Формула на
заинтересованата страна

Формулата на заинтересованата страна

Управлението на заинтересованите страни винаги е било изключително актуален въпрос, без значение дали в контекста на управлението на проекти, разработката на продукти, оптимизирането на вътрешни процеси и т.н. И това е така, защото всяка грешка тук може да има много висока цена или пропуснати възможности в последствие. Не случайно, един от най-честите въпроси, които Agile екипите ми задават е „до каква степен да въвлечем дадена заинтересована страна и до колко да се съобразяваме с нея?“. Да, „колкото повече внимание й обръщаме и я ангажираме със себе си, толкова по-добре“. Но пък „всички тези грижи изискват време и усилия, правят ни по-бавни и понякога зависими, и...“. За наша радост има няколко инструмента, които могат да ни помогнат в това начинание – като популярните The Power-Interest Matrix и The Salience Model. Разбира се, верен на себе си, през годините пробвах различни „мутации“ на същестуващите модели и така се роди Формулата на заинтересованата страна.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Какви са възможните „стратегии“ за управление на една заинтересована страна?

С времето съм установил (а и не само аз 🙂), че заинтересованите страни могат да се управляват по много начини, които се различават същественно, както в усилията и времето, които изискват, така и в „ефекта“, които постигат. По-долу ще откриете всички „стратегии“ (подредени в низходящ ред от гледна точка на необходими усилия), които бихте могли да използвате като част от Формулата на заинтересованата страна.
1. Без ангажиране.
Това е „стратегия“, при която пренебрегваме изцяло заинтересованата страна и съответно не отделяме и минута време, за да я управляваме. Все едно не съществува.
2. Следене.
Тук „стратегията“ ни е да следим периодично какво се случва със заинтересованата страна без да влизаме в какъвто и да е обмен на информация и взаимодействие. Идеята е да изчакаме, за да видим „как ще се развият нещата“ – дали ще има нужда в някакъв момент да сменим „стратегията“ към по-ангажираща.
3. Информиране.
В тази „стратегията“ влизаме в комуникация със заинтересованата страна, но тази комуникация е инициирана от нас и е еднопосочна – от нас към заинтересованата страна. Целта ни е просто да я „държим в течение на нещата“, без да изискваме от нея някакви конкретни действия.
4. Консултиране.
При консултирането вече имаме двупосочна комуникация, в която ние основно задаваме въпроси, а заинтересованата страна отговаря. Задачата ни е да „разберем повече за очакванията на заинтересованата страна“ (от към нужди, проблеми и т.н.), както и да проверим „доколко това, което правим, пасва на нейните очаквания“.
5. Колаборация.
Това е „стратегия“, при която заинтересованата страна участва активно в намирането, а в последствие и в реализирането на „удовлетворяващо“ решение (с оглед на това, че заинтересованата страна може да има различни от нашите цели).
6. Един екип.
Колаборацията преминава в един екип тогава, когато със заинтересованата страна гоним една и съща цел и работим „на равно“ за нейното постигане.
0*. Мотивиране
Мотивирането е „мета стратегия“ – тя не е стратегия сама по себе си, а по-скоро съвкупност от действия, които са необходими, за да се случат стратегиите консултиране, колаборация и един екип. Задачата ни е да „събудим“ и да „привлечем“ интереса на заинтересованата страна така, че тя да е готова също да се ангажира с нас.

Кои са характеристиките на заинтересованите страни, които са важни при избора на „стратегия“?

Формулата на заинтересованата страна отчита общо четири такива характеристики и те са:
1. Заплаха.
Вероятността тази заинтересована страна да окажа силен негативен ефект върху постигането на нашите цели.
2. Възможност.
Вероятността тази заинтересована страна да окажа силен положителен ефект върху постигането на нашите цели.
3. Залог.
Наличието на залог (положителен или отрицателен) у заинтересованата страна в контекста на изпълнението (или неизпълнението) на нашите цели.
4. Мотивация.
Желанието на тази заинтересована страна да си колаборира и взаимодейства с нас.

Формулата?

Формулата на заинтересованата страна поставя най-голяма тежест върху заплахата, средна тежест върху възможността и най-малка тежест върху залога. Мотивацията е мултиплициращ фактор. Това означава, че дори и да имате висока оценка на първите три характеристики на заинтересованата страна, но на нея и липсва мотивация, ще трябва първо да се погрижите да повишите тази мотивация и чак тогава да преминете към стратегии като консултация, колаборация и един екип. Самата формула изглежда така:
Ангажираност = (6 x Заплaха + 3 x Възможност + Залог) x Мотивация
Съответно, за да изчислите ангажираността е нужно да оцените всяка една от характеристиките на заинтересованата страна. Това се случва като дадете оценка от 0 (най-ниска) до 10 (най-висока) за всяка характеристика. Така за ангажираността получавате число от 0 до 1000. Съответно, колкото по-голямо е това число, толкова повече следва да бъдат вашите усилия в управлението на дадената заинтересована страна. Таблицата по-долу показва интервалите, които аз най-често използвам, когато определям конкретната „стратегия“, която да приложа.
Оценка на ангажираносттаСтратегия за управление
Ангажираност < 100Без ангажиране.
100 < Ангажираност < 200Следене.
200 < Ангажираност < 300Информиране.
300 < Ангажираност < 400Консултиране.
400 < Ангажираност < 500Колаборация.
500 < АнгажираностЕдин екип.
Цветът в таблицата определя големината на „инвестицията“, която трябва да направите, за да управлявате дадената заинтересована страна. Колко повече заинтересовани страни попаднат в червената или оранжевата зона – толкова повече време и усилия ще е необходимо да вложите.

„Обгрижвате“ правилните заинтересовани страни и въпреки това не успявате да генерирате достатъчно стойност?

Проверете дали продуктът ви не страда от „затлъстяване“ със Соматип матрицата!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂