Стани господар на Agile и Scrum! Запиши се за програмата за лична ефективност за Agile / Scrum екипи с начало 11.2021.
Техниката DFK (DoFeelKnow)

Техниката DFK

Моята практика показва една много интересна тенденция. Когато говорим за ефективна комуникация всички се фокусираме върху въпроса „Как?“ – „Как да оформя съобщението си, за да ме разбере другия?“, „Как да слушам активно и да не губя фокус?“, „Как да управлявам езика на тялото си?“ и какво ли още не. Но в 99% от случаите забравяме да си отговорим на най-важния въпрос – „Защо?“. „Защо влизаме въобще в тази комуникация? Какво искаме да постигнем? Каква е нашата цел?“. А голяма част от отговорите на „Как?“ зависят именно от отговора на „Защо?“. Имено това прави една комуникация ефективна – когато тя постига своята цел. Ето защо създадох техниката DFK (DoFeelKnow), която да даде един много бърз и лесен начин да дефинираш целта на своята комуникация, а от там да я структурираш и управляваш правилно.

Do, Feel и Know?

През годините, опитвайки се да подобря комуникационната ефективност на хората и екипите, с който работя, успях ясно да разгранича три типа, концептуално различни (вкл. и в начина на тяхното постигане) цели, които бихме могли да преследваме в една целева комуникация. Това са действие (do), чувство (feel) и знание (know).

Действие / Do

Тук разбираш, че си постигнал целта на комуникацията, когато непосредствено след нея (или в съответните срокове) следва действие от другата страна. Т.е. целта ти е да накараш някой да направи нещо.
Ето няколко примера:
  • Твой колега трябва веднага да ти помогне в решаването на конкретна задача или има опасност да не влезеш в сроковете си.
  • Клиентът трябва да ти изпрати своето изискване до края на деня.
  • Твоите подчинени трябва да си попълнят отчета за свършена работа до края на седмицата.

Чувство / Feel

Тук разбираш, че си постигнал целта на комуникацията, когато непосредствено след нея другата страна се чувства по определен начин. Т.е. целта ти е да породиш определени чувства и настроения у другите.
Ето няколко примера:
  • Твой колега да се чувства по-уверен, че може да се справи с предстоящата му задача.
  • Твоят клиент да бъде спокоен и да ти има повече доверие.
  • Твоите подчинени да бъдат вдъхновени и ентусиазирани от предстоящия проект.

Знание / Know

Тук разбираш, че си постигнал целта на комуникацията, когато непосредствено след нея другата страна има нужната информация, която разбира правилно и може да приложи на практика, когато това е нужно. Т.е. целта ти е другият да знае и да може.
Ето няколко примера:
  • Твой колега да може да пише Unit Test-ове.
  • Твоят клиент да знае какъв е статуса по проекта.
  • Твоите подчинени да знаят как да си попълнят годишните атестации.

Ефектът DFK?

Често се шегувам, че, когато човек пропусне техниката DFK или не я отрази при планирането на своята комуникация, се получава т.нар. DFK ефект. Не случайно той звучи изключително близо до WTF ('What the fuck?') – имено така се чувства другата страна в комуникацията :). По-долу ще видиш някои от най-честите причини за наличието на DFK ефекта.
Дефинирал ли си ясна цел на комуникацията?
Липсата на ясно дефинирана цел на комуникацията е най-честата причина за DFK ефекта. Хората започват да си задават въпросите като „За какво ме занимава?“, „Какво иска от мен?“, „Защо ми губи времето?“ и т.н. Винаги, винаги, винаги влизай в една комуникация с ясно дефинирана цел. Най-малко може да определиш типа на целта – действие, чувство или знание!
Смесваш ли различните типове цели в една комуникация?
Това е втората най-честа причина за DFK ефекта – когато използваме една и съща комуникация, за да постигне различни по тип цели. Хем искаме другата страна да направи нещо, хем искаме да се почувства по определен начин, хем искаме да знае и да може. И познайте? Да, „манджа с грозде“, която няма вкус нито на манджа, нито на грозде, а на нещо WTF :). Ето защо силно, силно препоръчвам формулата един тип цел = една, отделна комуникация.
Забравил ли си за правилото „less is more“?
Това е третата най-честа причина за DFK ефекта – когато си избрал определен тип цел, но в рамките на тази цел искаш твърде много. Т.е. не е достатъчно едно действие. Не са достатъчни и две. Очакваш дълъг списък от действия. Проблемът е, че фокусът се размива и накрая „от много столове сядаме на земята“ :). Ето защо се опитвай да се концентрираш само върху едно действие/чувство/знание в даден момент и едва, когато постигнеш резултат, премини към следващото.
Не си ли съобразил структурата на комуникацията с нейната цел?
Ето тук чак идват въпросите „Как?“. И те трябва да отразяват целта, която гониш с комуникацията. Когато това не се случи – получаваш отново DFK ефекта. Съжалявам – никой не е казал, че комуникацията е лесно начинание :)
Не си споделил комуникационната си цел с другата страна?
Силно ти препоръчвам в началото на своята комуникация да споделяш комуникационната си цел. Така отсрещната страна знае какво следва и какво да очаква (с което вероятността да се случи DFK ефекта значително спада), а и е много, много по-лесно да управляваш комуникацията (вкл. да я връщаш обратно „в правия път“, когато се отплеснете по неща, които не са пряко свързани с целта).
...

А възможно ли е да изпитваш затруднения в общуването, защото ти липсва асертивност?

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече с моите сертифициращи обучения по Scrum, моята програма за лична ефективност за Agile / Scrum екипи или просто ми пиши.