Техника за управление
на времето Fly

Техника за управление на времето Fly

Много често хората ме питат „Как успявам да постигам толкова много?“. Простият отговор, който давам е „Като отделям не малко време за собствените си цели и се раздавам само за онези нещата, които са важни за мен“. Разбира се има и много по-дълъг отговор. И това е моята лична система за управление на времето, която съм изградил и усъвършенствал през годините. Наричам я Техниката Fly.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Какво мога да правя с една задача?

Да, може би странен въпрос, но всъщност изключително важен. Повечето от нас биха отговорили „автоматично“ с „Как какво? Захващам се за работа и я изпълнявам!“. Но проблемът с този отговор е, че задачите имат това свойство „никога да не свършват“, което означава, че в един момент може да се превърнем в онова „мишле“, което вечно „върти колелото“. След стотици часове „дисекция“ на най-различни задачи установих, че много често имаме алтернатива на изпълнението:
Изтриване.
Просто решавате, че тази задача няма да я изпълните. Да, това е реална алтернатива (и то доста често най-правилната)! 🙂
Трансфериране.
Решавате задачата да я „прехвърлите“ на някой друг. Но не само нейното изпълнение, а и отговорността за нея. Т.е. „давате я на някой друг и забравяте за нея“.
Планиране и отлагане.
Да, отлагането на една задача не е непременно нещо лошо. Но трябва да е „умно“ и добре премислено, а не просто, защото задачата е трудна, неприятна или просто, защото имаме много по-интересни неща за правене. Съответно – ако отложите задачата, планирайте кога ще се върнете към нея, за да я „преразгледате“. Иначе има опасност да я изпуснете и да се превърне в „пожар“.
Делегиране и следене.
Това е същото като трансферирането, ама не съвсем! 🙂 Изпълението „отива“ при друг, но отговнорността остава при вас. Съответно трябва да планирате част от времето си за „проследяване“ на това изпъление и осъществяването на контрол.
Изясняване.
Както аз го наричам, това е „мета“ действие – работа по самата задача и нейната дефиниция, а не по нейното изпълнение. Тук идеята е да изясним въпроси като „Каква е целта на тази задача?“, „Какво точно се очаква от мен?“, „Как да я изпълня?“ и т.н.
Опростяване.
И това е „мета“ действие като целта ни е да адресираме „сложността“ на задачата – например като я разбием на по-малки задачи, намалим нейния обхват и т.н.
Изпълнение.
Това е „същинската“ работа по задачата.

Гледайте случващото се на забавен кадър – точно като мухата!

Когато бъдете изправени пред нова задача – не карайте на „автопилот“ , а спрете за миг и се замислете какво е най-добре да направите с нея. Приемете го като „да инвестирате време в това да спечелите време“. Защото от действието, което ще предприемете, зависят „оборотите“, на които ще работите и живеете. Не се учудвайте, ако времето ви се изплъзва (и всичко ви е на „забързан кадър“), ако единствено, което правите е да изпълнявате задачите! Или пък, че ви е скучно и се чувствате неудовлетворени, ако винаги триете, трансферирате или отлагате задачите си. Истината е в баланса! A по-долу ще видите „потенциала“ на всяко действие да ви предвижи напред или назад по скалата „забавен“ – „забързан“ кадър.
забавен кадър
изтривате
трансферирате
планирате & отлагате
делегирате & следите
изяснявате
опростявате
изпълнявате
забързан кадър

А как да постигнете баланса?

Разгледайте матрицата по-долу. Тя е в основата на техниката Fly и ви помага лесно да определите дали трябва да изпълните дадена задача веднага, да я отложите или да направите нещо съвсем различно.

Как да разположите самите задачи? Това зависи от отговорите, които ще дадете на 5 характеристики, описващи самата задача:

  • Важно ли е изпълнение на тази задача за мен? В конктекста на моите ЛИЧНИ цели?
  • Важно ли е изпълнението на тази задача за някой друг? Например за мой колега, за моя ръководител, за моя екип и т.н.
  • Спешна ли е? – например наближава крайния срок, в който трябва да е изпълнена?
  • Ясна ли е? – например знам ли какво трябва да се направи и какъв е желаният резултат?
  • Лесна ли е? – т.е. мога ли да я свърша бързо и без големи усилия?

важна за мен
важна за друг
ясна
лесна
спешна
изтрийте
не
не
-
-
-
трансферирайте
не
да
-
-
-
планирайте и отложете
да
-
да
да
не
делегирайте и следете
да
-
да
не
не
изяснете
да
-
не
-
-
опростете
да
-
да
не
да
изпълнете
да
-
да
да
да

Ползвайте този онлайн инструмент за разполагане на вашите задачи в матрицата?

Определете всяка от петте характеристики на вашата задача с помощта на падащите менюта. Когато приключите, отдолу автоматично ще се покаже действието, което трябва да предприемете.

Целта ви е през по-голямата част от времето да бъдете „котка“?

А не „кон“, „прасе“ или „куче“? Но какво означава всичко това научете с матрицата за лична ефективност!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂