Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.
Соматип матрица

Соматип матрица

Основна цел в Scrum, а и във всички Agile подходи, е да се максимизира добавената стойност, която създаваме. Един от начините това да се случи е като оптимизираме разходите си, както за разработка и поддръжка, така и оперативните си разходи (или т.нар. Total Cost of Ownership) - все неща, за които си говорим в моите сертифициращи обучения по Scrum. И докато често екипите, с които работя, обръщат внимание на техническото качество на продукта, почти винаги пропускат да 'разчистят' ненужните и излишни функционалности, които са се натрупали с времето. А това води до feature creep и software bloat, които значително повишат разходите и намаляват способността ни да генерираме стойност. Преди време създадох соматип матрицата (the Fatware Matrix), за да дам възможност на екипите, с които работя (и по-конкретно на Product Owner-ите), да оценяват и така да управляват тези негативни тенденции в развитието на продукта си. Споделям я с теб, за да започнеш да го правиш и ти! :)
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.

Стойност vs. Разходи за поддръжка

Соматип матрицата осигурява графично представяне на структурата на функционалностите в един продукт спрямо две измерения - стойността, която функционалностите носят (по вертикалата) и разходите за поддръжка, асоциирани с тях (по хоризонталата).
стойност за клиента
допълнителна
стойност
M3
M2
M1
задължителна
стойност
B3
B2
B1
никаква
стойност
F3
F2
F1
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Буквите са свързани с типа стойност, която носят функционалностите и могат да бъдат F (от Fat), B (от Bone) и М (от Muscle) - по аналог на състава на телесната маса при хората, където мазнините се приемат за "нездравословни", а "мускулите" (както и "костите") за "здравословни". Цифрите опрделят големината на разхода за поддръжка, която тези функционалности изискват. Цветове пък дават допълнителна информация за нивата на стойност и разход.

Буквата, цифрата и цветът заедно определят типа на функционалността. Така например фунционалността "F3" е такава, която носи минимална или никаква (от където идва цвета) полза (от където идва буквата F) и в същото време изисква големи (което определя яркостта на цвета) разходи за поддръжка (от където идва цифрата). Обърках те, нали? :)

Определи 'соматипа' на своя продукт?

Като се разпределят функционалностите на един продукт върху соматип матрицата, може лесно да се опрдели степента на 'затлъстяване' на продукта. В матрицата по-долу може да въведеш броя на функционалностите в твоя продукт, които отговарят на съответния тип, и автоматично ще получиш неговата структурата и 'соматип'.
стойност за клиента
допълнителна
стойност
задължителна
стойност
никаква
стойност
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Диета или упражнения?

В зависимост от 'соматипа' и конркретната структура на твоя продукт, може да решиш да направиш диета - т.е. да решиш дали да добавиш нови функционалности и какви да бъдат те. Например, ако продуктът ти е ендоморф, може би е по-добре да свалиш някой друг 'килограм' излишни функционалности, преди да продължиш да добавяш нови. Ако пък е ектоморф - може би е време да добавиш по-'привлекателни' функционалности. Освен диета, може да включиш и някое друго упражнение, за да 'стопиш излишните килограми' мазнина. По-долу може да видиш какви действия може да предприемеш в зависимост от конретния тип функционалност.
стойност за клиента
допълнителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или инвестирай)
Оптимизирай
(или остави както е)
задължителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или остави както е)
Остави както е
(или инвестирай)
никаква
стойност
Премахни
(с приоритет)
Премахни
(когато можеш)
Остави както е
(или премахни)
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Искаш да оптимизираш и начина си на работа?

При това бързо, динамично и с фокус върху резултата? Защо не пробваш ретроспективата Ракета?

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org, както и с програмата за лична ефективност и програмата за екипна ефективност на agify.me! :)