Рубриката 3x3 -
Издание 4
Издание 4
Публикувано на 01.03.2022 г.
Margarita Angelova - Scrum Master at Endava
Atanas Georgiev - Scrum Master at Soft2RUN
Bilyana Karayaneva - Scrum Master at Experian

Маги, Насо и Биляна споделят.

Маги, Насо и Биляна са практикуващи Scrum Master-и, съответно в Endava, Soft2Run и Experian. Маги е от 12г в ИТ индустрията, предимно в Waterfall Project Management и отскоро в Agile света. Насо работи в ИТ сектора от близо 8 години, повечето от които е заемал длъжността Проджект мениджър. Преди малко повече от година осъзнава, че е влязъл в рутина и има нужда от промяна, поради което се насочва към работа с Agile, и по-конкретно Скръм. Да бъде Скръм Мастър го подтиква това, че ролята е много динамична и нетрадиционна – трябва да помага на екипите, с които работи, да ги съветва, мотивира и обучава в самоорганизиране и фокусиране. Биляна е от три години Скръм Мастър за Деливъри екипи в Експириън България. Преди това година и половина прекарва в Полша, подмомагайки ИТ организацията на голяма Датска ютилити компания в преминаването към SAFE и аджайл начин на работа като част от Agile Center of Excellence. Интересува се от нови практики и как се развива индустрията, от екипните динамики, развитие на екипи и т.н.
Разкажи ни как минава един твой ден като Scrum Master?
Margarita Angelova - Scrum Master at Endava
Винаги започва по едно и също време, но не се развива по един и същи начин, което поддържа интереса ми жив. Следваме Scrum рамката и церемониите. Отделям време да разбера по-детайлно проблемите на екипите, с които работя и кой може да ни съдейства за разрешаването им. Приоритет ми е да създам план за действие, а не просто да навлизам в техническите дискусии.
Atanas Georgiev - Scrum Master at Soft2RUN
Денят ми започва с мениджърска среща, където обменяме информация за прогреса и проблемите по различните проекти, последвана от дейли срещи с екипите, с които работя. След това се заемам с разрешаването на ситуации и въпроси, възникнали по време на дейлитата, провеждам срещи с клиенти за обсъждане на прогрес и получаване на обратна връзка, както и организирам срещи, когато преценя, че ситуацията го налага.
Bilyana Karayaneva - Scrum Master at Experian
Изключително динамично, изпълнен с множество и разнообразни срещи, които ме карат да превключвам на различни обороти, теми, стейкхолдъри, но пък това е и чарът на работата ми 😊 Екипите с които работя са в ЕМЕА часова зона, така че денят винаги започва с ритуал – Дейли. На него екипа се стикова, обсъжда потенциални проблеми, и ако имат нужда им помагам да стигнат до план как да ги отстранят. След това в зависимост от къде се намираме в каданса може да имам срещи за дизайн с кленти, срещи с колегите СМи и мениджмънта за подобряване на процесите или обсъждане на тактичеси теми. Следват подготовки за Ревюта, мислене как да разнообразя следващото Ретро, проследяване на различни поети ангажименти, следене на метрики, понякога трейнинги на нови колеги. Опитвам се да отделям и 20-30 мин за четене на статии в областта, които да подпомогнат моята и работата на екипите.
Разкажи ни как е важно това, което правиш като Scrum Master?
Margarita Angelova - Scrum Master at Endava
Умея да организирам големи групи от хора (с различен профил) да работят заедно (и то успешно! 🙂) спрямо обща цел и общ краен срок. Фокусирам се върху процесите и се стремя всички да разбират към какво се стремим и защо отиваме натам.
Atanas Georgiev - Scrum Master at Soft2RUN
Може би най-важното в ролята ми е отговорността да помагам на колегите си в следването на Скръм практиките и да правя нужното, за да успее екипът да изпълни целите си. Скръм мастърът премахва пречките пред екипа, улеснява екипната работа, обучава хората в разбиране на Скръм и в това как да се самоорганизира и да остане фокусиран върху целта си.
Bilyana Karayaneva - Scrum Master at Experian
Оргаизацията която подпомагам в Аджайл процесите е в трансформация и е важно екипите да положат основите и работят заедно с аджайл настройка. За екипите които фасилитирам е важно да осигуря по-добра среда, в която те да се разгръщат – както професионално, така и все пак да им е приятно. Културата в Ексиприън е изключително насочена към хората и техния “well-being” за доставяне на добри резултати, което личи от всички награди и финансовите успехи. Не по-малко е важно да доставяме качествени продукти, ефективно и с най-малък разход за пазара и клеинтите, и едновременно с това да сме достатъчно гъвкави в динамичния пазар, на който оперираме.
Кои са трите умения, които са от ключова значение за теб като Scrum Master?
Margarita Angelova - Scrum Master at Endava
Емпатия, визионерство и управление на емоциите, когато възникнат конфликти или преминаваме през големи промени.
Atanas Georgiev - Scrum Master at Soft2RUN
(1) Организационни умения; (2) Опит в комуникацията с хора на различни нива и от различни култури и (3) Възможността да засича потенциалнни проблеми, за да може да се намеси навреме.
Bilyana Karayaneva - Scrum Master at Experian
Ако трябва да се спра на точно три, то това биха били: Умение за комуникация, умение да „надушваш“ хората, умение да се адаптираш бързо и да го предаваш на екипа.

И останалите издания не са за пропускане?

Прочетете предишното издание, в което Гери, Лъчо и Ана-Мария споделят за своето Scrum Master-ство! 🙂

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂