Соматип
матрицата

Соматип матрицата

Основната цел в Agile е да максимизираме добавената стойност на продукта, който създаваме. Един от начините да го постигнем е като оптимизираме разходите си за разработка и поддържка, както и оперативните си разходи. Най-често Agile екипите правят това като се фокусират върху техническото качество на продукта. Но има и още един важен аспект, който, ако бъде неглижиран, може да окаже не по-малък негативен ефект върху способността ни да генерираме стойност. Това е наличието на излишни функционалности, които са се натрупали с времето. За съжаление, моята практика показва, че рядко Agile екипите обръщат достатъчно внимание на това и в резултат продуктите им „затлъстяват“ от ненужни функционалности и започват да „страдат“. Създадох Соматим матрицата като инструмент за „диагностициране“ на продукта в контекста на неговите „излишни мазнини“, както и като средство за „разчистване“ на тези мазнини чрез серия от диета и упражнения.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Стойност vs. разходи за поддръжка?

Соматип матрицата ви помага да видите структурата на функционалностите на продукта спрямо:
  • стойността, която те носят – по вертикалата. Тук вариантите са: 1) никаква стойност или това са функционалности, които са „безсмислени“ за (или дори „пречат“) на крайните потребители (или това са т.нар. Indifferent и Reverse функционалности от модела на Kano или т.нар. Neutrals от модела на Cadotte и Turgeon); 2) задължителна стойност или това са функционалности, които крайните потребители приемат за даденост и ги очакват (или т.нар. Must-be и One-dimensional функционалности от модела на Kano, Dissatisfiers от модела на Cadotte и Turgeon и Givens от модела на Hill, Roche и Allen и 3) допълнителна стойност или функционалности, които „изненадват“ и „очароват“ крайните потребители (или Attractive функционалности от модела на Kano, Satisfiers от модела на Cadotte и Turgeon и Satisfaction Drivers от модела на Hill, Roche and Allen).
  • разходите за поддръжка, които изискват – по хоризонталата. Тя може да е измерена чрез „цена на промяната“, времето за подръжка, оперативните разходи, времето за обслужване за оплаквания и т.н.
стойност за клиента
допълнителна
стойност
M3
M2
M1
задължителна
стойност
B3
B2
B1
никаква
стойност
F3
F2
F1
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Буквите са свързани с типа стойност, която носят функционалностите и могат да бъдат:

  • F – Fat,
  • B – Bone,
  • М – Muscle.
Соматип матрицата е създадена по аналог на състава на телесната маса при хората, където мазнините се приемат за нездравословни, а мускулите, както и костите, за здравословни. И съответно всеки човек има определен телесен тип, които може да бъде ендоморф, ектоморф и мезоморф.

Цифрите определят размера на разхода за поддръжка, която функционалностите изискват.

Цветове дават допълнителна информация за нивата на стойност и разход.

Буквата, цифрата и цветът заедно определят типа на функционалността. Например фунционалността „F3“:

  • носи минимална или никаква полза – затова е такъв цвят;
  • изисква големи разходи за поддръжка – затова цветът ѝ в матрицата е толкова ярък и цифрата е най-високата възможна.

Определете соматипа на вашия продукт?

Като разпределите функционалностите на продукта върху соматип матрицата, можете лесно да определите неговата степен на „затлъстяване“. По-долу ще намерите процеса, по който може да определите какъв е соматипът на вашия продукт:
Стъпка 1. Идентифицирайте функционалностите на вашия продукт.
Това е най-трудната част – да направим списък с всички функционалности, които нашия продукт има. Ако тази задача е „невъзможна“ за целия продукт – може да пробвате с отделна част от него, където смятате, че може би има най-голямо „затлъстяване“.
Стъпка 2. Оценете функционалностите от списъка по двете измерения за стойност и разход за поддръжка.
Тук задача е да позиционирате всяка функционалност от списъка в Стъпка 1 в Соматип матрицата.
Стъпка 3. Определете броя на функционалностите, които попадат във всеки един от квадрантите на Соматип матрицата.
Стъпка 4. Умножете числото във всеки квадрант по числото, отразяващо разхода за поддръжка.
Обърках ви, нали? Идеята е, ако например имате 10 функционалности в квадрант B3, това число 10 да го умножите по 3 (защото 3 „отразява“ разхода за поддръжка в “B3”).
Стъпка 5. Сумирайте всеки от редовете и получените числа разделете на общата сума от числат в цялата Соматип матрица. Така ще получите структурата на вашия продукт.

Ето пример за всички тези изчисления за продукт с 19 функционалности:

Стъпка 6. Определете соматипа на своя продукт.

В зависимост от конкретната композиция на мазнините, мускулите и костите, вашия продукт попада в един от следните соматипове:

  • Fatware или Ендоморф, когато мазнините са повече от 20% - В тази ситуация продуктът има твърде много „мазнини“ или функционалности, които не носят стойност, но от своя страна повишават разходите, които изискват за поддръжка. Такъв тип продукти са много „тежки“ и изискват много време и усилия, за да се развиват.
  • Muscleware или Мезоморф, когато мазнините са по-малко от 20%, а мускулите са повече от 30% - Ето такъв продукт ви пожелавам от сърце!
  • Boneware или Ектоморф във всички останали случаи - Такъв продукт има основно „кости“, което е добре, защото най-вероятно не разочарова крайните потребители. Но пък е много „клющав“ от към „привлекателни“ функционалности, което предполага, че може да има трудности в „очароването“ на същите тези потребители.

По-долу може да видите три примерни композиици на продукти и техните соматипове:

Диета или упражнения?

В зависимост от соматипа и конкретната структура на вашия продукт, може да решите да го „поставите на диета“. Това означава много внимателно да преценявате дали да добавяте нови функционалности и какви да бъдат те. Например, нека предположим, че продуктът ви е Fatware. Задачата е да „му“ помогнете „да свали“ някой и друг „килограм“ излишни функционалности, преди да добавяте нови. Ако пък е Boneware, може би е време да добавите по-привлекателни функционалности.

Всички знаем, че отлична форма не се постига само с диета. Затова е добре да включите и някои „упражнения“, за да стопите „излишните мазнини“. Разгледайте последната таблица, за да разберете какви действия може да предприемете спрямо двете характеристики – стойност/разход – на всяка функционалност.

стойност за клиента
допълнителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или инвестирай)
Оптимизирай
(или остави както е)
задължителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или остави както е)
Остави както е
(или инвестирай)
никаква
стойност
Премахни
(с приоритет)
Премахни
(когато можеш)
Остави както е
(или премахни)
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Правилото 20?

Чували ли сте за т.нар. „Парадокс на изобра“ на Barry Schwartz? Той се изразява в това, че когато имаме много възможности за избор, това не ни прави щастливи и удовлетворени (както бихте предположили), а напротив, това създава у нас високи нива на напрежение, дискомфорт и ни демотивира.

Може би най-популярният експеримент, който потвърждава това, e проведен от Iyengar и Lepper, и става известен като „Експериментът с мармаладите“. Той се случва в магазин за хранителни стоки с две различни секции за дегустация - едната, предлагаща ограничен брои вкусове на мармалад (само 6) и друга с много по-голям избор от вкусове (цели 24). Това, което Iyengar и Lepper, установяват е „шокиращо“. Въпреки че разнообразието на вкусове първоначално предизвиква интерес у потребителите, процентът на потребителите, които впоследствие купуват буркани със мармалад, е много по-нисък, отколкото в секцията с ограничен избор - 3% срещу 30%! Интересно, нали? 🙂

Ако приемем, че функционалностите на нашия продукт са възможностите или изборите, достъпни за нашите крайни потребители, дали не можем да кажем, че и тук е в сила „Парадокса на избора“. И съответно дали не трябва да следваме принципа „по-малко е повече“?

Правилото 20 стъпва върху принципа „по-малко е повече“ и гласи:

Всяка година премахваме минимум 20% от функционалностите, които имаме в продукта си.
Аз прилагам този принцип успешно не само в контекста на управлението на продукти и професионалния си живот, но и в личния си живот – напр. колко ризи имам в гардероба си. И мога да кажа, че съм един „щастлив малкоимащ“! 🙂

Съответно, когато прилагаме правилото 20 за своя продукт, Соматип матрицата може да бъде безценна, защото ще ни покаже много бързо и лесно кои точно 20% трябва да премахнем!

Готов инструмент?

В матрицата по-долу въведете броя на функционалностите на вашия продукт, които отговарят на съответните характеристики. Автоматично ще получите неговата структурата и соматип, и ще ви е лесно да прецените какво трябва да промените, за да оптимизирате разходите си.

стойност за клиента
допълнителна
стойност
задължителна
стойност
никаква
стойност
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Продуктът ви е в чудесна форма, но как да оправите тази предвидимост, за която бизнеса постоянно „мрънка“?

Можи би е крайно време да опитате техниката за прогнозиране Змей!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂