Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Обучение по лидерство

В това двудневно обучение разглеждаме в дълбочина трансформиращото лидерство, което заедно с други съвременни теории за лидерството (като служителското лидерство, автентичното лидерство и етичното лидерство), е изключително подходящи в контекста на Agile / Scrum екипите. Ще обсъдим множество полезни принципи и техники за влияние и добри практики за изграждане и комуникиране на вдъхновяваща визия, ще упражняваме наученото с немалко симулации и игри много близки до 'реалния' живот, както и ще работим и ще саморефлектираме върху наши 'лични' казуси от работното място.
Обучение по лидерство

За кого е подходящо това обучение по лидерство?

Това обучение по лидерство е много подходящо за всеки един в организацията, който иска да влияе положително върху Agile / Scrum екипите, но без да прибягва до формална власт. Изключително полезно би било за всеки Scrum Master (който трябва да умее да вдъхновява Agile / Scrum екипите към непрекъсната, поможителна промяна) и всеки Product Owner (който всеки ден следва да въвлича, мотивира и ангажира Agile / Scrum екипите в постигането на продуктовата визия).
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по лидерство?

Това обучение по лидерство е изключително практично ориентирано и включва много игри, симулации, групови упражнения и дискусии, както и задачи за самооценка.
Теория
(6 принципа, 13 техники)
Практика
(2 игри, 3 симулации, 12 упражнения, 5 дискусии)
Работа върху себе си
(4 саморефлексии, 6 самооценки)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по лидерство е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Власт и лидерство
Влияние и лидерство
Човекът лидер
Визия и лидерство
Стилове на лидерство
Ситуационно лидерство

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по лидерство?

Лидер vs. Ръководител
Източници на власт
Стратегии и тактики за влияние
Визия
Лидерски стилове

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по лидерство?

Какво представлява лидерството?

Защо едни хора следват други хора?

Каква е разликата между това да бъдеш лидер и да бъдеш ръководител?

Кога да бъдеш лидер и кога ръководител? И защо и двете роли са важни за една организация?

Как да разбереш дали искаш да бъдеш лидер? И дали си готов за това?

Какво означава власт?

Кои са източниците на власт в една организация?

Какви техники да използваш, за да анализираш властовите структури около теб?

Каква власт притежаваш в момента на работното си място?

Има ли лоша власт и как да я разпознаваме?

Какви типове проявления на властта съществуват? И към какви трябва да се стремим?

Какви стратегии и тактики за влияние съществуват?

Кои са някои от универсалните принципи за убеждаване?

Кои са големите теории в лидерството?

Кои са характерните черсти на добрите лидери?

Кои са големите пет черти на личността и какво отношение имат те към лидерството?

Как изглеждат модерните лидери според съвременните теории за лидерство?

Какво представлява визията и защо тя е важна?

Какво прави една визия вдъхновяваща?

Как да създаваме вдъхновяващи визии?

Как да комуникираме ефективно нашата визия?

Какво представляват лидерските стилове?

Кой е моят стил на лидерство?

Кога кой стил на лидерство да използвам

...

Какво участниците казват за това обучение по лидерство?

Svetoslav Zhechev - Key Account Operations Lead
Nikolay Stanoev - QA Architect
Maria Ivanova - Project manager
Sevdalina Sladkarova - Key Account Operations Lead
Asen Ninov - Software Engineer
Rostislav Stoyanov - Software Architect
Stanislav Bratushkov - Program Manager
I participated in Leadership training and Teamwork training lead by Stavros. Training sessions were very well paced, slides were clear, focused and the right level of details. Trainings included a few simulations as well as games and exercises which made them interesting and educational. I really enjoyed them and did not feel when the trainings were over. Collaboration with Stavros and other training participants was great and I learned a lot from these trainings.
- Svetoslav Zhechev
Key Account Operations Lead

Виж моите авторски техники за лидерство

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.