Подходът с четирите рамки
на Bolman и Deal

Подходът с четирите рамки на Bolman и Deal

Голяма част от мениджърите, особено мениджърите на екипи, разчитат на няколко подхода, които им помагат да мотивират хората си и да постигат поставените цели. И вие ли сте от тях? Проблемът е, че подходите, които ви вършат работа в ежедневието, обикновено са неефективни, когато се сблъскате с нова, непривична за вас и вашия екип ситуация. Тогава имате нужда да погледнете проблема от възможно най-много и най-различни гледни точки, за да намерите начин да го решите. Как може да стане това, ще ви разкажа днес. Запознайте се с подхода с четирите рамки и започнете да го прилагате, за да управлявате новите или трудните ситуации, в които попадате.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
5 мин.

Какво представлява подходът с четирите рамки?

Концепцията е създадена от Лий Болман и Терънс Дийл и е публикувана в книгата им Reframing Organizations през 1991 година. Включва четири перспективи – рамки, през които да анализирате дадена ситуация:
Структурната рамка.
Тя е фокусирана върху структурата на организацията. Когато гледате през нея, вие го правите с презумпцията, че:
  • организацията съществува, за да постигне конкретни цели,
  • специализацията и разделението на труда повишават производителността,
  • веригата, по която се раздават задачите и се следи за изпълнението им, трябва да функционира ефективно.

Когато използвате структурната рамка, вие се фокусирате върху целите, изпълнението и контрола, за да мотивирате екипа си. С нея вие се насочвате към това, което е добро за екипа и организацията, а не върху личните си предпочитания, и взимате решенията си рационално.

Най-полезна е, когато ролите са ясни, целите са определени и има малък или никакъв конфликт или неяснота. Помага ви и когато трябва да решите проблем, свързан с качеството на работа.

Рамката на човешките ресурси.
Фокусът ѝ е върху хората в организацията. Когато гледате през тази рамка, правите го с презумпцията, че организацията е успешна и ще продължи да се развива добре, ако отговаря на нуждите на всеки служител.

Когато използвате рамката на човешките ресурси за вас на преден план са нуждите на хората, с които работите, тяхната индивидуалност и мотивация. Тя ви помага да създадете работна среда, в която всеки служител се чувства спокойно, общува открито и може да развива уменията си и да се възползва от различни възможности за развитие.

Най-полезна е, когато се борите с проблеми, свързани с морала, мотивацията и ангажираността.

Политическата рамка.
Фокусът ѝ е върху властта. Когато я използвате, правите го с презумпцията, че за да има промяна и напредък, в процеса на взимане на решения трябва да са ангажирани ключови заинтересовани страни и групи по интереси. Най-важни са преговорите, които ви осигуряват ключови ресурси и ви помагат да спечелите подкрепата на служители и партньори за своите проекти.

Гледайки през политическата рамка, осъзнавате колко разлики има между нуждите на отделните индивиди и нуждите на групите (екипи, отдели). Тя ви помага да разберете къде е силата на вашата организация и как да я използвате.

Най-полезна е, когато трябва да вземете важно решение, което зависи от подкрепата на ключови заинтересовани страни или големи групи хора.

Символната рамка.
Фокусът ѝ е върху визията и вдъхновението. Когато гледате през нея, правите го с презумпцията, че най-важно е не какво се случва в организацията, а как го възприемат служителите и клиентите.

Използвайки я, вие помагате на хората си да не се поддават на объркване и демотивация, дори в трудни, стресови ситуации, а да създават смислени неща. Това е рамката, която ви служи, за да градите връзки между хората в организацията, като използвате ритуали, символи, роли.

Символната рамка е най-полезна, когато трябва да си изясните целите или когато екипът, или организацията, минават през труден момент. Помага ви и при разрешаване на работни конфликти.

Оглеждайте всяка нова ситуация през четирите рамки и избирайте най-подходящата, за да намерите ефикасно решение. Ако ви трябват още инструменти, за да решавате проблемите си ефективно, вижте обучението за вземане на решения и решаване на проблеми и се включете в него.

А дали найстина вземате най-правилните решения?

Има как да проверите това! 🙂 Пробвайте петте шапки за ефективно вземане на решения!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂