Пентаграма на
ангажираността

Пентаграма на ангажираността

Въпрос, който често получавам като Agile консултант и коуч е „Как да направим така, че хората да са емоционално обвързани със своя екип и/или организацията като цяло?“. Да са заинтересовани от това, което се случва. Да са ентусиазирани от това, което предстой. Да виждат смисъл и да вярват, че това, което екипът и/или организацията прави има значение и е нещо важно. В опита си да помогна, чрез проба и грешка, съм установил, че има поне пет фактора, които могат да окажат съществено влияние върху ангажираността на хората. Обобщил съм ги в т.нар. 5R модел на ангажираността. В допълнение създадох и Пентаграмата на ангажираността, която да помогне с бързата оценка на тези фактори и да даде възможност да се „проследи“ динамиката на тази емоционална обвързаност с времето.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
7 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Кои са петте фактора, които оказват влияние върху ангажираността?

По-долу ще намерите петте фактора, които моят опит показва, че са ключови за изграждането на висока ангажираност. Те образуват т.нар. 5R модел на ангажираността и дават общи насоки за това какво е нужно да се направи, за да се подобри емоционалната обвързаност на хората към техния екип и/или организация.
1. Релеватност / Relevance.
Тук въпросът, който си задаваме е „Доколко виждам смисъл в мисията и целите на своя екип / организация?“, което е пряко свързано със съответствието между тази мисия и цели и моите лични ценности, вярвания, разбирания и убеждения, цели, интереси, нужди и т.н.
2. Репутация / Reputation.
Тук въпросът е „Доколко положителна е оценката на другите за това, което сме и правим?“ – оценката от страна на останалите ни колеги, на клиентите ни и мениджмънт екипа, на нашите близки и приятели, на обществото като цяло?
3. Резултат / Results.
Тук въпросът е „Доколко успяваме да постигаме прогрес спрямо мисията и целите, които сме си поставили?“, включително какви са текущите ни резултати, колко бързо напредваме, колко далеч сме от крайната дестинация, каква обратната връзка от заинтересованите страни получаваме и т.н.
4. Роля / Role.
Тук въпросът е „Доколко смятам, че аз мога да имам значителен принос за постигането на тази мисия и цели?“ – или по-скоро съм в ситуация, при която от мен почти нищо не зависи и „с мен и без мен – разлика няма“?
5. Признание / Recognition.
Тук въпросът e „Доколко смятам, че признанието, което получавам отговаря на приноса, който имам?“ – в контекста на заплащане, придопивки, награди и т.н.?
За да увеличите ангажираността на хората, за които се грижите, може да започенете с тези пет области. Обикновено аз правя това в последователността, в която ви ги представих. Започвам с това човек да „разбере“ каква е мисията и целите на неговия екип / организация и да ги „съотнесе“ към своите лични ценности, вярвания, убеждения и т.н. Когато това е на лице, продължавам с това да подчертая положителния образ на екипа / организацията, както и веднага започвам да инвестирам в изграждането на положителна репутация сред „близкото обкръжение“ на човека (напр. чрез допълнителна грижа за неговото семейство; общности, в които участва и т.н.). След това идват резултатите, което се състои в осигуряването на достатъчно прозрачност за това какво се случва, какъв е прогресът и как той се възприема от всички (вкл. насърчаване на даването и получаването на обратни връзки). Продължаваме с начални дискусии за това как ролята на човека допринася за успеха на екипа / организацията и непрекъсната работа по „растежа“ на този принос. И, разбира се, много, много усилия в посока усещане за справедливост на работното място.

Пентаграма на ангажираността?

Ангажираността не е константа величина и се променя с времето. Ето защо е важно да имаме инструмент, с който да следим нейната динамика и съответно да интервираме при нужда. Именно това е целта на Пентаграмата на ангажираността. Ето какво представлява тя:
Стъпка 1 – Индивидуална оценка на петте фактора.
Поканете всеки от вашия екип / организация да оцени петте фактора като отговори на петте въпроса от по-горе. Възможните отговори са 1 (най-нисък) и 10 (най-висок).
Стъпка 2 – Осреднете инвидисуалните оценки.
Осреднете индивидуалните оценки по всеки от петте фактора, за да получите обща оценка за целия екип / организация.
Стъпка 3 – Сумирайте осреднените оценки, за да получите общата оценка на ангажираността.
Сумирайте общите оценки за петте фактора и така ще получите една, финална оценка, която ви дава ориентир за текущата ви ангажираност в екипа / организацията.
Стъпка 4 – Визуализирайте ангажираността чрез Пентаграмата на ангажираността.
Пентаграма на ангажираността

В центъра на пентаграмата е общата ви оценка на ангажираността (сумата от общите оценки по петте фактора). Съответно всеки лъч отразява един от петте фактора. Дължината на самия лъч отразява колко висока е оценката. От примера по-горе виждаме, че ролята е с най-ниска оценка от 2 (съотвено и лъчът е най-„къс“), а приносът е с най-висока оценка от 8. Целта ви е да „удължите“ всички лъчи на пентаграмата, а самата нея да я „уголемите“ с времето.

Освен на ниво екип / организация, Пентаграмата на ангажираността може да използвате, за да визуализирате и „управлявате“ индивидуалната ангажираност на конкретен човек, за който се грижите.

Хората са ангажирани към своя екип, но въпреки това екипът „боледува“ от апатия и нежелание за развитие?

Дали не сте сбъркали диагнозата? Или лечението? Или и двете? Научете това с Колелото на ретроспективите!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂