Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Соматип
матрица

Соматип матрица

Основна цел в Scrum, а и във всички Agile подходи, е да получите максимум добавена стойност от това, което създавате. Един от начините да го постигнете е да оптимизирате разходите си за разработка и поддържка, както и оперативните си разходи или т.нар. Total Cost of Ownership. На тези неща обръщам специално внимание в моите сертифициращи обучения по Scrum. Обикновено екипите, с които работя се фокусират върху техническото качество на продукта и почти винаги пропускат да разчистят излишните функционалности, които са се натрупали с времето. Това води до feature creep и software bloat. Те значително повишат разходите и намаляват способността ви да генерирате стойност. За да помогна на курсистите си (по-конкретно на Product Owner-ите) да оценяват и управляват негативните тенденции в развитието на продукта си, създадох соматип матрицата (the Fatware Matrix). Споделям я с вас, използвайте я, за да извлечете колкото се може повече добавена стойност от продукта си и вие.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.

Стойност vs. разходи за поддръжка?

Соматип матрицата ви помага да видите структурата на функционалностите на продукта спрямо:
  • стойността, която носят те – по вертикалата;
  • разходите за поддръжка, които изискват – по хоризонталата.
стойност за клиента
допълнителна
стойност
M3
M2
M1
задължителна
стойност
B3
B2
B1
никаква
стойност
F3
F2
F1
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Буквите са свързани с типа стойност, която носят функционалностите и могат да бъдат:

  • F – Fat,
  • B – Bone,
  • М – Muscle.
Правя аналог със състава на телесната маса при хората, където мазнините се приемат за нездравословни, а мускулите, както и костите, за здравословни.

Цифрите определят размера на разхода за поддръжка, която функционалностите изискват.

Цветове дават допълнителна информация за нивата на стойност и разход.

Буквата, цифрата и цветът заедно определят типа на функционалността. Например фунционалността „F3“:

  • носи минимална или никаква полза – затова е такъв цвят;
  • изисква големи разходи за поддръжка – затова цветът ѝ в матрицата е толкова ярък и цифрата е най-високата възможна.

Определи соматипа на своя продукт?

Като разпределите функционалностите на продукта върху соматип матрицата, можете лесно да определите неговата степен на „затлъстяване“. Така наричам всички излишни функционалности, които не носят полза, но изискват високи разходи за поддръжка.

В матрицата по-долу въведете броя на функционалностите на вашия продукт, които отговарят на съответните характеристики. Автоматично ще получите неговата структурата и соматип, и ще ви е лесно да прецените какво трябва да промените, за да оптимизирате разходите си.

стойност за клиента
допълнителна
стойност
задължителна
стойност
никаква
стойност
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Диета или упражнения?

В зависимост от соматипа и конкретната структура на вашия продукт, може да решите да го „поставите на диета“. Преценявате дали да добавите нови функционалности и какви да бъдат те. Например, оказва се, че продуктът ви е ендоморф – да продължим с аналогията с човешкото тяло и да използваме този телесен тип. Значи трябва да му помогнете „да свали“ някой и друг „килограм“ излишни функционалности, преди да добавяте нови. Ако пък е ектоморф, може би е време да добавите по-привлекателни функционалности.

Всички знаем, че отлична форма не се постига само с диета. Затова е добре да включиш и някои „упражнения“, за да стопиш „излишните мазнини“. Разгледайте последната таблица, за да разберете какви действия може да предприемете спрямо двете характеристики – стойност/разход – на всяка функционалност.

стойност за клиента
допълнителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или инвестирай)
Оптимизирай
(или остави както е)
задължителна
стойност
Оптимизирай
(с приоритет)
Оптимизирай
(или остави както е)
Остави както е
(или инвестирай)
никаква
стойност
Премахни
(с приоритет)
Премахни
(когато можеш)
Остави както е
(или премахни)
висок разход
среден разход
малък разход
разход за поддръжка

Искате да оптимизирате и начина си на работа?

Направете го динамично и с фокус върху резултата с ретроспективата Ракета!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂