Петте шапки за ефективно
вземане на решения

Петте шапки за ефективно вземане на решения

Една от най-отличителните черти на Agile е това, че екипите са овластени и могат да взимат решения сами. Съответно умението да взимаш ефективни решения се превръща в ключов фактор за успех, който, по мои лични наблюдения, често остава пренебрегнат. И най-тъжното е, че накрая Agile екипите губят правото си да взимат решения, което се връща обратно при мениджмънт екипа или клиента... Но какво всъщност представлява вземането на решения? Една възможна дефиниция е „процес, който трансформира факти в действия“. Звучи простичко, но всъщност е сложен процес, който може да се обърка на много нива. Тук, The Ladder of Inference на Chris Argyris, е безценна, защото ни показва конкретните стъпки, през които преминава това „транформиране на факти в решения“, както и местата, където тя може да се „счупи“. Вдъхновен от този модел, както и от The Six Thinking Hats на Edward de Bono, създадох Петте шапки на ефективното вземане на решения, които да помогнат на Agile екипите да не губят най-съкровеното си право – това да могат да вземат решения сами! 🙂
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.
Тази техника е част от книгата „Никога не спирайте да експериментирате“, която може да свалите напълно безплатно.

Кои са петте капана, в които можете да попаднете при вземането на решения?

Трансформирането на факти в действия може да се обърка в резултат на следните пет капана:
Филтриране.
Това се получава тогава, когато поставяме повече фокус върху едни факти и пренебреграме, или изцяло „изключваме“ други факти.
Тълкуване.
Това се получава, когато влагаме смисъл във фактите, който отразява нашите лични, но погрешни разбирания и възприятия.
Разкрасяване.
Това се получава, когато сами „запълваме“ липсващите факти или „добавяме“ факти, които не са валидирани и могат да се окажат грешни.
Заключване.
Това се получава, когато самите „изчисления“ и „логически формули“, които използваме за тях са грешни.
Оценяване.
Това се получава, когато сме идентифицирали правилните действия, но те не са „правилни“ в контекста на нашите ценности и вярвания, които могат да се окажат маладаптивни.

Как да избегнете тези пет капана с петте шапки за ефективно вземане на решения?

Идеята на Петте шапки е във всеки един момент в процеса на вземане на решение, всеки от петте капана да бъде „следен“. Ето как става това:
Стъпка 1 - Разпределете шапките.
Преди да стартирате процеса по вземане на решения – разпределете шапките помежду си (Филтриране, Тълкуване, Разкрасяване, Заключване и Оценяване). Уверете се, че няма капан, който пропускате! В случай, че сте по-малко хора – ще получите по няколко шапки. Ако сте повече – част от вас ще носят едни и същи шапки.
Стъпка 2 - Вдигнете своята шапка веднага, щом прецените, че сте попаднали в капан.
Не прекъсвайте директно разговора по вземане на решение, ако забележите, че има проблем в контекста на вашата шапка. Просто дайте знак и изчакайте подходящ момент да споделите притесненията си.
Стъпка 3 - Маркирайте капана и покането останалите в дискусия.
Обсъдете капана и се опитайте да го „обезвредите“. Ако не успеете да стигнете до консенсус и примете да продължите напред с решението – отбележете наличието на „риск“.
Стъпка 2 и Стъпка 3 се повтарят през целия процес на вземане на решение.
Много е важно през целия този цикъл да отбелязвате „рисковете“.
Стъпка 4 - Финална оценка на решението.
Върнете се на „рисковете“, които сте отбелязали с това решение. Каква е вашата граница за „правилно“ решение? 🙂

Вече знаете как да взимате решения и нямате търпение да започнете да го правите?

Предизвикайте себе си с Дилемата на мениджъра?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂