Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 27-28.01.2022.
Триъгълник на лидерството

Триъгълник на лидерството

Една от най-кратките дефиниции за лидер е на Питър Дракър - едно от най-големите имена в бизнес управлението. Той казва, че лидер е всеки, които има последователи. Може и да не е най-изчерпателна дефиниция (както бихте могли да научите в някое от моите обучения по лидерство), но със сигурност описва изключително важен аспект на лидерството, свързан с умението да печелиш и увличаш хората в това, което правиш, и да ги превръщаш в твои съмишленици и поддръжници. През годините, докато работих с много Scrum Master-и и Product Owner-и, въпросите 'Защо хората ме следват?' и 'Как да разбера до къде биха дошли с мен?' са били винаги актуални. В търсенето на отговорите на тези въпроси се роди техниката Триъгълник на лидерството.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.

Защо хората те следват?

Триъгълникът на лидерството разглежда три основни причини хората да следват своите лидери. Първата причина е самата личност на лидера или 'това, което е' (т.е. заради неговите знания, умения, талант, сила, харизма и т.н.). Втората причина е визията на лидера - или 'там, където иска да ги закара' (т.е. посока, в която ще ги води; крайната дестинация, която ще достигнат; целите, които си е поставил и т.н.). Третата причина е т.нар. принуда или 'защото нямат по-добра алтернатива или защото се страхуват/имат нужда/са зависими от/и т.н. от лидера'. Попълни формата по-долу и виж как изглежда твоя триъгълник на лидерството.
Измерение
Оцени себе си, от 1 (най-ниско) до 10 (най-високо), къде се намираш по това измерение?
1. Хората ме следват заради това, което съм (моите знания, опит, талант, харизма, характер и т.н.)
2. Хората ме следват заради визията, която имам (посока, в която вървя; крайната дестинация, която искам да достигна; целите, които съм си поставил и т.н.)
3. Хората ме следват по принуда (зависят от мен или някой друг; страхуват се от мен или някой друг; нямат по-добра алтернатива и т.н.)

До къде биха ме последвали?

Ако приемем, че ти като лидер си магнит, а стоманените стърготини са твоите последователи, то триъгълникът на лидерството може да ти даде много полезна информация за това колко силна е 'привлекателната ти способност' (и в този смисъл колко си способен 'да задържиш' своите стърготини при появата на нов магнит). Особено полезна е тази оценка, когато тя идва от самите последователи. Понякога има големи разминавания в триъгълниците и изненадващи разлики! :) По-долу можеш да намериш някои насоки за тълкуване на твоя триъгълник на лидерството, който си генерира по-горе.
Колко голям е твоят триъгълник?
Колкото по-голям е твоят триъгълник, толкова по-голяма е вероятността да задържиш своите последователи. Би следвало да работиш ежедневно и да полагаш много усилия, за да увеличаваш (или запазваш) влиянието си върху своите съмишленици и поддръжници.
Върху кои измерения се фокусираш?
В триъгълника на лидерството няма лошо измерение (дори и това, свързано с принудата). Би следвало да се стремиш да увеличаваш оценката си по всяко едно от трите измерения, а не да пренебреграш или неглижираш някое от тях. Така например, ако се спрем на принудата - лигитимирането на твоят власт (напр. в контекста на конкретна организационна роля) ще засили 'привлекателната ти способност' на лидер. И в това няма нищо лошо.
На кои измерения наблягаш и искаш да развиваш?
Когато хората следват личността без значение от визията - то те са като овце, който сляпо вървят след своя овчар (който съвсем спокойно може да ги води и към пропастта). Моито наблюдения показват, че повечето хора правят имено това. Същото важи и с принудата - напр. много често хората избират своите лидери водени от своите страхове, 'защото няма по-добра алтернатива' и т.н. Всяко измерение е важно и ние като лидери трябва да научим своите последователи да бъдат по-критични и изискващи, най-вече по отношение на визията.
...

А като лидер имаш ли положителна самооценка за себе си?

Като лидерът ще ти се налага постоянно да се заявяваш и да отствояваш позициите си, да бъдеш асертивен, а това е пряко свързано с твоята положителна самооценка. Провери своите излишества и дефицити в контекста на твоята самооценка с колелото на самочувствието!

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org, както и с програмата за лична ефективност и програмата за екипна ефективност на agify.me! :)