Кръговете
на властта

Кръговете на властта

Ние хората сме много различни в това как влияем и контролираме средата около нас (вкл. другите) – или, по друг начин казано, как проявяваме своята власт. Има две съществени неща, в които се убедих през собствения си опит, а имено: (1) всеки има лични предпочитания, които много често определят „автоматично“ начина, по който използва своята власт и (2) ефективността (т.е. степента, с която в крайна сметка успяваме да повлияем на средата) зависи изключително много от конкретния контекст (и най-вече от предпочитанията на тези, на които „влияем“). Кръговете на властта е инструмент, който е базиран на тези две наблюдения. Неговата първа цел е да визуализира предпочитанията (и/или очакванията) на другите за начина, по който властта следва да бъде използвана. След това, на база на тази информация, следва втората цел – да помогне в идентифицирането на правилния „микс“ от проявления на нашата власт, който да ни гарантира максимална ефективност в конкретния контекст.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Трите проявления на властта?

Различни неща може да ни дават власт – нашата експертиза, нашата позиция и роля в организацията, нашата харизма и т.н. Съответно нашата власт може да е „голяма“ или да е значително ограничена. Кръговете на властта се абстрахират от тези неща (въпреки че това са важни аспекти на всяка властова структура) и се фокусират основно върху начина, по който тази власт се проявява. Някои наричат това лидерски стил. Съответно кръговете на властта разглеждат три типа проявление на власт: (1) агресивно, при което „налагаме“ позицията си чрез сила (без непременно да имаме „buy-in” от другите); (2) съгласувано, при което използваме убеждения, за да „спечелим” другите и те доброволно да „прегърнат” нашата позиция и (3) манипулативно, при което влияем на другите през подвеждащи убеждения. Съответно кръговете на властта започват с въпроса:
На база взаимодействието ви с човек X и начина, по който ви въздейства – как бихте разпределил 100% между агресивно, съгласувано и манипулативно?
Отговорът на този въпрос се визуализира чрез колело на властта. В центъра се записва името на човека, след което следват три кръга, подредени последователно спрямо своя процент (този с най-висок процент е най-вътрешен, а този с най-нисък процент е най-външен). Съответно „дебелината“ на съответния кръг отразява неговия процент, а цветът – типа проявление на власт. По-долу можете да намерите пример, в който имаме отговора за Иван и той е 55:15:30 за агресивно:съгласувано:манипулативно.
Пример за колелото на властта
Най-добрият начин, поне според моя опит, е да създадете кръговете на властта за даден човек, като зададете този въпрос на колкото е възможно повече от неговите / неините подчинени или хората, с които е на едно ниво. След това може да обобщите техните отговори в едни осреднени кръгове на властта.

„Властване“ чрез отразяване?

Кръговете на властта стъпват върху хипотезата, че, за да бъде ефективен, човек трябва да проява своята власт по начина, по който тези, към които е насочено въздействието, биха проявили власт в същата тази ситуация. Т.е. „властването“ не би трябвало да следва нашите лични предпочитания / разбирания / убеждения, а по-скоро предпочитанията или „стила“ на другите. А от тук следва и едно допълнително усложнение – че към всеки човек трябва да подхождаме индивидуално. Така с едни ще действаме по-агресивно, с други – по-съгласувано, а с трети – по-манипулативно. Това заключение вероятно е трудно „смилаемо“ за тези от нас, които не смятат агресията и манипулацията за „нещо правилно“. Но моят опит показва друго – агресивното и манипулативното проявление на власт може да бъде изключително ефективно.
Когато работя с различни хора (напр. управлявам екип) – си създавам т.нар. карта на властта, за да ми напомня с кой по какъв начин следва да си взаимодействам. Ето как изглежда една примерна такава карта на властта:
Пример за карта на властта
От примера по-горе се вижда, че с Георги трабва да си по-манипулативен, с Галя, Петър и Стоян – трябва да действаш съгласувано, а с Иван, Рая и Таня – трябва да прояваш агресивност.

И все пак се чудите „колко далеч хората биха ви последвали“ като техен лидер?

Отговорът може би се крие в Триъгълника на лидерството!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂