Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.
Ретроспектива Ракета

Ретроспектива Ракета

Това е 15 минутна (стриктно timebox-ната) ретроспектива, при която всеки отделен участник си тръгва с конкретна задача (за подобрение), която трябва да изпълни до следващата такава среща. Създадох ретроспективата Ракета така, че да е кратка, много динамична и ориентирана към постигането на резултат, което я прави изключително подходяща там, където не можем да си позволим повече време за само-рефлексия и само-актуализация на екипа или имаме проблем с неговата мотивация и ангажираност (предизвикателства, които често обсъждаме в моите сертифициращи обучения по Scrum). Също така тя помага да се справим със Закона на Паркинсон и Закона на Хофстеде, от които често страдат нашите ретроспективи. Моят опит с различни екипи (особено такива, които ползват Kanban или къси спринтове в Scrum) показва, че тази ретроспектива е изключително ефективна, когато се прави веднъж седмично (което е напълно възможно с оглед на краткото време, което тя изисква).
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.

Време за провеждане

Не повече от 15 минути (стриктно timebox-нато)

Нужни материали

Лепящи лисчета (sticky notes) и химикалки

Предварителна подготовка

Участниците трябва да са запознати с формата на ретроспективата. Също така те трябва да са наясно, че са нужни фокус и дисциплина, за да може да се спази стриктното ограничение за време.

Оценка на предишните задачи (5 мин.)

Всеки участник представя съвсем накрато какво е постигнал по задачата, която е взел от предишната ретроспектива. Ако тази задача не е завършена - може да се даде допълнителна информация защо това е така (максимално обективно и сбито, без извинения и дълги обяснения). Също така човекът трябва да реши дали ще продължи работа по нея или не. Ако реши да продължи да работи по тази задача - не участва в следващите две фази от ретроспективата (остава като наблюдател).

Идентифициране на проблемни области (5 мин.)

Всеки участник записва на бележка (анонимно) едно нещо, което би желал (1) да се въведе или подсили в екипа или (2) да се премахне или отслаби в екипа. Не е нужно да се представят детайли - те могат да се съберат в последствие, след ретроспективата. След като всички са готови, бележките се поставят с гръб (за да не се вижда написаното) върху маса и се разбъркват.

Поемане на нови задачи (5 мин.)

Всеки участник издърпва бележка, която описва проблемната област, по която ще работи до следващата ретроспектива. В рамките на няколко минути всеки може да разбие това в различни задачи, които да изпълни (като това може да е нещо съвсем просто като да изпрати email, да направи кратко изследване, да организира среща за дискусия и т.н.). Това упражнение може да остане и за след ретроспективата (ако не остане време). Важното е, следващият път, когато се оценява какво е направено, на гърба на бележката да има поне една задача.

Затваряне на ретроспективата

Всеки участник запазва свояте бележка (може да я постави на своето бюро, да я заели на стената и т.н.), за да служи като референция. Тези бележки задължително се носят на следващата ретроспектива.

А в каква форма е продукта ти?

Докато си на вълна саморефлексия... Провери дали продукта ти не се нуждаe от диета и/или упражнения със Соматип матрицата!

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org, както и с програмата за лична ефективност и програмата за екипна ефективност на agify.me! :)