Моделът
ORAPAPA

ORAPAPA – метод за взима на ефективни решения

Кое прави взимането на решения толкова трудно? Това, че често трябва да се съобразявате с прекалено много фактори. От финансова гледна точка решението ви се вижда перфектно. Помислихте ли обаче колко е рисково? Претеглили сте и рисковете, но сте взели решението еднолично. Останалата част от екипа не ви е възразила, но и не е достатъчно мотивирана, за да го изпълни. Взели сте решение всички заедно, но не сте проверили какви са били проблемите при предишен опит да се приложи подобен план или идея. За да не пропуснете нещо, най-добре е да използвате всеки път един и същи метод за взимане на решения. Пробвайте с ORAPAPA – простичък метод, който действа безотказно.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
6 мин.

Какво представлява методът ORAPAPA?

Поредица от ключови аспекти, които да съобразите при взимане на решение. ORAPAPA е акроним от имената им:
Opportunities – възможности.
Избройте всички положителни страни на вашето решение. Какви възможности биха могли да се отворят, ако го приложите? Какви ползи ще донесат на вас или на вашата организация? Какви са благоприятните последици от реализирането на решението?

На този етап е леко, забавно и всички искат да се изкажат – и по-конформистки настроените и иноваторите.

Risks – рискове.
Направете списък с всички негативи, които следват от това решение. Избройте слабостите и недостатъците му. Запишете си какво може да се обърка.

За да сте максимално изчерпателни и точни, най-добре е да ползвате допълнителни инструменти за анализ и оценка на риска и за идентифициране на евентуални проблеми.

Когато отделяте специално време да разисквате възможните рискове, произтичащи от решението, и по-неуверените и предпазливи членове на екипа ви се чувстват спокойни да се изкажат.

Alternatives and improvements – алтернативи и подобрения.
На този етап помислете имате ли алтернатива на конкретното решение. А има ли начин да го подобрите? Как можете да увеличите ползите от него до максимум и да сведете рисковете до минимум? Как може да направите така, че прилагането на решението да доведе до максимално ефективно справяне с проблема?

Важно е да помните, че може да нямате алтернативи и възможности за подобрения или може да решите да не ги ползвате/прилагате, ако това повишава рисковете например.

Past experience – минал опит.
Проверете дали някой във вашата организация или извън нея е прилагал подобно решение преди. Какъв е бил резултатът? Какви са били проблемите и предизвикателствата? Какви са били успехите? Има ли експерт, с който може да говорите преди да вземете окончателно решение?
Analysis – анализи.
Прегледайте цялата информация на база, на която взимате решението. Достатъчна ли е? Коя част от нея подкрепя вашето решение? Има ли тенденции и фактори, които биха могли да окажат влияние върху него? Ако имате пропуски, попълнете ги. После анализирайте цялата информация отново, за да се уверите, че не сте направили прибързани заключения.
People – хора.
Поинтересувайте се от гледните точки на другите. Какво казват заинтересованите от решението страни? Какво мисли останалата част от екипа, която трябва да приложи това решение? Всички ли разбират ситуацията, самото решение и последиците от него достатъчно добре?
Alignment and ethics – позиция и етика.
Помислете как решението се вписва в цялостната култура на вашата организация. Противоречи ли на ценностите и мисията ѝ? Етично ли е? Как ще го приемат клиентите и партньорите на компанията? В унисон ли е то с вашите ценности? Хората в екипа ви смятат ли, че това е правилното решение?

Прилагайки този метод, вие успявате да огледате решението от всички страни и да елеминирате предварително евентуални проблеми при реализирането му. С ORAPAPA излизате от обичайния си начин на мислене. Той позволява да се изкажат всички членове на екипа, дори когато са на противоположни мнения, и да се тушират възникващи при обсъждането конфликти. Ако смятате, че имате нужда от още инструменти и допълнителни умения в сферата, вижте програмата на обучението по взимане на решения и решаване на проблеми и се запишете.

Искате да сте напълно сигурни в ефективността на взетото от вас решение?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂