Стани господар на Scrum! Запиши се за модула за лична ефективност за Scrum екипи с начало 10.2021.

За треньора

Кой съм аз?

Ставрос Ставру - дългогодишен треньор, консултант и коуч по Scrum / Скръм
Ставрос Ставру

Над 15 гoдини опит в обучения и консултации по Scrum.

Започнах да се занимавам със Scrum още през далечната 2007 г. Малко хора бяха чували за тези гъвкави методи тогава. Спокойно мога да кажа, че съм един от пионерите в България що се отнася до гъвкави практики и методи.

Над 150 обучения по Scrum, и над 250 сертифицирни към Scrum.org

За тези повече от 10 години, в които правя активно обучения и консултирам организации, успях да натрупам огромен опит в сертифицирането (особено към Scrum.org). В резултат на това успявам да осигуря близо 99% успеваемост на своите курсисти.

Над 50 консултирани организации и над 150 консултирани екипи.

Все по-често организациите търсят външни консултанти, които да им помогнат в ефективното преминаваме и използване на Scrum. Интересното е, че след толкова много консултирани организации, все по-често започвам да срещам едни и същи проблеми и предизвикатлства, за които вече знам какво работи и какво не.

Автор на оригинални техники и игри.

Когато започнах със Scrum, литературата не беше толкова богата, колкото е сега. Това наложи да експериментирам със собствени технитеки и игри в различни организации, което продължава да се случва и до днес.

Над 15 години опит в софтуерната индустрия.

Започнах като програмист, преминах през ръководител на екип от програмисти, а към момента (освен обучител и консултант на свободна практика) ръководя две собствени софтуерни компании за разработка на игри (puk.bg и homoludens.ai).

Доктор по информатика и бивш хоноруван преподавател в Софийски университет.

През 2014 г. защитих успешно дисертация, която беше свързана с въвеждането на гъвкави практики и методи (като Scrum, Kanban, Extreme Programming, Lean Software Development и др.) в софтуерни организации. По това време преподавах и на магистрите в 'Софтуерни технологии' към ФМИ на Софийския университет.

Магистър по бизнес администрация и сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг.

През годините значително диверсифицирах знанията си, добавяйки различни перспективи. Това обогатява значително обученията, които правя, и ми позволява да бъда максимално ефективен като консултант и коуч.

Носител на грамота Джон Атаносов.

През 2014 г., за работата ми като докторант, бях награден от президента на РБ с грамота Джон Атанасов. В допълнение на това съм получавал редица награди за 'най-добър доклад' в различни конференции, а някои мои статии имат над 100 цитирания в научната общност.

Предприемач, създател на puk.bg и homoludens.ai!

Освен agify.me, съм основател и на още две софтуерни компании. puk.bg e водещата в България образователна платформа, развиваща меки умения у учениците в предучилищен и начален етап. homoludens.ai е иновативна платформа за създаване на бизнес игри и симулации, които могат да се играят на живо и в изцяло виртуална среда.

Свържи се с мен