Рубриката 3x3 -
Издание 8
Издание 8
Публикувано на 01.05.2022 г.
Anzhelo Petkov - Scrum Master at DevOcean Solutions
Ekaterina Kulaksazova - Agile Lead at Tide
Angel Stoev - Scrum Master at DataArt

Анжело, Екатерина и Ангел споделят

Анжело, Екатерина и Ангел са практикуващи Scrum Master-и и Agile Lead-ове, съответно във DevOcean Solutions, Tide и DataArt. Анжело обича да кара хората около себе си да се чувстват добре – ето защо смята, че е намерил точната роля на Scrum Master за себе си. В свободното си време се занимава със създаване на видео съдържание, което отново кара хората около него да се чувстват добре. Въобще – Анжело определено е човек, което е добре да е в близките ви кръгове! През последните 10 години Екатерина работи във финансовата сфера и успява да натрупам разнороден опит – от продажби и финансов анализ, през оптимизация на процеси, lean & six sigma до управление на проекти. Няколко години заема ролята на Scrum Master и е била ключов участник в една от големите банкови дигитални и адаптивни трансформации. Ангел е в ролята на СМ от около 4 години, като през това време е участвал в различни сфери на дейност – от Robotic Process Automation до E-Commerce и Финанси. Срещал е различни предизвикателства, като например твърде големи екипи, организация с Non-mature скръм процеси и преминаване от Scrum към SAFe. Но, това, което го е водило напред, са принципите на Scrum и идеологията, която стои зад тях.
Разкажи ни как минава един твой ден като Scrum Master / Agile Lead?
Anzhelo Petkov - Scrum Master at DevOcean Solutions
Денят ми започва със стендъп между всички скръм мастри във фирмата и бива последван от стендъпи на всички екипи, с които работя. Аз работя с 3 екипа и имам различни цели с всеки екип. В зависимост от деня, може да е по-натоварено, съответно да се случват всички церемонии за дадени екипи, но има и дни, в които имам повечко 'свободно време'. В свободното си време следя всички канали на комуникация за екипите, с които работя и гледам да се включвам когато виждам, че мога да помогна, а и екипа не може да се оправи сам. Друго за което си използвам свободното време е да си водя записки и бележки за това какви са ми крайните цели с всеки един от екипите, какъв им е прогреса, каква е голямата картинка и как екипите ми се вписват в нея и в продукта и как мога да помогна на екипа и на индивидуални членове от екипа да стигнат до следващото ниво. Понякога се случва и да чета по някоя статия или книга, за да мога да си разширявам набора от инструменти.
Ekaterina Kulaksazova - Agile Lead at Tide
Една от причините да харесвам работата си е именно динамиката и липсата на еднообразие, та в този ред на мисли – дните ми са различни и бих казала обогатяващи. Като Agile Lead съм свикнала да сменям няколко шапки в рамките на деня - от работа с конкретен екип до работа с executive leadership. В ежедневието ми присъства много комуникация – писмена, устна, онлайн и офлайн. Свикнала съм да разполагам с факти и данни при анализиране на ситуации и възможни решения, така че често следя различни тулове, които проследяват развойния процес от идея до продукт в ръцете на клиента. В повечето компании, управлението на зависимости между различните екипи е тема с голям акцент, при мен не е изключение :) В края на деня обикновено проследявам to do list-а и отбелязвам постигнатото, както и правя план за следващия ден, според приоритетите.
Angel Stoev - Scrum Master at DataArt
Всеки ден е различен по отношение на графика, задачите и проблемите, които трябва да бъдат разрешени. Обикновено денят ми започва рано сутрин, преди всички останали колеги да са започнали работа. По този начин се старая да планирам деня предварително, съобразно натовареността на екипите и приоритетните задачи. Всичко това се случва след внимателен анализ на предходния работен ден и приоритизиране на задачите и належащите затруднения и предизвикателства. По-нататък, денят продължава с редовното дейли и останалите Scrum церемонии. Има едно правило в работния ден на един Scrum Master – няма правила как да протече деня ти. Всеки ден и във всеки момент задачите претърпяват промени и се изисква ре-приоритизация и бързо действие, за да се отговори адекватно на променящата се среда и на стремежа ни за адаптивност. И точно поради това, ден с ден не си приличат.
Разкажи ни как е важно това, което правиш като Scrum Master / Agile Lead?
Anzhelo Petkov - Scrum Master at DevOcean Solutions
Аз помагам на екипите си да станат по-добри, дали с това да гоня някой човек в организацията и да му спамя живота докато не помогне на екипа ми или като постоянно гледам какво може да се подобри в процеса им и предлагам промени, дали чрез ретроспектив срещи, в които екипа може да види сам какво не върви както трябва. Също така гледам как индивидуални членове от екипа могат да станат по-добри и да покажат потенциала си. Благодарение на моите усилия се създават успешни екипи и съответно разрастването е по-лесно когато целия процес е сетъпнат.
Ekaterina Kulaksazova - Agile Lead at Tide
Смятам, че зад всяка вкусна гозба стоят различни подправки, без които е невъзможно да се постигне наслада. Приемам своята работа като подправката в целия работен процес по доставката на софтуерен продукт. Важно е да има холистичен подход и разбиране, важно е да се гарантира постоянното подобрение и израстване на всеки участник в развойната дейност, да се елиминират всички излишни стъпки и най-вече възможно най-бързо да получим обратна връзка от клиента относно продукта. А може би най-важното е всички замесени да се чувстват мотивирани, можещи, чути и израстващи докато клиентите са все по-доволни 🙂
Angel Stoev - Scrum Master at DataArt
Scrum е нещо много повече от една рамка, която ти казва как да работиш, за да бъде екипа успешен. Scrum не е простата организация на работата, провеждането на дейлита и другите Scrum церемонии. Scrum трябва да присъства не само в работата ти, но и в начина на мислене, начина на взаимодействие и начина на преодоляване на затрудненията. Простичко казано – Scrum е това, което помага за постигане на хармонията в екипа, както и във взаимоотношенията между дев екип и клиент. И точно тук идва ролята на Скръм Мастъра. Той трябва да е този фасилитатор и движеща сила, която да помага на екипа да постигне тази хармония.
Кои са трите умения, които са от ключова значение за теб като Scrum Master / Agile Lead?
Anzhelo Petkov - Scrum Master at DevOcean Solutions
(1) Упоритост, (2) търпение и (3) честност. Три са малко да съм честен, но мисля, че тези 3 са моите пилари, за да мога да правя това, което правя. Без някое от тези 3 не бих успявал да си постигна резултатите, които постигам.
Ekaterina Kulaksazova - Agile Lead at Tide
Три са крайно недостатъчни, но все пак: (1) Отлични комуникационни умения на първо място, подкрепени с емоционална интелигентност. Важно е една и съща информация да се поднесе по различен начин на различната аудитория – изпълнителен директор възприема информация по един начин, а QA или разработчик по съвсем различен. Когато пък аудиторията е голяма, подходът следва е трети и т.н. (2) Организационни умения – на пръв поглед изглежда, че за да бъдат екипите и като цяло компанията самоорганизираща се няма нужда от координация, но всъщност докато това се подсигури за отделните екипи е нужна много добра организация и колаборация на всички нива. (3) Гъвкавост – нагласата константно да предизвикваш статус куо и да мислиш в посока на подобрение изисква умението не само да сме готови да се променим, но и да сме гъвкави в подхода, защото теорията не е достатъчна и трябва да сме адаптивни спрямо конкретните ситуации, различните обстоятелства и разбира се пазар.
Angel Stoev - Scrum Master at DataArt
(1) Способност за решаване на спорове/конфликти – това качество е от ключово значение за постигане на хармонията, за която говоря. Много често, да не кажа винаги, когато се съберат много хора на едно място, идват моменти на различни виждания и идеи, които се сблъскват. Скръм Мастърът е този, който трябва да разреши конфликтите по начин, който да се хареса на всички страни и в същото време да не предизвика бъдещи негативни емоции при участващите страни. (2) Второто важно умение е да бъде движещата сила – Скръм Мастърът трябва да дава тон на песента – да води екипите към успех, да задава приоритетните задачи, да решава конфликти и като цяло да помага на екипите да постигнат зададените цели при минимизиране на стресовите ситуации и затрудненията. (2) Третото качество е да бъде Ultimate Problem Solver – в това качество визирам не само решаването на проблемите, но също така и тяхното предвиждане. Скръм Мастърът трябва да се старае да е един ход напред – да мисли в бъдеще и в перспектива. Обикновено екипите са концентрирани в моментните задачи, но СМ е човекът, който трябва да погледне по-напред, да помисли какво следва след 6 месеца, да планира и по този начин да постигне една по-ясна картина за бъдещите предизвикателства. Ако успее да постигне това, до голяма степен спомага за намаляване на стресовите ситуации в бъдеще, предизвикани от ненавременно планиране.

И останалите издания не са за пропускане?

Прочетете предишното издание, в което Анжело, Екатерина и Ангел споделят за това какво е да си Scrum Master и Agile Lead! 🙂

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂