Колелото на ретроспективите

Колелото на ретроспективите

Един от въпросите, който най-често ми задават Agile екипите е „Как да разнообразим ретроспективите, които правим?“. На въпроса „Защо“ – обикновено получавам едни и същи отговори? Хората „не искат“ ретроспективи, или хората „не са достатъчно ангажирани“, или на хората им е „досадно да циклят“ върху едни и същи теми, или... И съответно „решението“ е да разнообразним ретроспективата. Това, което аз съм установил с времето е, че проблемът не е във формата на ретроспективата. Дори и да го сменим – ефектът ще е краткотраен. Проблемът, най-често, е в това, че не адресираме правилната „болка на растежа“. Имено това е и целта на Колелото на ретроспективите – да ви помогне да идентифицирате правилната тема, която е актуална за вашия екип с оглед на етапа от неговото развитие. А от там ви обещавам, че ще да дойдат и желанието за ретроспектива, и ангажираността и всичко останало! Защото кой не иска лек за болката, от която страда? 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
10 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Ретроспектива спрямо „болките на растежа“?

Подобно на човекът, който преминава през различни фази на развитие (като детство, юношество, младост, зрелост, старост и т.н.), така и екипът, съвсем естествено, преминава през своите етапи на развитие. Според Bruce Tuckman тези етапи са формиране, борба, нормиране, изпълнение и разпадане. Съответно въпросът, който винаги съм си задавал, относно ретроспективите е „Защо занимаваме детето с квантова физика? Та то не е дорасло още за това? Не са ли други нещата, които го вълнуват в момента и са по-важни за разрешаване?“. Всъщност най-честата грешка, която допускаме с ретроспективите е, че изпреварваме събитията. Така например повдигаме темата за доверието преди още да се познаваме. Или си говорим за ефективност преди още да сме изградили доверие. Или... И както с „детето и квантовата физика“ – нужно e чудо с нашата ретроспектива, за да ни се получи! 🙂

Колелото на ретроспективите

Колелото на ретроспективите

Жълта зона / Формиране

Според Колелото на ретроспективите, когато екипът ви е във етап на формиране – три са задължителните теми, които би следвало да покриете с поредица от ретроспективи. Първата е създаване на близост, втората е изясняване на посоката и третата е изграждане на самоувереност. Като следвате тази последователност, защото постигането на предишното е предпоставка за постигане на следващото! 🙂

Зелена зона / Борба

След като сме постигнали близост, имаме посока и хората в екипа са по-самоуверени – следващите теми са изграждането на доверие, създаването на култура на толерантност към различията и дефиниране на екипните правила и норми (вкл. процедури, процеси и т.н.). Имено това са „болките на растежа“, когато екипът е във фазата на борба.

Синя зона / Нормиране

Ако вече в екипа има висока степен на доверие и толерантност, и са стигнали до съгласие за това „как се случват нещата тук“, е време за темите от синята зона. Тук, чрез ретроспективите, поставяме темите за повишаване на екипната ефективност / ефикасност / продуктивност, постигане на по-висока автономност, както и изграждане на устойчивост. Освен, че това са актуалните „болки на растежа“, така ще помогнем и на екипа по-бързо да стигне до следващия етап на изпълнение.

Лилава зона / Изпълнение

Чудесно, екипът е като „добре смазана машина“. Постига отлични резултатите. Радва се на висок екипен дух. Точно сега е моментът за теми като създаване на нова стойност и иновиране, излизане от комфортната зона (с цел да не се „разплуем“), както и темата за личностното израстване (разгръщане на личния потенциал / талант) чрез екипа.

Червена зона / Разпадане

Тук типа „болки“, които екипа изпитва са по-различни и са нужни друг тип ретроспективи. В тях задължителни теми са оценка на това, което сме постигнали, рефлексия върху това, което сме преживели (заедно) и благодарност (т.нар. appreciation / recognition retrospectives).

Коя е най-голямата „болка“ на екипа ми в момента?

За да приложите Колелото на ретроспективите трябва да идентифицирате коя е най-актуалната болка на екипа ви. Идеята е, че ако не адресирате правилната болка, тя ще продължава да носи страдание. Нещо повече – тя ще затрудни решението и ще мултиплицира ефекта от останалите страдания, които екипът изпитва. Ето защо създадох един много простичък инструмент, който да ти помогне да приложиш Колелото на ретроспективите ефективно! 🙂

И сега, когато знам коя е актулната „болка“ на екипа ми, какво?

Избирате онзи формат ретроспектива, който ще пасне най-добре на темата, която ще засегнете. Препоръчвам ви да се поразровите из някое от следните „хранилища“ за ретроспективи: https://www.funretrospectives.com/, https://www.tastycupcakes.org/, https://retrospectivewiki.org/ и https://retromat.org/. Сигурен съм, че ще намерите това, от което имате нужда. Успех! 🙂

Чувствате се в безизходица – екипът ви просто отказва да прави ретроспективи. Сега какво?

Може би е време да опитате с ретроспективата Ракета?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂