Кутия за
вентилиране

Кутия за вентилиране

„Справихте се чудесно, но ще трябва да преправим тази функционалност изцяло!“. Това са реплики, които Agile екипите често чуват. И не, защото са неефективни, а защото в Agile среда учиме в движение – чрез постоянно експериментираме, при което нямаме гаранции, че ще „уцелим“ правилното решение от раз. Моите наблюдение показват, че колкото и да сме работили върху това да изградим среда, която е „отворена към промяната“, тези реплики имат силен негативен отклик у хората (макар и нe винаги да е в явен вид). Причината за това е чувството за загуба – че нещо, в което сме вложили цялото си „сърце“ е вече ненужно, и най-вече, че цялото време и всичките усилия, които сте вложили, са били „напразни“. А това чувство може да предизвика цяла бура от негативни емоции. Създадох Кутията за вентилиране в опита си да реша този проблем. От една страна, хората да имат лесен начин да „поуспокоят“ емоциите си (и дори да се „освободят“ от тях), а от друга да преодолеят чувството за загуба от промяната.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Карти за вентилиране?

Промяната може да предизвика много и най-различни емоции. Целта на картите за вентилиране е да помогне на хората да осмислят това, което им се случва чрез насочващи въпроси, както и да им помогне да успокоят тези бушуващи емоции чрез писане. А, както знаем от Джеймс У. Пенебейкър, експресивното писане може да е изключително лечебно.

Обикновено картите за вентилиране са големи колкото индекс карта, всеки тип карта е с различен цвят и са разположени до Кутиите за вентилиране, за която ще говорим след малко. Също така, не е нужно да се ограничавате само до тези 10 карти – може да експериментирате със свои собствени такива! 🙂

Ядосън съм, защото ...
Бесен съм на ...
Отвратен съм от ...
Изпитвам неприязън към ...
Страхувам се, че ...
Плаши ме мисълта да ...
Тъжен съм, защото ...
Разочарован съм от ...
Срамувам се да ...
Дискомфортно ми е от ...

Кутията за вентилиране?

Чувството за загуба е толкова по-голямo, колкото по-голямо е усещането, че времето и усилията ни са „били напразно“. Ето защо, Кутията за вентилиране се опитва да намали това усещане като „компенсира“ това време и усилия с дарение от страна на организацията към някаква обществена кауза (което е и чудесно допълнение към нашата корпоративна социална отговорност). Т.е., на базата на Картите за вентилиране, които сме събрали в Кутията за вентилиране, организацията определя сума, с която ще помагне на някоя нестопанска организация, организация с идеална цел, публична институция и т.н. Така, „загубеното“ време, освен за целите на учене (което не винаги е достатъчно „утешително“), ще служи и за постигането на положителен социален ефект.
Стъпка 1 – Осигурете достъп на хората до Картите за вентилиране и Кутията за вентилиране.
Обикновено аз осигурявам „тесте“ карти и една Kутия за вентилиране за всеки екип. Te се разположени в близост до екипа.
Стъпка 2 – Насърчете вентилирането чрез Картите за вентилиране и Кутията за вентилиране.
Поканете хората да използват Картите за вентилиране и Кутията за вентилиране. Тук важно уточнение е:

Правило 1Картите за вентилиране никога няма да бъдат прочетени от някой друг. Както ще видим малко по-късно – в идиалният случай цялата кутия ще бъде изгорена или унищожена по друг начин (което е вид ритуал по „освобождаване“ от тези негативни мисли и емоции).

Правило 2За всяка карта за вентилиране, която поставяме в кутията, записваме върху кутията число от 1 до 10, което отразява силата на нашата емоция (или нейният интензитет). Сумата от тези числа накрая определят дарението, което организацията ще направи към конкретната обществена кауза (която екипът може и сам да избере).

Стъпка 3 – Пресметнете сумата от числата, записани върху Кутията за вентилиране.
На определен период от време, примерно месец, махнете кутията и изчислете сумата, която се получава от числата, записани върху нея. От полученото число следва да определите сумата, която ще дари самата организация за конкретната обществена кауза. Обикновено правилото, което следвам, е всяка единица да е равна на 1 евро. Така, ако интензитета на емоцията, която изпитват в резултат от промяната е 6 – организацията ще дари 6 евро.
Стъпка 4 – Унищожете Кутията за вентилиране.
Превърнете Стъпка 3 и Стъпка 4 в ритуал по „освобождаване“ от „натрупаните“ негативни емоции. Най-често, по чисто практически причини, аз унищожавам Картите за вентилиране и Кутията за вентилиране с помощта на шредер. Но колкото по-въвличащ е ритуалът (напр. чрез изгаряне на цялата кутия и картите в нея) – толкова по-„освобождаващ“ е той.
Стъпка 5 – Поставете нови Карти за вентилиране и нова Кутия за вентилиране.
Затворете цикъла като започнете отново със Стъпка 1.

Блиц вентилиране?

Понякога промяната е голяма. Съответно и емоциите, от „буря“, прерастват в „ураган“. И е нужно да се отдели специално време и пространсто за вентилиране. Тогава използвам т.нар. Блиц вентилиране. Ето какво представлява то:
Стъпка 1. Организирайте среща.
Отделете час или повече, в която да насочите фокуса изцяло към емоциите, които промяната поражда.
Стъпка 2. В рундове – попълнете всяка от Картите за вентилиране.
В серия от рундове попълнете всяка от Картите за вентилиране. Ето как се случва всеки рунд:

1. Раздайте една или повече от конкретната карта за вентилиране.

2. Поканете участниците да попълнят картата „първосигнално“ – без да влагат много „съзнателно“ мислене.

3. Когато са готови – да обърнат картата и на гърба да посочат силата на емоцията, която изпитват в контекста на тази карта.

4. Да поставят картата в центъра на масата. Така там накрая ще имате купчина от карти.

Повтаряте 1 до 4 за всяка от Картите за вентилиране.

Стъпка 3.
Сумирайте числата, посочени на гърба на всяка карта, за да получите сумата, която организацията ще дари.
Стъпка 4.
Отново унищожете всички карти чрез ритуала, който по принцип използвате с Кутията за вентилиране.

В крайна сметка най-важно ви е да знаете дали хората са щастливи на работното си място?

Лотарийната проверка е точно за вас!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂