За треньора

Кой съм аз?

Ставрос Ставру - дългогодишен треньор, консултант и коуч по Agile / Scrum
Ставрос Ставру

Над 15 гoдини опит в обучения, консултации и коучинг на Agile / Scrum екипи.

Започнах да се занимавам с Agile / Scrum още през далечната 2007 г. Малко хора бяха чували за тази идеология. Спокойно мога да кажа, че съм един от пионерите в България що се отнася до гъвкави практики и методи.

Над 300 обучения по Agile / Scrum и над 500 сертифицирни към Scrum.org.

За тези повече от 10 години, в които правя активно обучения и консултирам организации, успях да натрупам огромен опит в сертифицирането (особено към Scrum.org). В резултат на това успявам да осигуря близо 99% успеваемост на своите курсисти.

Над 200 обучения по меки умения, включително лидерство, работа в екип, управление на конфлитки, преговори и много други.

През последните 5 години основният ми фокус са меките умения. Причината е една – те са ключов фактор за успех на всеки Agile / Scrum екип.

Над 70 консултирани организации и над 200 консултирани екипи по Agile / Scrum.

Все по-често организациите търсят външни консултанти, които да им помогнат в ефективното преминаваме и използване на Agile / Scrum. Интересното е, че след толкова много консултирани организации, все по-често започвам да срещам едни и същи проблеми и предизвикатлства, за които вече знам какво работи и какво не.

Автор на оригинални техники и игри.

Когато започнах да прилагам Agile / Scrum, литературата не беше толкова богата, колкото е сега. Това наложи да експериментирам със собствени технитеки и игри в различни организации, което продължава да се случва и до днес.

Над 20 години опит в софтуерната индустрия.

Започнах като програмист, преминах през ръководител на екип от програмисти, а към момента (освен обучител и консултант на свободна практика) ръководя две собствени софтуерни компании за разработка на игри (puk.bg и ahaplay.com).

Доктор по информатика и бивш хоноруван преподавател в Софийски университет.

През 2014 г. защитих успешно дисертация, която беше свързана с въвеждането на Agile практики и методи (като Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean Software Development и др.) в софтуерни организации. По това време преподавах и на магистрите в 'Софтуерни технологии' към ФМИ на Софийския университет.

Магистър по бизнес администрация и сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг.

През годините значително диверсифицирах знанията си, добавяйки различни перспективи. Това обогатява значително обученията, които правя, и ми позволява да бъда максимално ефективен като консултант и коуч.

Носител на грамота Джон Атаносов.

През 2014 г., за работата ми като докторант, бях награден от президента на РБ с грамота Джон Атанасов. В допълнение на това съм получавал редица награди за 'най-добър доклад' в различни конференции, а някои мои статии имат над 100 цитирания в научната общност.

Автор на книгата „Никога не спирайте да експериментирате“ – 31 техники за лична, екипна и организационна ефективност. Може да я свалите напълно безплатно.

В тази книга съм обобщил някои от най-успешните мои авторски техники като Матрицата на продуктовите соматипове, техниката за прогнозиране „Змей“, Рефлектора на стреса, Риплей проверката и много други.

Предприемач, един от създателите на puk.bg и ahaplay.com.

Освен agify.me, съм основател и на още две софтуерни компании. puk.bg e водещата в България образователна платформа, развиваща меки умения у учениците в предучилищен и начален етап. ahaplay.com е иновативна платформа за създаване на бизнес игри и симулации, които могат да се играят на живо и в изцяло виртуална среда.

Свържете се с мен?