Матрица на
екипната стратегия

Матрица на екипната стратегия

Екипите са неизменна част от корпоративния свят и нашия професионален живот. И въпреки че няма съмнение в многобройните ползи от тях, те имат и своите не по-малко недостатъци. Съответно задачата на всеки един лидер или ръководител на екип е да максимизира позитивите и да минимизира негативите. Да, лесно е да се каже, но е трудно да се направи! 🙂 И често, както показва моята практика, негативите сякаш надделяват и това създава усещането и възприятието у хората, че екипът е просто поредната бизнес „прищявка“, лишена от практичност и смисъл. Една от основните причини това да се случва, които съм идентифицирал през годините, е несъответствието между спецификата на екипа и използваната стратегия за негово управление. Ето защо създадох матрицата на екипната стратегия. Нейната цел е да даде бърз и лесен начин за всеки, който иска да определи и/или провери доколко използваната екипната стратегия пасва на конкретния екип.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Как изглежда матрицата на екипната стратегия?

Може би едно от най-разпространение разбирания за това какво представлява един екип, включва два основни компонента: (1) наличието на обща цел, която да „обединява“ отделните членове на екипа и (2) наличието на взаимодействие / интеракция между тях. Матрицата на екипната стратегия стъпва върху тази дефиниция, но малко я „модифицира“. Измеренията, които тя разглежда са: (1) степента на зависимост между членовете в екипа (в контекста на целите, които преследват) и (2) степента на различие в преследваните цели (т.е. те могат да има една или повече общи цели, но в същото време и множество различни цели/подцели). Съответно, в зависимост от това къде екипът попада по тези две измерения, стратегията за неговото управление е различна:
висока степен на зависимост
висока степен на различие в целите
партньорство
екипност
ниска степен на различие в целите
конкуренция
поддръжничество
ниска степен на зависимост
В матрицата „екипност“ е подчертано в червено. Това не е, защото екипността е най-добрата стратегия за управление на един екип или стратегията, която трябва винаги да предпочетем, а защото моят опит показва, че това е основната стратегия, която всички използват в практиката, без значение от контекста. Та, оцветено е в червено, за да ни напомня за този наш „автоматичен избор“ на стратегия и така да ни помога в това да взимаме по-осъзнати и информирани решения.

Каква представляват екипните стратегии?

Партньорство.
Изграждането на партньорство е подходяща стратегия там, където между хората в екипа има висока степен на зависимост, но те имат и различни цели / подцели, които преследват. Тук основният фокус на лидера или ръководителя на екипа е „възпитаването“ и създаването на култура на кооперативност, толерантност (взаимно разбиране и приемане на другите), ефективно водене на преговори и ефективно решаване на конфликти. „Опростен“ пример, при който тази стратегия би била изключително подходяща, е Engineering екип, в който програмистите имат за цел да имплементират дадена функционалност за определен период от време, а QA специалистите имат за цел да верифицират и валидират тази функционалност и да гарантират наличието на качество. Имаме зависимост, но имаме дефинирани различни цели.
Екипност.
Изграждането на екипност е най-добрата стратегия, когато между хората в екипа има висока степен на зависимост и всичките им цели са „общи“. Тук основният фокус на лидера или ръководителя на екипа е създаването на доверие и постигането на възможно най-ефективна комуникация и синхронизиране чрез ефективна интеракция и взаимодействие. „Опростен“ пример, при който тази стратегия би била изключително подходяща, е Engineering екип от програмисти и QA специалисти, в който имаме една единствена цел и тя е „създаването на максимална стойност за клиента“. Имаме зависимост и в случая една обща цел.
Поддръжничество.
Изграждането на поддръжничество е подходящо там, където между хората в екипа има ниска степен на зависимост, но всичките те имат само „общи“ цели. Тук лидерът или ръководителят на екипа окуражава емпатията, загрижеността към другите, подкрепата и взаимопомощта. „Опростен“ пример, при който тази стратегия би била изключително подходяща, е Support екип, в който всеки обслужва самостоятелно и независимо клиентски заявки, но всички имат за цел да постигнат една обща висока удовлетвореност на всички клиентите. Нямаме зависимост, но в случая е налице една обща цел.
Конкуренция.
Изграждането на конкуренция е статегията, която работи най-добре тогава, когато между хората в екипа има ниска степен на зависимост и цели, които се различават. Тук основният фокус на лидера или ръководителя на екипа е „възпитаването“ в здравословен състезателен дух и споделяне на знания, опит, добри практики, мрежа от контакти и т.н. „Опростен“ пример, при който тази стратегия би била изключително подходяща, е Support екип, в който всеки отделен член обслужва самостоятелно и независимо клиент, и неговата / нейната цел е този клиент да остане удовлетворен. Нямаме зависимост и имаме различни цели.

Спряхте се на екипна стратегия, но нямате идея какво да ги правите всичките тези конфликти в екипа?

Ще се убедите, че всички конфликти далеч не са „всички“ със Ситото на конфликтите!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂