Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.

Обучение по ефективно управление на конфликти

В това двудневно обучение по ефективно управление на конфликти споделям дългогодишния си богат опит в коучването на различни Agile / Scrum екипи в това как да идентифицират, анализират и разришават успешно своите вътрешни (а и понякога и външни) конфликти. Освен че ще разгледаме в детайли множество полезни принципи и техники, които са доказали своята ефективност през годините, ще упражняваме наученото с немалко симулации и игри много близки до 'реалния' живот, както и ще работим и ще саморефлектираме върху наши 'лични' казуси от работното място.
Това обучение е част от програмата за екипна ефективност на agify.me.
Обучение по ефективно управление на конфликти

За кого е подходящо това обучение по ефективно управление на конфликти?

Това обучение по ефективно управление на конфликти е подходящо за всеки един от Agile / Scrum екипа - от Scrum Master-а (който често влиза в ролята на медиатор между Product Owner-a и Developer-ите), през Product Owner-a (който често балансира интересите на множество заинтересовани страни) до Developer-ите (които понякога имат различия във виждането си как да бъде създаден най-добрия продуктов инкремент). А знаем много добре, че Agile / Scrum екипите са самоуправляващи се екипи и в този ред на мисли те би следвало да могат да решават своите конфликти сами. Разбира се обучение е свързано с лична ефективност и в този ред на мисли от него би могъл да се възползва всеки един човек в организацията (осебено този на ръководна позиция), на който често му се налага да защитава и отстоява своята позиция или да играе ролята на медиатор в различни конфликти.
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по ефективно управление на конфликти?

Това обучение по ефективно управление на конфликти е структурано така, че да има достатъчно принципи и техники за идентифициране, анализ и разрешаване на конфликти (или предоставянето на инструментариум), но по-голямата част от времето да бъде използвано за тяхното практическо приложение чрез провеждането на симулации и игри (или упражняване на инструментариума в условия много близки до 'реалния' живот). Разбира се отделяме време и за саморефлексия и самооценка, защото наличието на 'самоосъзнатост' в това, което сме и правим, е ключова предпоставка за постигането на лична ефективност.
Теория
(2 принципа, 17 техники)
Практика
(1 игра, 2 симулации, 6 упражнения, 9 дискусии)
Работа върху себе си
(2 саморефлексии, 2 самооценки)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по ефективно управление на конфликти е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Първопричини за конфликта
Анализ на конфликта
Стратегии за решаване на конфликта
Техники за кооперативно решаване на конфликти

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по ефективно управление на стреса?

Дефиниция за конфликт
Първо-причини за конфликта
Ескалиране на конфликти
Културни сблъсъци
Стилове за решаване на конфликти
Стратегии за решаване на конфликти

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по ефективно управление на конфликти?

Какво представлява конфликтът?

Как да оцениш 'потенциала' на конфликта?

Как да избереш конфликтите, върху които да се фокусираш?

Как да разпознаваш първопричините за конфликта на работното място?

Какви техники съществуват за анализиране на първопричините за конфликта?

Какви стратегии за решаване на конфликта да използваш в зависимост от неговата първопричина?

Каква е ролята на контекста и историята на конфликта за неговото разрешаване?

Как ефективно да анализираш участващите страни в конфликта?

Защо е важно да анализираш динамиката и тенденциите в развитието на конфликта?

Какви са етапите, през които преминава ескалацията на конфликта?

Какви са възможните изходи от един конфликт?

Какъв е твоят стил за управление на конфликти?

Как да разпознаваш 'невидимите' конфликти?

Какви техники съществуват за кооперативно разрешаване на конфликти?

Какви са възможностите ти, когато конфликът е 'нерешим'?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективно управление на конфликти?

Maya Yankova - Senior Software Engineer
Yordan Kuburov - Senior QA Engineer
Ivan Petkov - QA Engineer
Asen Ninov - Software Engineer
Nadezhda Zheleva - Senior QA Engineer
I highly recommend Stavros soft skills trainings. I have participated in a few already (Conflict management, Stress management, Building Self-Esteem, Teamwork and People Management) and I find them very interesting and useful. Despite the Covid situation the trainings were well organized online and there were games and simulations that put us in real life situations and we had the chance to be an active part of the whole thing. I will definitely attend more of Stavros trainings.
- Maya Yankova
Senior Software Engineer

Виж моите авторски техники за ефективно управление на конфликти

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.