Рубриката 3x3 -
Издание 9
Издание 9
Публикувано на 15.05.2022 г.
Alexander Tzonkov - Agile Coach at Nexo
Diana Shtilianova - Scrum Master & Senior Software Developer at SAP
Marin Marinov - Senior Scrum Master at DraftKings Inc.

Александър, Диди и Марин споделят

Александър, Диди и Марин са практикуващи Scrum Master-и и Agile Coach-ове, съответно в Nexo, SAP и DraftKings. Александър има 13 години опит в ИТ сектора, основно в управлението и координирането на екипи и проекти, както и в разработването на продукти. Преди 6-7 години прави преход към Agile роли. Сега основният му фокус е върху интегрирането на Agile практики на ниво екип и компания, Agile трансформация, оптимизиране на комуникацията и сътрудничеството в екипите. Диди почти 20 години комбинира своите познания като дивелъпър на различни програмни езици с лидерските и организационните ми умения. Преди 8 години се присъединява към SAP Labs Bulgaria, където малко по-късно става Scrum Master. Освен като Scrum Master, Диди влиза и в ролята на coach, ментор и трейнър, и е един от хората в SAP Labs Bulgaria, които водят обучения на останалите Scrum Master-и. Марински, както всички го наричат, 7 години се занимава с организация на концерти и фестивали, преди да смени тотално бранша и да премине в IT сферата, където е вече повече от 5 години. Започва като Project Coordinator, преминава през Project Manager / Project Director и сега е Senior Scrum Master и прикрит Delivery за Draftkings от вече почти 2 години.
Разкажи ни как минава един твой ден като Scrum Master / Agile Coach?
Alexander Tzonkov - Agile Coach at Nexo
Денят ми винаги започва с преглеждане на календара и планиране на срещи и задачи за деня/седмицата. Приоритизирам си списъка със задачи като разглеждам всеки ден като един мини “Спринт”, в който имам основна цел и набор от големи и малки задачи. Както и в Agile, водещо за мен е комбинацията от добавена стойност, която мога да доставя на основните ми контрагенти и усилието, което е нужно да вложа. Опитвам се да комбинирам оперативни дейности на ниво екип, както и по-големи такива на ниво компания (обучения, практически занимания, дейности в помощ на самата организация и културата в нея).
Diana Shtilianova - Scrum Master & Senior Software Developer at SAP
Всеки ден е различен и това е нещото, което много ми харесва. Естествено има и своите постоянни компоненти, като регулярните срещи, комуникацията. Моят основен фокус си остава откриването и адресиране на важните теми в екипите ми. Цялото това разнообразие от задачи ми помага постепенно да развивам различни аспекти от SM роля, като адресиране на blocker-и, facilitation, leadership, process optimization и много други. В ежедневието си се стремя да минимизирам, оптимизирам и/или автоматизирам всички административни или оперативни задачи, за да мога да имам възможно най-много време за нещата, които дългосрочно могат да подобрят начина по който работим или продуктът ни. Когато открия нещо, което работи за мен го споделям с останалите колеги, било то на кафе, работна среща или на нашето SM community на ниво компания.
Marin Marinov - Senior Scrum Master at DraftKings Inc.
Встрани от регулярните церемонии, всеки ден ми е различен и изпълнен с предизвикателства. Ежедневно отделям време да уча нови практики и умения, с които да подпомогна екипа си и да ги напъствам в това бъдат най-добрата версия на себе си. Като цяло адаптирам и нагаждам деня така, че да улесня и мотивирам екипа възможно най-много. Темата е дълга, а трябва да съм кратък :)
Разкажи ни как е важно това, което правиш като Scrum Master / Agile Coach?
Alexander Tzonkov - Agile Coach at Nexo
Дейността на един Agile Coach остава донякъде скрита, тъй като често за добрата работа свидетелства представянето на самите екипи/индивидуалности. Моята основна цел е да оптимизирам и улеснявам ежедневните задачи, да помагам за по-добра и ефективна работа в екип, индивидуалното израстване на хората, елиминиране на ненужните усилия и т.н. Голямо удовлетворение изпитвам, когато видя как хората се развиват, излизат от зоната си на комфорт, както и когато получавам обратна връзка за това, че съм успял да помогна със съвет, добра практика, обучение или някаква друга инициатива.
Diana Shtilianova - Scrum Master & Senior Software Developer at SAP
Ролята на SM е да осигури на останалите членове на екипа възможността да се фокусират върху задачите си. Като Scrum Master давам всичко от себе си да спомогна за изграждането на една много положителна и ефективна работна среда, в която да има доверие и екипа да работи спокойно и продуктивно с фокус върху качеството и нуждите на нашите клиенти. Това сплотява екипите, което повишава ефективността им и спомага за самоорганизацията. Регулярната обратната връзка, която получавам от колегите ми помага да подобрявам работата си, дава ми нови идеи и е един от големите ми източници да удовлетворение в работата ми.
Marin Marinov - Senior Scrum Master at DraftKings Inc.
Смисълът, макар и по-рядко на ежедневна база, се забелязва в цялостното усещане за сплотеност, доверие, лесна и навременна комуникация, което agile екипът изгражда и придобива в различните фази на израстване, именно с помощта и напътствията на Scrum master-а. Той е и 'лепилото', което сплотява екипа и го 'води' към постигане на заложените цели.
Кои са трите умения, които са от ключова значение за теб като Scrum Master / Agile Coach?
Alexander Tzonkov - Agile Coach at Nexo
(1) Отдаденост и личен пример - едно от най-важните неща е да даваме добър пример в ежедневието си в и извън работата. Да показваме, че вярваме в това, което правим и то да се вижда от делата ни. Неслучайно, много често преоткривам Agile ценностите в света около мен (в различни ситуации, сфери на дейност, спорта и т.н.). Пример за това е и едно от моите хобита “Crossfit”, където мога да кажа, че Agile ценностите и практики са застъпени на едно доста високо ниво. (2) Проактивност и Иновативност - човек трябва да e достатъчно активен и ангажиран не само със задачите, които има, но да търси и нови хоризонти, където може да бъде полезен. Също така, е хубаво използването на нови похвати, експериментирането и ученето от опит. Разширяването на арсенала от умения и техники е много важен, за да може човек да реагира адекватно в различни ситуации, както и да е в крак с развитието на индустрията. (3) Емпатия - да разбираме човека отсреща, да влизаме в “неговите обувки” и да съпреживяваме заедно с него - нещо, което помага за по-добрата комуникация, както и изграждането на доверие и среда на психологическа сигурност. Много е важно да сме близо до хората, да знаят, че имат на кого да разчитат по всяко време, да им помагаме сами да стигат до разрешаването на даден проблем или вземането на правилно решение.
Diana Shtilianova - Scrum Master & Senior Software Developer at SAP
(1) Contiguous learning – Важно е един SM не само да е прочел Scrum Guide-ът и да го разбира в детайли, но и да обогатява опита си на база на допълнителни източници на информация. Това е роля в която винаги можеш да научиш още нещо и колкото повече tool-ове и идеи може да извадиш от джоба си, толкова по-ефективен Scrum Master ще бъдеш. (2) Self-driven – това е супер важно качество, не само от гледна точка самообучение, но и на търсене на възможности за подобряване на начина на работа, средата, процесите, качеството, колаборацията и всичко, което може да ви хрумне свързано с работата. Ключово е проактивното търсене, откриването и адресирането на проблемите в зародиш. Обикновено, когато един скръм мастър е добър нещата вървят достатъчно гладко, за да не се стига до сериозни сътресения. Малко сме като системните администратори, ако си вършим добре работата, обикновено хората мислят, че нищо не правим, а всъщност е точно обратното. (3) Communication & Collaboration – За един Scrum Master е ключово да може да работи с хора, да може да ги изслушва с емпатия, и да може да насочва разговорите в конструктивна посока.
Marin Marinov - Senior Scrum Master at DraftKings Inc.
(1) На първо място човек трябва да притежава емоционална интелигентност и емпатия, както и да слуша активно какво му казва екипа (включая 'да чете между редовете'). (2) След това е умението да 'фасилитираш', което използвам ежедневно в разговори/срещи с различни колеги. (3) Третото ключово умение, е да бъдеш лидер в сянка - не да ръководиш, а да напъстваш, обучаваш, вдъхновяваш, подкрепяш, обичаш екипа си :) Да виждаш как израства пред очите ти като едно цяло, но и като индивидуални личности, е безценно!

И останалите издания не са за пропускане?

Прочетете предишното издание, в което Димитрина, Георги и Мартина споделят „с любов“ за своето Scrum Master-ство! 🙂

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂