Колелото на самочувствието

Колелото на самочувствието

Често работя с различни Agile екипи, представляващи пъстра палитра от личности. И почти винаги това, което установявам е, че сред тях има и такива, на които им липсва висока самооценка и асертивност – ключова съставка за изграждането на култура на непрекъснато усъвършенстване. Съответно ми беше нужен инструмент, с който да „измеря“ този проблем. Първо, за да „покажа“, че той действително съществува и, че е сериозен. И второ, за да „насоча“ хората към положителна промяна и трансформация чрез ясни и прости препоръки. В началото пробвах различни инструменти, докато с времето ги адаптирах и превърнах в изцяло нов инструмент – Колелото на самочувствието. За моя изненада той се оказа изключително ефективен – най-малкото помогна на мен значително да подобря своята самооценка и асертивност! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Оцени доколко положително възприемаш себе си?

Колелото на самочувствието включва 10 измерения. За всяко от тях трябва да дадете по две оценки. Първата е субективна оценка от 1 (най-ниска) до 10 (най-висока) на това „къде се намирате в момента“ (или какво сте постигнало / как се оценявате) в това измерение – според вашите собствени усещания и възприятия. Втората оценка е т.нар. „тежест“ – или доколко е важно от 1 (най-ниска) до 10 (най-висока) това измерение за вас самия.
Измерение
Къде се намирам в момента?
Колко е важно това за мен в момента?
1. Притежание (или това, което имам / притежавам) – Тяло? Интелект? Талант? Материално / финансово положение? Умения, знания, опит и компетенции?
2. Външна оценка (или това, как съм оценен от другите) – Отличия? Награди? Признание? Последователи? Харесвания?
3. Тук и сега (или това, което правя в момента, тук и сега) – Поведения? Действия?
4. Социален статус (или това, с какво допринасям за добруването на обществото) – Роля в обществото? Принос за обществото? Лекар? Чистач? Политик?
5. История (или това, което съм бил преди или съм правил преди) – Семейна история? Предишни прегрешения / престъпления / затвор?
6. Нужда (или това до колко съм нужен за някой друг) – Семейно положение? Деца? Възсрастни родители? Общност?
7. Демография (или това, което съм) – Пол? Възраст? Националност? Сексуалност? Какви са личностните му характеристики? Екстроверт? Интроверт?
8. Намерения (или това, което вярвам, че трябва да направя или да бъда) – Вярвания? Ценности? Мечти? Цели?
9. Здраве (или това до колко съм здрав) – Разстроен? Болен? Инвалид?
10. Мотивация (или това до колко искам да живея и да бъда) – Желание за живот?
Ето как изглежда вашето колело на самочувствието:
Измерения с излишък във възприемането:
Общ излишък във възприемането: +0
Измерения с дефицит във възприемането:
Общ дефицит във възприемането: -0

Как да разтълкувам Колелото на самочувствието?

Колелото на самочувствието може да ви даде много полезна информация за това какви „излишъци“ и „дефицити“ имате в самооценката си, на колко и на кои измерения придавате висока важност, къде е нужно „да поработите“, за да повишите самочувствието си и много други. По-долу ще намерите някои от най-важните „визуални шаблони“, които да проверите за себе си, когато генерирате вашето колело на самочувствието:
Колко от измеренията са с висока оценка за тежест (черният цвят запълва повече от половината от дадено измерение в колелото)?
Интересен факт е, че при повечето хора този брой е малък – между 1 и 4 измерения. Това е проблем, защото може сериозно да изкриви нашата самооценка. В идeалният случай всички измерения трябва да имат еднаква или близка тежест. Тогава казваме, че самочувствието ни е „балансирано“. А, когато тежестта на всички измерения е равно нула – казваме, че сме превъплъщение на Буда! ;)
Колко от измеренията ви са с дефицит (т.е. черният цвят е „над“ червения цвят)?
Обикновено при повечето хора част от измеренията са с дефицит. Това означава, че те „вредят“ на нашата положителна самооценка. Според Колелото на самочувствието, най-лесният начин да започнем да възприемаме по-положително себе си е да намалим тежестта на измеренията, в които имаме дефицит. Това означава да поработим върху това защо тези измерения са толкова важни за нас (т.е. върху нашите вярвания, разбирания, убеждения, ценности и т.н.). Така да се каже да се „гмурнем на дълбоко“. Разбира се, ако това не е възможно, другото действие според Колелото на късмета е да започнем да работим по това измерение, за да увеличим усещането си за успех в него.
Кои са измеренията с най-големи дефицити (разликата между черния и червения цвят е много голяма)?
Често хората имат едно (или две) измерения с остър дефицит. Обикновено това са измеренията, мисълта за които ни кара да се чувстваме маловажни. Тук, противно на интуицията, препоръката е да „завъртим колелото“ и да насочим вниманието си върху другите измерения. Така, в конкретния момент, в който се чувстваме „долу“, имаме възможност да видим „по-голямата картинка“ и да си припомним, че самооценката ни се гради върху много и различни измерения. Вече „отрезвени“ и с по-положителна самооценка за себе си ще можем да намерим правилните ходове пред нас.
Имаме ли излишъци (т.е. червеният цвят е „над“ черния цвят)?
Според Колелото на самочувствието, излишъците са „скрит ресурс“. Те имат потенциала да повишат нашето самочувствие, но не го правят, защото „омаловажаваме“ даденото измерение. Важно е да отключим този „скрит“ потенциал, за да подобрим своята самооценка. Как? Като се научим да придаваме „важност“ и на онези неща, в които сме добри! 🙂
Кога оценката ми е отлична?
Сигурно ще се изненадате, но при Колелото на самочувствието отличната оценка е 0 общ дефицит и 0 общ излишък. Това означава, че няма измерения, които да ни карат да се чувстваме „непълноценни“, като в същото време оценяваме своите успехи в различните измерения пропорционално на тяхната тежест.
...

Браво, погрижихте се за себе си! Но искате да се погрижите и за другите около вас?

Тук на помощ идва Метъра на грижата!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂