Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.

Обучение по управление на хора

В това двудневно обучение по управление на хора ще си говорим за много важни теми, свързани с това как да се грижим ефективно за другите. Сред тях са намирането на „правилното“ място на човека в организацията, дефинирането на неговите цели и измерители на представянето, оценка на тяхното изпълнение и възможни интервенции, даването на ефективна обратна връзка и непрекъснатото израстване на човека, грижа за неговата мотивация и ангажираност (и въобще за неговия „дух“) и т.н. И ще учим за всичко това през много игри и симулации, дискусии, упражнения и саморефлексия.
Обучение по управление на хора

За кого е подходящо това обучение по управление на хора?

Това обучение по управление на хора е изключително подходящо за всеки, които се грижи за някой друг в организацията. Темите, свързани с даването на обратна връзка, непрекъснатото израстване, мотивацията и ангажираността са много актуални и за работата на Scrum Master-ите (макар и те да не „управляват“ хора в буквалния смисъл на думата).
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
People Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по управление на хора?

Това обучение по управление на хора е изключително практично ориентирано. Освен множеството преживявания през игри и симулации, в него ще разгледаме и някои много важни (и доказали се) техники и инструменти, които са безценни в управлението на хора.
Теория
(2 принципа, 23 техники)
Практика
(6 игри, 2 симулации, 6 упражнения, 3 дискусии)
Работа върху себе си
(1 саморефлексия, 1 самооценка)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по управление на хора е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Съответствие човек - организация
Целеполагане
Представяне
Обратна връзка и израстване
Мотивация и ангажираност

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по управление на хора?

Погрешни разбирания за управлението на хора
4-те типа несъответс-твия
CAF на Spencer Stuart
Измерители на предста-вянето
Избор на интервенция
Даване на обратна връзка
Йерархия на нуждите на Маслоу
Двуфактор-ната теория на Хърцбърг

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по управление на хора?

Кои са най-разпространените погрешни разбирания за управлението на хора?

Какво означава да управляваш хора?

Какво представлява пирамидата на суперзвездата?

Колко време трябва да прекарваш с един човек, за когото се грижиш?

Как разбираме, че имаме проблем в управлението на хората?

Какво означава „човек да си е на мястото“?

Кои са типовете несъответствие, които може да имаме по оношение на един човек?

Как да разпознаваме тези типове несъответствия?

Как да управляваме и как да се справяме с тези несъответствия?

Защо е важно и как да поставяме цели на хората?

Как да измерваме изпълнението на поставените цели?

Какви стратегии съществуват, когато дефинираме измерители на представянето?

Какви опасности крият измерителите на представянето?

Как да дефинираме ефективно измерителите на представянето?

Как да управляваме ефективно хората в зависимост от тяхното представяне?

Какъв тип интервенции бихме могли да направим, за да подобрим представянето?

Кога коя интервенция е подходяща?

Какво означава ефективна обратна връзка?

Как да даваме ефективна обратна връзка?

Защо е важна мотивацията и ангажираността на хората?

Какви са различните фактори, които влияят на мотивацията и ангажираността?

Как бързо да оцениш удовлетвореността на хората, които управляваш?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективно управление на времето?

Yordanka Georgieva - QA Engineer
Maria Ivanova - Project manager
Maya Yankova - Senior Software Engineer
Vesela Birzan - Manager Facilities and Administration
Stanislav Bratushkov - Program Manager
I recently attended the Stress management, Teamwork and People Management trainings leaded by Stavros and would like to share that I was really impressed by the way he managed to keep the quality of the trainings so high, even though they were completely online. The theory, practical games, tests and discussions were completely balanced. In addition we gained valuable advice of how exactly each of us can use the newly gained knowledge so that it to fit perfectly for us. I definitely recommend them to anyone.
- Yordanka Georgieva
QA Engineer

Виж моите авторски техники за управление на хора

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.