Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Петте шапки за ефективно
вземане на решения

Петте шапки за ефективно вземане на решения

Една от най-отличителните черти на Scrum / Agile е това, че екипите са овластени и могат да взимат решения сами. Съответно умението да взимаш ефективни решения се превръща в ключов фактор за успех, който, по мои лични наблюдения, често остава пренебрегнат. И най-тъжното е, че накрая Agile / Scrum екипите изцяло губят правото си да взимат решения, което се връща обратно при мениджмънт екипа или клиента... Но какво всъщност представлява вземането на решения? Една възможна дефиниция е „процес, който трансформира факти в действия“. Звучи простичко, но всъщност е сложен процес, който може да се обърка на много нива. Тук, The Ladder of Inference на Chris Argyris, е безценна, защото ни показва конкретните стъпки, през които преминава това „транформиране на факти в решения“, както и местата, където тя може да се „счупи“. Вдъхновен от този модел, както и от The Six Thinking Hats на Edward de Bono, създадох Петте шапки на ефективното вземане на решения, които да помогнат на Scrum / Agile екипите да не губят най-съкровеното си право – това да могат да вземат решения сами! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.

Кои са петте капана, в които можете да попаднете при вземането на решения?

Трансформирането на факти в действия може да се обърка в резултат на следните пет капана:
Филтриране.
Това се получава тогава, когато поставяме повече фокус върху едни факти и пренебреграме, или изцяло „изключваме“ други факти.
Тълкуване.
Това се получава, когато влагаме смисъл във фактите, който отразява нашите лични, но погрешни разбирания и възприятия.
Разкрасяване.
Това се получава, когато сами „запълваме“ липсващите факти или „добавяме“ факти, които не са валидирани и могат да се окажат грешни.
Заключване.
Това се получава, когато самите „изчисления“ и „логически формули“, които използваме за тях са грешни.
Оценяване.
Това се получава, когато сме идентифицирали правилните действия, но те не са „правилни“ в контекста на нашите ценности и вярвания, които могат да се окажат маладаптивни.

Как да избегнете тези пет капана с петте шапки за ефективно вземане на решения?

Идеята на Петте шапки е във всеки един момент в процеса на вземане на решение, всеки от петте капана да бъде „следен“. Ето как става това:
Стъпка 1 - Разпределете шапките.
Преди да стартирате процеса по вземане на решения – разпределете шапките помежду си (Филтриране, Тълкуване, Разкрасяване, Заключване и Оценяване). Уверете се, че няма капан, който пропускате! В случай, че сте по-малко хора – ще получите по няколко шапки. Ако сте повече – част от вас ще носят едни и същи шапки.
Стъпка 2 - Вдигнете своята шапка веднага, щом прецените, че сте попаднали в капан.
Не прекъсвайте директно разговора по вземане на решение, ако забележите, че има проблем в контекста на вашата шапка. Просто дайте знак и изчакайте подходящ момент да споделите притесненията си.
Стъпка 3 - Маркирайте капана и покането останалите в дискусия.
Обсъдете капана и се опитайте да го „обезвредите“. Ако не успеете да стигнете до консенсус и примете да продължите напред с решението – отбележете наличието на „риск“.
Стъпка 2 и Стъпка 3 се повтарят през целия процес на вземане на решение.
Много е важно през целия този цикъл да отбелязвате „рисковете“.
Стъпка 4 - Финална оценка на решението.
Върнете се на „рисковете“, които сте отбелязали с това решение. Каква е вашата граница за „правилно“ решение? 🙂

Искате да сте още по-сигурни, че сте взели правилното решение?

Защо не опитате и Компаса на решението?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂