Запишете се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 06-07.06.2022.
Триъгълник на
лидерството

Триъгълник на лидерството

Една от най-кратките дефиниции за лидер е на Питър Дракър – едно от най-големите имена в бизнес управлението. Той казва, че лидер е всеки, който има последователи. Може и да не е най-изчерпателна дефиниция (както бихте могли да научите в някое от моите обучения по лидерство), но със сигурност описва изключително важен аспект на лидерството, свързан с умението да печелиш и увличаш хората в това, което правиш, и да ги превръщаш в твои съмишленици и поддръжници. През годините, докато работих с много Scrum Master-и и Product Owner-и, въпросите „Защо хората ме следват?“ и „Как да разбера до къде биха дошли с мен?“ са били винаги актуални. В търсенето на отговорите на тези въпроси се роди техниката Триъгълник на лидерството.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
5 мин.

Защо хората те следват?

Триъгълникът на лидерството разглежда три основни причини хората да следват своите лидери. Първата причина е самата личност на лидера или „това, което е“ (т.е. заради неговите знания, умения, талант, сила, харизма и т.н.). Втората причина е визията на лидера – или „там, където иска да ги закара“ (т.е. посока, в която ще ги води; крайната дестинация, която ще достигнат; целите, които си е поставил и т.н.). Третата причина е т.нар. принуда или „защото нямат по-добра алтернатива или защото се страхуват/имат нужда/са зависими от/и т.н. от лидера“. Попълни формата по-долу и виж как изглежда твоя триъгълник на лидерството.
Измерение
Оцени себе си от 1 (най-ниско) до 10 (най-високо), къде се намираш по това измерение?
1. Хората ме следват заради това, което съм (моите знания, опит, талант, харизма, характер и т.н.)
2. Хората ме следват заради визията, която имам (посоката, в която вървя; крайната дестинация, която искам да достигна; целите, които съм си поставил и т.н.)
3. Хората ме следват по принуда (зависят от мен или някой друг; страхуват се от мен или някой друг; нямат по-добра алтернатива и т.н.)

До къде биха ме последвали?

Ако приемем, че ти като лидер си магнит, а стоманените стърготини са твоите последователи, то триъгълникът на лидерството може да ти даде много полезна информация за това колко силна е „привлекателната ти способност“ (и в този смисъл колко си способен „да задържиш“ своите стърготини при появата на нов магнит). Особено полезна е тази оценка, когато тя идва от самите последователи. Понякога има големи разминавания в триъгълниците и изненадващи разлики! 🙂 По-долу можеш да намериш някои насоки за тълкуване на твоя триъгълник на лидерството (в случай че си го генирал в предишната секция).
Колко голям е твоят триъгълник?
Колкото по-голям е твоят триъгълник, толкова по-голяма е вероятността да задържиш своите последователи. Би следвало да работиш ежедневно и да полагаш много усилия, за да увеличаваш (или запазваш) влиянието си върху своите съмишленици и поддръжници.
Върху кои измерения се фокусираш?
В триъгълника на лидерството няма лошо измерение (дори и това, свързано с принудата). Би следвало да се стремиш да увеличаваш оценката си по всяко едно от трите измерения, а не да пренебреграш или неглижираш някое от тях. Така например, ако се спрем на принудата – лигитимирането на твоят власт (напр. в контекста на конкретна организационна роля) ще засили „привлекателната ти способност“ на лидер. И в това няма нищо лошо.
На кои измерения наблягаш и искаш да развиваш?
Когато хората следват личността без значение от визията – то те са като овце, които сляпо вървят след своя овчар (който съвсем спокойно може да ги води и към пропастта). Моито наблюдения показват, че повечето хора правят имено това. Същото важи и с принудата – напр. много често хората избират своите лидери водени от своите страхове, „защото няма по-добра алтернатива“ и т.н. Всяко измерение е важно и ние като лидери трябва да научим своите последователи да бъдат по-критични и изискващи, най-вече по отношение на визията.
...

А като лидер имате ли положителна самооценка за себе си?

Като лидерът ще ви се налага постоянно да се заявявате и да отствоявате позициите си, да бъдете асертивен, а това е пряко свързано с вашата положителна самооценка. Проверете своите излишества и дефицити в контекста на вашата самооценка с колелото на самочувствието!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂