представлява ефективната комуникация?

Как да оценим ефективността на една комуникация?

Какво представлява целевате комуникация?

Какво представлява структурираната комуникация?

Какви може да бъде целта на една комуникация?

Как да дефинираме правилно целта на нашата комуникация?

Защо е важно да познаваме аудиотирята си?

Как да определим коя е аудиторията ни?

Как да опознаем аудиторията си?

Какво е мястото на личносните профили в комуникацията?

Как познаването на социалните стилове могат да улеснят комуникацията?

Какви решения трябва да вземем, когато подготвяме своето съобщение?

Кои са основните типове съобщения?

Кои са най-ефективните техники за структуриране на съобщения?

Какво представляват комуникационните канали?

По какво се различават комуникационните канали?

Как да определяме кой комуникационен канал да използваме?

Как да измерваме ефективността на даден комуникационен канал?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективна комуникация?

Diana Borisova - QA Engineer
Tsvetomir Nikolov - Software Engineer
Diana Konyarska - QA Engineer
Sevdalina Sladkarova - Key Account Operations Lead
Asen Ninov - Software Engineer
Vladimir Popov - Technical Support Analyst
Maria Ivanova - Project manager
Stoyan Ivanov - QA Engineer
Marina Ivanova - Software Engineer
Shtiliyan Petrov - QA Engineer
Liliya Yocheva - QA Engineer
Thanks for that great effective communication training. I highly recommend it for the of follow things: (1) training was entirely online and still of great value; (2) Stavros presented the information very clearly and with a lot of examples; (3) there are so many games, which gave me the possibility to communicate with different people and practice all the new communication techniques and (4) it was so practical - everything could be applied at work and everyday life.
- Diana Borisova
QA Engineer

Виж моите авторски техники за ефективна комуникация

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.