Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.

Обучение по водене на ефективни преговори

Няма да преувелича, ако кажа, че всяко решение в един Scrum / Agile екип е резултат от преговори. И това е така, защото няма строга, йерахична, властова структура, която да дава правото на когото и да е било да налага решения. Това прави умението за водене на ефективни преговори от ключово значение за успеха на един Scrum / Agile екип. И въпреки това, ако погледна назад, през изминалите 15+ години като организационен треньор, консултант и коуч, единични са случаите, в които е обърнато достатъчно внимание и са положени нужните усилия за изграждане на тези ключови компетенции. Ето защо създадох това обучение, което да даде фундамента за това как да преговаряме успешно в корпоративна среда през множество игри, симулации, преживявания, казуси и хипотетични ситуации. За да бъдат преговорите „танци“, а не „война“! :)
Обучение водене на ефективни преговори

За кого е подходящо това обучение по ефективни преговори?

Работиш в Agile среда? Ако отговорът е да, то нямаш нужда от други аргументи, за да се включиш в това обучение! :) А, ако случайно си Scrum Master, Product Owner или Developer от Scrum екип – то това е „наложително“ с оглед на времето, което прекарваш в преговори. Всъщност моят опит показва, че повече от 85% от работната комуникация в Scrum екипите са преговори – „да, уау!“. И ако не ми вярваш – обърни малко повече внимание на взаимодействието вътре в екипа си. Бързо, сам ще се убедиш! :)
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по водене на ефективни преговори?

Това обучение по водене на ефективни преговори е силно практично ориентирано. И ще „повоюваме“, и ще „потанцуваме“ с много игри, симулации, преживявания, казуси и хипотетични ситуации.
Теория
(18 техники)
Практика
(10 игри, 3 симулации, 2 упражнения, 7 дискусии)
Работа върху себе си
(1 саморефлексия, 1 самооценка)

Нямате възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по водене на ефективни преговори е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Основни концепции
Фактори на привличане
Стойност, ценности и нужди в преговорите
Принципи и техники за влияние
Стратегии за водене на перговори
Тактики за водене на преговори
Ангажиране с решенията в преговорите

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по водене на ефективни преговори?

Дефиниция за преговори
Погрешни разбирания за преговори
Измерения на стойността
Измерване на ZOPA
Човешки ценности според Schwartz
Човешки нужди според Manfred Max-Nee
Закони за влияние на Mortensen и Allen
Техники за манипулация
Манипулативни роли в преговорите
Водене на преговори
Тактики за водене на преговори
Стилове на вземане на решения

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по водене на ефективни преговори?

Какво представляват преговорите?

Какво се случва по време на преговорите?

Кои са основните „градивни“ елементи на преговарите?

Защо въобще влизаме в преговори?

Какво представлява „силовото поле“ на преговорите?

Какво представлява стойността и какви са нейните измерения?

Как нашата дефиниция за стойност определя тип преговори, които ще водим?

Какво представлява диапазона на преговорите, BATNA и ZOPA?

Какво е мястото на ценностите в преговорите?

Защо е важно да работим на ниво нужди, а не на ниво позиции и интереси?

Кои са основните човешки нужди?

Кои са основните закони за влиение?

Кои са топ 20 техники за влияние (или манипулация)?

Кои са най-често срещаните манипулативни стилове на водене на преговори?

Какво прави едни преговори успешни?

Какви могат да бъдат стратегиите за преговори, които да използваш?

През какви етапи преминават преговорите?

Какви роли бихме могли да имаме в едни преговори?

Кои са най-използваните тактики по време на преговори?

Как правим своите избори по време на преговорите?

Какъв е вашия стил на вземане на решения по време на преговори?

...

Виж моите авторски техники за водене на ефективни преговори?

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.