Радар на
съответствието

Радар на съответствието

„Камъкът си тежи на мястото“ е принцип, който често забравяме в корпоративния свят. А това в крайна сметка е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, когато ръководим някого друг – да има съответствие на ниво: (1) човек - организация, или т.нар. Person-Organization Fit; (2) човек - работа, или т.нар. Person-Job Fit; (3) човек - екип, или т.нар. Person-Team Fit и (4) човек - ръководител, или т.нар. Person-Supervisor Fit. Именно от наличието на тези съответствия до голяма степен зависи какво ще бъде представянето и какъв ще бъде моралът на един човек. Ето защо не мога да разбера как успяваме толкова често да пренебрегваме това? В работата ми с различни Agile екипи сме използвали какви ли не начини, по които да „измерваме“ тези типове съответствия (започвайки от процеса по подбор до самия процес по освобождаване на кадри). Съответно всичко, което съм научил (най-вече чрез проба-грешка), синтезирах в техниката Радар на съответствието.
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.

Техниката 4-7?

Оценката на съответствието включва оценка на това доколко „нещата, които са важни“ за дадения човек (т.е. отразяват неговите вярвания, ценности, убеждения, разбирания и т.н.) сa „налични“ в организацията, работата, екипа и ръководителя. Има огромно разнообразие от инструменти, които можеш да използваш, за да направиш подобна оценка. И въпреки, че те са надеждни и достоверни, аз лично ги намирам за трудно приложими и непрактични. Ето защо аз лично използвам техника 4-7. Тя включва 4 въпроса, всеки от който изисква 7 отговора от човека, за когото правим проверка на „правилното място“. Ето ги и самите въпроси:
Въпрос 1: Човек-Организация?
Кои са онези 7 неща, които търсите и високо цените в една организация?
Въпрос 2: Човек-Работа?
Кои са онези 7 неща, които търсите и високо цените в това, което правите (в контекста на извършваната от вас работа и работните ви задачи)?
Въпрос 3: Човек-Екип?
Кои са онези 7 неща, които търсите и високо цените в един екип?
Въпрос 4: Човек-Ръководител?
Кои са онези 7 неща, които търсите и високо цените в един ръководител?

Оценка на съответствието?

След като имате отговорите от техниката 4-7 и знаете нещата, които са важни за човека в контекста на организацията, в която работи; работата, която върши; екипът, от който е част и ръководителят, който се грижи за него / нея, е време да „измерите“ съответствието. Ето как става това:
Стъпка 1: Техниката 4-7.
Използваме техниката 4-7, за да разберем кои са онези неща, които са важни и ценни за човека.
Стъпка 2: Оценка на съответствието Човек-Организация.
За всяка „търсена“ характеристика на организацията поставяме оценка на това доколко тя е налична в момента от 1 (най-ниска оценка) до 10 (най-висока оценка). Накрая сумираме тези 7 оценки и ги разделяме на 70, за да получим число от 0 до 1. Полученото число отразява степентта на съответствие по това измерение (0 = липса на каквото и да е съответствие, 1 = пълно съответствие).
Стъпка 3, 4 и 5: Оценка на съответствието Човек-Работа, Човек-Екип и Човек-Ръководител.
Повтаряме Стъпка 2 и за другите три измерения. Така, накрая, ще имаме оценка от 0 до 1 за всичките четири измерения.
Стъпка 6: Финална оценка на съответствието (т.нар. Person-Environemnt Fit).
Тук вариантите са два в зависимост от това, доколко „изискващи“ ще бъдем от към съответстие. По-„оптимистичният“ вариант е да вземем средно аритмитичното от четирите индивидуални оценки. По-„песимистичният“ вариант е да вземем най-малката от четирите индивидуални оценки.

Радарът на съответствието?

Заедно с финалната оценка ви препоръчвам да визуализирате Person-Environment Fit и чрез Радара на съответствието. Той ще ви даде допълнително информация за степента на несъответствие по всяко едно от измеренията.
Измерение
Оценка на съвпадението
1. Човек-организация / Person-Organization
2. Човек-работа / Person-Job
3. Човек-екип / Person-Team
4. Човек-ръководител / Person-Supervisor

Вече сте убедени, че „правилните хора, но на грешното място“ е проблем, от които и вие страдате. Но как да го решите?

Защо не опитате Функционалното домино?

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂