Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Корпоративно обучениe по Scrum

Всичките тези 15+ години, в които помагам на различни екипи и организации да случат своята трансформация към Scrum, както и да подобрят неговата ефективност, са синтезирани в това двудневно корпоративно обучение. Най-общо то включва поднасяне на теоретичната част по лесен и разбираем ('смилаем') начин, прилагане на наученото чрез решаването на множество бизнес казуси, трупане на опит и практика чрез участие в авторски игри и симуалции, както и 'трансфериране' на знанията и уменията в 'реалния живот'. Разбира се, обучението може да бъде адаптирано спрямо вашите конкретни нужди, организационен контекст, аудитория, предпочитания от гледна точка на стурктура, формат, време и използвани обучителни похвати, за да бъде по ваша мярка и да ви достави максимална добавена стойност.
Корпоративно обучениe по Scrum

Какви са предимствата на корпоративното обучение по Scrum?

Обучение по Scrum, което е съобразено с конкретни нужди на вашата организация.

Адаптирано спрямо специфичен организационен контекст, в който прилагате или ще прилагате Scrum.

Адаптирано спрямо спецификата на конкретната аудитория (висш или оперативен мениджмънт, проекен мениджмънт, софтуерни инженери и т.н.), за която ще е предназначено обучението по Scrum.

Обучение по Scrum в удобно за вас време.

Обучение по Scrum в удобен за вас формат (онлайн или присъствено) и времетраене.

С предпочитаните от вас обучителни похвати като бизнес казуси, бизнес симулации (вкл. Agile / Scrum / Kanban симулация), сериозни игри и др.

Сами избирате структурата на обучението от гледна точка на съотношението между теория, практика и работа върху себе си.

Теория
Практика
Работа върху себе си

На атрактивна цена (спрямо сертифициращо обучение към Scrum.org.

Възможност за сертифициране към Scrum.org (чрез подготовка за сертификатите PSM и PSPO).

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по Scrum e така структурирано, че може да бъде съкратено или проведено на части. Също така е възможно и организирането на специализирани (полудневни или целодневни) сесии на теми:
Подходящи за Product Owner-и:
Управление на стойността в Scrum
Управление на продуктовата визия и цели в Scrum
Техники за приоритизиране в Scrum
Управление на заинтересованите страни в Scrum
Управление на крайните потребители в Scrum
Използване на User Stories в Scrum
Планиране в Scrum
Подходящи за Developer-и:
Прогнозиране в Scrum
Технически аспекти и управление на качеството в Scrum
Подходящи за Scrum Master-и:
Индивидуален и екипен коучинг
Servent leadership / Лидерът Слуга
Управление на ефективността на Scrum екипа
Стратегии за организационна/екипна трансформация към Scrum
Прилагане на лийн принципите със Scrum
Kanban и Scrum
Скалиране на Scrum
Управление на промяната в Scrum

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това корпоративно обучение по Scrum?

Решаване на реални казуси
Оценка на културна съвме- стимост
Симулация

Какви са отзивите за това корпоративно обучение по Scrum и Kanban?

Ekaterina Sharlandjieva - Project Delivery Manager at Unicard
Dimitar Peev - Managing Director at Fuze Inc.
Vessela Krissel - Head Of Human Resources at Ontotext AD
Peter Sarafov & Maya Rakovska - Squad Leader & Manager at A1 Bulgaria
Boyan Gagov - Program Manager at Adidas
Natalie Probets - Program Manager at Isobar
Ivan Draganov - Product Owner at Royal Yachting Association
Neda Yonkova & Mario Nakov - Project Manager & Scrum Master at Clarins
Lora Boykova - Scrum Master at Shiseido
Tsvetan Tsvetkov & Emil Peichev - Program Manager & Scrum Master at ASDA
Hristo Hristov & Boryana Dimitrova - Big Data Engineer & QA Engineer at UNIQA Software-Service Bulgaria EOOD
I have worked with Stavros on developing and running bespoke agile training for Unicard staff in 2019. During this time, he has delivered training both for Bulgarian and English teams of the company, engaging with people from different seniority levels and explaining the Agile principles and values clearly and passionately. I have been genuinely impressed by Stavros ability to explain the Agile practice in the company specific context and work with the people to help them find solutions for real-life problems. The Kanban training for the UK team of Unicard had been performed professionally and executed perfectly. The impact on the team members was extraordinary as the training helped to rethink the way we work. I want to thank Stavros for his help and for traveling several thousand miles to perform the Agile training in the UK for our English colleagues at the end of 2019. I would recommend Stavros as a professional and skillful Agile trainer to any organization.
- Ekaterina Sharlandjieva
Project Delivery Manager at Unicard

Виж моите авторски техники за Scrum

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.