Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Ретроспектива
Ракета

Ретроспектива Ракета

Супер кратка ретроспектива – 15 минути, стриктно timebox-нати. Всеки участник получава конкретна задача за подобрение, която трябва да изпълни до следващата среща. Целта ми беше да създам кратка, динамична и ориентирана към резултати ретроспектива. Така се появи „Ракета“ - изключително подходяща, когато не можете да си позволите повече време за саморефлексия и самоактуализация на екипа или имате проблем с неговата мотивация и ангажираност. Все предизвикателства, които често обсъждаме в моите сертифициращи обучения по Scrum. Тя ви помага да се справите и със Закона на Паркинсон и Закона на Хофстеде, от които често страдат ретроспективите. Моят опит с различни екипи, особено с тези, които ползват Kanban или къси спринтове в Scrum, показва, че ретроспектива „Ракета“ е наистина ефективна, когато се прави веднъж седмично. Нещо напълно възможно предвид краткото време, за което се провежда.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.

Време за провеждане

Максимум 15 минути, стриктно timebox-нати.

Нужни материали

Лепящи лисчета (sticky notes) и химикалки.

Предварителна подготовка

Участниците трябва да са запознати с формата на ретроспективата и да са наясно, че само с фокус и дисциплина, ще успеете да спазите стриктното ограничение за време.

Оценка на предишните задачи – 5 мин.

Всеки участник представя наистина кратко какво е свършил по задачата от предишната ретроспектива. Ако тя не е завършена, може да ви информира защо. Нека го направи обективно, сбито, без извинения и дълги обяснения. След това да каже ще продължи ли работа по нея или не. Ако реши да я завърши, не бива да участва в следващите две фази от ретроспективата, остава като наблюдател.

Идентифициране на проблемни области – 5 мин.

Всеки участник записва на бележка, анонимно, 1 нещо, което би желал:
  • да се въведе или подсили в екипа или
  • да се премахне или отслаби в екипа.
Не са необходими подробности, може да ги съберете и след ретроспективата. Когато всички са готови, обръщате бележките върху масата, така че да не се вижда написаното, и ги разбърквате.

Поемане на нови задачи – 5 мин.

Нека всеки участник си издърпа бележка, за да разбере по какъв проблем ще работи до следващата ретроспектива. В рамките на няколко минути всеки може да разбие проблема на различни задачи, които да изпълни. Те може да са съвсем простички – да изпрати email, да направи кратко изследване, да организира среща за дискусия и т.н.
В случай, че не ви остане време, това упражнение може да остане и за след ретроспективата. Важното е по време на следващата „Ракета“, когато оценявате кой какво е направил, на гърба на всяка бележка да има поне една задача.

Затваряне на ретроспективата

Всеки участник запазва бележката си, за да му служи като референция. Може да я постави на бюрото си, да я заели на стената, etc. Задължително е да я носи на следващата ретроспектива.

В добра форма ли е продуктът ви?

Докато сте на вълна саморефлексия, проверете дали продуктът ви е максимално оптимизиран по оста „стойност – разходи за поддръжка“. Вижте дали има нужда от „диета“ или „упражнения“ със Соматип матрицата!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂