Ретроспектива
Ракета

Ретроспектива Ракета

Понякога си мисля, че хората или „обожават“ своите ретроспективи, или ги „мразят“. Разбира се това е твърде крайно твърдение, но е факт, че някои Agile екипи имат големи съпротиви към това да си правят редовни „равносметки“. Съответно, с времето, успях да намеря компромисен вариант там, където „отказът“ е бил категоричен. Това е т.нар. Ретроспектива Ракета. Характерното за нея е, че е супер кратка ретроспектива – 15 минути, стриктно timebox-нати, което я прави лесно „продаваема“. Идеята е много простичка – всеки участник да получи от екипа конкретна задача за подобрение, която да изпълни до следващата такава среща. Нито повече, нито по-малко. И, знаете ли, работи! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Време за провеждане

Максимум 15 минути, стриктно timebox-нати.

Нужни материали

Лепящи лисчета (sticky notes) и химикалки.

Предварителна подготовка

Участниците трябва да са запознати с формата на ретроспективата и да са наясно, че само с фокус и дисциплина, ще успеете да спазите стриктното ограничение за време.

Оценка на предишните задачи – 5 мин.

Всеки участник представя накратко какво е свършил по задачата от предишната ретроспектива. Ако тя не е завършена, може да ви информира защо. Нека го направи обективно, сбито, без извинения и дълги обяснения. След това да каже ще продължи ли работа по нея или не. Ако реши да я завърши, не бива да участва в следващите две фази от ретроспективата, а остава като наблюдател.

Идентифициране на проблемни области – 5 мин.

Всеки участник записва на бележка, анонимно, 1 нещо, което би желал:
  • да се въведе или подсили в екипа или
  • да се премахне или отслаби в екипа.
Не са необходими подробности, може да ги съберете и след ретроспективата. Когато всички са готови, обръщате бележките върху масата, така че да не се вижда написаното, и ги разбърквате.

Поемане на нови задачи – 5 мин.

Нека всеки участник си издърпа бележка, за да разбере по какъв проблем ще работи до следващата ретроспектива. В рамките на няколко минути всеки може да разбие проблема на различни задачи, които да изпълни. Те може да са съвсем простички – да изпрати email, да направи кратко изследване, да организира среща за дискусия и т.н.
В случай, че не ви остане време, това упражнение може да остане и за след ретроспективата. Важното е по време на следващата „Ракета“, когато оценявате кой какво е направил, на гърба на всяка бележка да има поне една задача.

Затваряне на ретроспективата

Всеки участник запазва бележката си, за да му служи като референция. Може да я постави на бюрото си, да я залепи на монитора си и т.н. Но е задължително да я носи на следващата ретроспектива.

И все пак искате да разберете какво другите мислят за всички тези неща, които случвате?

Има един простичък въпрос за тази цел и той се крие в Риплей проверката!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂