Моделът за продуктивно
мислене на Hurson

Моделът за продуктивно мислене на Хърсън

Понякога се изправяте пред проблеми, които изискват нестандартен подход. Знаете, че нищо от конвенционалните решения няма да е достатъчно ефективно и се опитвате да измислите нещо ново. Проблемът е, че измислянето на нови неща не става по поръчка, а вие нямате време да чакате вдъхновението. Добрата новина е, че можете да го предизвикате. Достатъчно е да се опитате да стигнете до креативно решение, следвайки определени стъпки. Например тези от модела за продуктивно мислене на Хърсън. Той е разработен специално, за да ви помогне да генерирате креативни решения. Прочетете какво представлява и го тествайте.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
7 мин.

Какво представлява моделът на Хърсън?

Структурирана рамка, с чиято помощ намирате творческо решение на проблемите. Може да го използвате заедно с екипа си, може да го прилагате и сами. Моделът е разработен от експерта по креативност Тим Хърсън, публикуван е за пръв в книгата му Think Better: An Innovator’s Guide to Productive Thinking през 2007 г., и се състои от 6 стъпки:
Стъпка 1: Задайте (си) въпроса „Какво става?“
За да намерите решение на какъвто и да било проблем, първо трябва да го познавате в дълбочина. За да сте сигурни, че не пропускате нещо, отговорете си на следните въпроси:

В какво се състои проблемът?

Опитайте се да формулирате какво ви притеснява. Запишете си какво клиентите ви определят като проблем, какво ги дразни. Помислете има ли нещо, което излиза извън контрол, има ли нещо, което може да подобрите и какво трябва да се случи, за да сте принудени да предприемете действия.
Разгледайте проблема от възможно най-много страни. Нахвърляйте си малки и големи проблеми, които се включват в него. Целта е да видите цялата картина и да идентифицирате основния проблем, с чието решение трябва да започнете.

Какво е въздействието на проблема?

След като вече знаете на какво трябва да търсите решение, отделете още малко време, за да разберете как проблемът засяга вас, вашата организация и всички останали заинтересовани страни. Това може да са клиенти, доставчици, дистрибутори, конкуренти. Направете списък с всички тях и след това опишете какво е въздействието на конкретния проблем за всеки един. За целта помислите дали са засегнати пряко или косвено, с какво проблемът е важен за тях и ще имат ли полза, и каква, ако той бъде решен.

Каква е информацията?

Съберете колкото се може повече информация за проблема. Включително и имало ли е предишни опити за решаването му и как са завършили – успешно, неуспешно – и защо. Анализирайте, докато разберете какви са истинските причини за възникването му.

Какво е визията?

Представете си как изглежда бъдеще, в което проблемът е решен. Първоначално си запешете колкото се може повече подобни представи. Хърсън ги нарича „целево бъдеще“.
Формулирайте ги по следния начин: „Би било чудесно, ако вдигнем продажбите с 20%.“; „Иска ми се да сведем оплакванията от обслужването до 1-2 на половин година.“
След като изредите всичко, което ви хрумне, стеснете фокуса и изберете тези представи, които са постижими и важни за вас.

Стъпка 2: Задайте (си) въпроса „Какво е успех?“
Сега е моментът да развиете останалите в списъка ви представи за „целево бъдеще“. Така ще определите какво разбирате под „успешно решен проблем“. Хърсън предлага да използвате DRIVE:
 • Do – опишете какво искате да постигнете с приложението на решението;
 • Restrictions – определете какво не трябва да предизвиква решението, когато го приложите;
 • Investment – проверете с какви ресурси разполагате, колко от тях можете да инвестирате в решение и колко време имате;
 • Values – с какви ценности трябва да се съобразява това решение;
 • Essential outcomes – какво определя успеха и как ще го измерите.
Стъпка 3: Попитайте „Какъв е въпросът?“
Целта на тази стъпка е да генерирате въпроси, чиито отговори ще ви помогнат да решите проблема си.

Прегледайте отново цялата информация за проблема, която сте събрали и анализирали до момента. След това започнете да си задавате въпроси от типа „Как мога да ...?“ и „Как ще ...?“

Например: Вашето целево бъдеще е да сведете оплакванията от обслужването да минимум. Задайте си конкретни въпроси как може да стане това:

 • как да осигурим повече хора за екипа, който обслужва клиентите;
 • как да организираме смените така, че да имаме винаги свеж служител на линия;
 • как да повишим меките умения на екипа; etc.

Понякога списъкът с въпроси може да се окаже много дълъг. Тогава просто елиминирайте някои от тях и се фокусирайте върху тези, които са най-подходящи за разрешаване на проблема.

Стъпка 4: Генерирайте отговори
Направете брейнсторминг и дайте отговори на всички въпроси от стъпка 3. Записвайте си всяка хрумка, не отхвърляйте нищо. Сега не е моментът да мислите кое работи и кое не. Просто запишете всяко едно решение, което ви дойде на ум.
Стъпка 5: Избистрете решението
Щом сте приключили с брейнсторминга, време е да прегледате всички възможни отговори, които сте дали, да ги анализирате, обсъдите и да избистрите решението на проблема.
 • Отделете и оценете най-обещаващите идеи като се консултирате с критериите за успех, които сте посочили в стъпка 2.
 • Изберете решението, което отговаря най-пълно на тези критерии.
 • Развийте идеята допълнително. Как може да я подобрите? Има ли нещо, което можете да прецизирате?
Стъпка 6: Посочете ресурсите
Определете какво ви е необходимо, за да реализирате решението си. Колко хора, какви специалисти, какви средства, etc.?

След като направите и стъпка 6 ще имате вече готово, креативно решение на проблема. Ако имате нужда от допълнителни инструменти за взимане на решения и управление на проекти, разгледайте програмата на обучението по взимане на решения и решаване на проблеми и се запишете.

Решаването на проблеми включва в себе си взимането на решения...

Ето защо е важно да се научите да взимате качествени решения с Петте шапки за ефективно взимане на решения!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂