Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Колелото на самочувствието

Колелото на самочувствието

Често работя с различни Scrum Master-и, Product Owner-и и въобще цели Scrum екипи, представляващи пъстра палитра от личности. И почти винаги това, което установявам е, че на много от тях им липсва висока самооценка и асертивност. Съответно ми беше нужен инструмент, с който да „измеря“ този проблем, за да мога първо да „покажа“, че той действително съществува и, че е сериозен, и второ да „насоча“ хората към положителна промяна чрез ясни и прости препоръки. В началото пробвах различни инструменти, докато с времето ги адаптирах и превърнах в изцяло нов инструмент – колелото на самочувствието. За моя изненада инструментът се оказа изключително полезен и подпомогна трансформацията на много хора (в резултат, на което го включих и „официално“ в моите обучения за изграждане на самоувереност и асертивност). Споделям я и на теб, за да може и ти да се възползваш от него! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.

Оцени доколко положително възприемаш себе си?

Колелото на самочувствието включва 10 измерения. За всяко от тях трябва да дадеш по две оценки. Първата е субективна оценка от 1 (най-ниска) до 10 (най-висока) на това „къде се намираш в момента“ (или какво си постигнал / как се оценяваш) в това измерение – според твоите собствени усещания и възприятия. Втората оценка е т.нар. „тежест“ – или доколко е важно от 1 (най-ниска) до 10 (най-висока) това измерение за теб самия.
Измерение
Къде се намирам в момента?
Колко е важно това за мен в момента?
1. Притежание (или това, което имам / притежавам) – Тяло? Интелект? Талант? Материално / финансово положение? Умения, знания, опит и компетенции?
2. Външна оценка (или това, как съм оценен от другите) – Отличия? Награди? Признание? Последователи? Харесвания?
3. Тук и сега (или това, което правя в момента, тук и сега) – Поведения? Действия?
4. Социален статус (или това, с какво допринасям за добруването на обществото) – Роля в обществото? Принос за обществото? Лекар? Чистач? Политик?
5. История (или това, което съм бил преди или съм правил преди) – Семейна история? Предишни прегрешения / престъпления / затвор?
6. Нужда (или това до колко съм нужен за някой друг) – Семейно положение? Деца? Възсрастни родители? Общност?
7. Демография (или това, което съм) – Пол? Възраст? Националност? Сексуалност? Какви са личностните му характеристики? Екстроверт? Интроверт?
8. Намерения (или това, което вярвам, че трябва да направя или да бъда) – Вярвания? Ценности? Мечти? Цели?
9. Здраве (или това до колко съм здрав) – Разстроен? Болен? Инвалид?
10. Мотивация (или това до колко искам да живея и да бъда) – Желание за живот?
Ето как изглежда твоето колело на самочувствието:
Измерения с излишък във възприемането:
Общ излишък във възприемането: +0
Измерения с дефицит във възприемането:
Общ дефицит във възприемането: -0

Как да разтълкувам колелото на самочувствието?

Колелото на самочувствието може да ти даде много полезна информация за това какви „излишъци“ и „дефицити“ имаш в самооценката си, на колко и на кои измерения придаваш висока важност, къде е нужно „да поработиш“, за да повишиш самочувствието и много други. По-долу ще намериш някои от най-важните „визуални шаблони“, които да провериш за себе си, когато генерираш твоето колело на самочувствието по-горе.
Колко от измеренията са с висока оценка за тежест (черният цвят запълва повече от половината от дадено измерение в колелото)?
Интересен факт е, че при повечето хора този брой е малък – между 1 и 4 измерения. Това е проблем, защото може сериозно да изкриви твоята самооценка. В идeалният случай всички измерения трябва да имат еднаква или близка тежест. Тогава казваме, че самочувствието ти е „балансирано“. А, когато тежестта на всички измерения ти е нула – казваме, че си станал превъплъщение на Буда! ;)
Колко от измеренията ти са с дефицит (т.е. черният цвят е „над“ червения цвят)?
Обикновено при повечето хора част от измеренията са с дефицит. Това означава, че те „вредят“ на нашата положителна самооценка. Според колелото на самочувствието, най-лесният начин да започнеш за възприемаш по-положително себе си е да намалиш тежестта на измеренията, в които имаш дефицит. Това означава да поработиш върху това защо тези измерения са толкова важни за теб (т.е. върху твоите вярвания, разбирания, убеждения, ценности и т.н.). Така да се каже да се „гмурнеш на дълбоко“. Разбира се, ако това не е възможно, другото действие според колелото на късмета е да започнеш да работиш по това измерение, за да увеличиш усещането си за успех в него.
Кои са измеренията с най-големи дефицити (разликата между черния и червения цвят е много голяма)?
Често хората имат едно (или две) измерения с остър дефицит. Обикновено това са измеренията, мисълта за които ни кара да се чувстваме маловажни. Тук, противно на интуицията, препоръката е да „завъртим колелото“ и да насочим вниманието си върху другите измерения. Така, в конкретния момент, в който се чувстваме „долу“, имаме възможност да видим „по-голямата картинка“ и да си припомним, че самооценката ни се гради върху много и различни измерения. Вече „отрезвени“ и с по-положителна самооценка за себе си ще можем да намерим правилните ходове пред нас.
Имаш ли излишъци (т.е. червеният цвят е „над“ черния цвят)?
Според колелото на самочувствието, излишъците са „скрит ресурс“. Те имам потенциала да повишат твоето самочувствие, но не го правят, защото „омаловажаваш“ даденото измерение. Отключи този „скрит“ потенциал и подобри своята самооценка като се научиш да придаваш „важност“ и на онези неща, в които си добър! 🙂
Кога оценката ми е отлична?
Сигурно ще се изненадаш, но при колелото на самочувствието отличната оценка е 0 общ дефицит и 0 общ излишък. Това означава, че няма измерения, които да те карат да се чувстваш „непълноценен“, като в същото време оценяваш своите успехи в различните измерения пропорционално на тяхната тежест.
...

А дали не „работите за някой друг“ и за това да се чувствате непълноценен?

Проверете дали не пренебрегвате личните си цели и приоритети за сметка на хората около вас с матрицата за лична ефективност!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂