Стани господар на Scrum и Kanban. Запиши се за следващите сертифициращи курсове на 18-19.02.2021 по Скръм и на 22.02.2021 по Канбан.

За треньора

Кой съм аз?

Ставрос Ставру

Над 10 гoдини опит в обучения и консултации по Scrum и Kanban.

Започнах да се занимавам със Scrum и Kanban още през далечната 2007 г. Малко хора бяха чували за тези гъвкави методи тогава. Спокойно мога да кажа, че съм един от пионерите в България що се отнася до гъвкави практики и методи.

Над 150 обучения по Scrum и Kanban, и над 250 сертифицирни към Scrum.org

За тези 10 години, в които правя обучения и консултирам организации, успях да натрупам огромен опит в сертифицирането (особено към Scrum.org). В резултат на това успявам да осигуря близо 99% успеваемост на своите курсисти.

Над 25 консултирани организации и над 75 консултирани екипи.

Все по-често организациите търсят външни консултанти, които да им помогнат в ефективното преминаваме и използване на Scrum и Kanban. Интересното е, че след толкова много консултирани организации, все по-често започвам да срещам едни и същи проблеми и предизвикатлства, за които вече знам какво работи и какво не.

Автор на оригинални техники и игри.

Когато започнах със Scrum и Kanban, литературата не беше толкова богата, колкото е сега. Това наложи да експериментирам със собствени технитеки и игри в различни организации, което продължава да се случва и до днес.

Над 15 години опит в софтуерната индустрия.

Започнах като програмист, преминах през ръководител на екип от програмисти, а към момента (освен обучител и консултант на свободна практика) ръководя своя собствена софтуерна компания за разработка на игри (puk.bg).

Доктор по информатика и бивш хоноруван преподавател в Софийски университет.

През 2014 г. защитих успешно дисертация, която беше свързана с въвеждането на гъвкави практики и методи (като Scrum и Kanban) в софтуерни организации. По това време преподавах и на магистрите в 'Софтуерни технологии'.

Магистър по бизнес администрация и сертифициран треньор по групово-динамичен тренинг.

През годините значително диверсифицирах знанията си, добавяйки различни перспективи. Това обогатява значително обученията, които правя, и ми позволява да бъда максимално ефективен като консултант и коуч.

Носител на грамота Джон Атаносов.

През 2014 г., за работата ми като докторант, бях награден от президента на РБ с грамота Джон Атанасов. В допълнение на това съм получавал редица награди за 'най-добър доклад' в различни конференции, а някои мои статии имат над 100 цитирания в научната общност.

Свържи се с мен