Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.
Радар на
съответствието

Радар на съответствието

„Камъкът си тежи на мястото“ е принцип, който често забравяме в корпоративния свят. А това в крайна сметка е едно от най-важните неща, за които трябва да се погрижим, когато ръководим някого друг – да има съответствие на ниво: (1) човек - организация, или т.нар. Person-Organization Fit; (2) човек - работа, или т.нар. Person-Job Fit; (3) човек - екип, или т.нар. Person-Team Fit и (4) човек - ръководител, или т.нар. Person-Supervisor Fit. Именно от наличието на тези съответствия до голяма степен зависи какво ще бъде представянето и какъв ще бъде моралът на един човек. Ето защо не мога да разбера как успяваме толкова често да пренебрегваме това? В работата ми с различни Scrum / Agile екипи сме използвали какви ли не начини, по които да „измерваме“ тези типове съответствия (започвайки от процеса по подбор до самия процес по освобождаване на кадри). Съответно всичко, което съм научил (най-вече чрез проба-грешка), синтезирах в техниката Радар на съответствието. Смятам, че тя може да бъде неизменна част от твоя арсенал „за грижа“ към другия :)
Ставрос Ставру
Ставрос Ставру
15 мин.

Техниката 4-7?

Оценката на съответствието включва оценка на това доколко „нещата, които са важни“ за дадения човек (т.е. отразяват неговите / нейните вярвания, ценности, убеждения, разбирания и т.н.) сa „налични“ в организацията, работата, екипа и ръководителя. Има огромно разнообразие от инструменти, които можеш да използваш, за да направиш подобна оценка. И въпреки, че те са надеждни и достоверни, аз лично ги намирам за трудно приложими и непрактични. Ето защо аз лично използвам техника 4-7. Тя включва 4 въпроса, всеки от който изисква 7 отговора от човека, за когото правим проверка на „правилното място“. Ето ги и самите въпроси:
Въпрос 1: Човек-Организация?
Кои са онези 7 неща, които търсиш и високо цениш в една организация?
Въпрос 2: Човек-Работа?
Кои са онези 7 неща, които търсиш и високо цениш в това, което правиш (в контекста на извършваната работа и работните си задачи)?
Въпрос 3: Човек-Екип?
Кои са онези 7 неща, които търсиш и високо цениш в един екип?
Въпрос 4: Човек-Ръководител?
Кои са онези 7 неща, които търсиш и високо цениш в един ръководител?

Оценка на съответствието?

След като имаш отговорите от техниката 4-7 и знаеш нещата, които са важни за човека в контекста на организацията, в която работи; работата, която върши; екипът, от който е част и ръководителят, който се грижи за него / нея, е време да „измериш“ съответствието. Ето как става това:
Стъпка 1: Техниката 4-7.
Използваме техниката 4-7, за да разберем кои са онези неща, които са важни и ценни за човека.
Стъпка 2: Оценка на съответствието Човек-Организация.
За всяка „търсена“ характеристика на организацията поставяме оценка на това доколко тя е налична в момента от 1 (най-ниска оценка) до 10 (най-висока оценка). Накрая сумираме тези 7 оценки и ги разделяме на 70, за да получим число от 0 до 1, което отразява степентта на съответствие по това измерение (0 = липса на каквото и да е съответствие, 1 = пълно съответствие).
Стъпка 3, 4 и 5: Оценка на съответствието Човек-Работа, Човек-Екип и Човек-Ръководител.
Повтаряме Стъпка 2 и за другите три измерения. Така, накрая, ще имаме оценка от 0 до 1 за всичките четири измерения.
Стъпка 6: Финална оценка на съответствието (т.нар. Person-Environemnt Fit).
Тук вариантите са два в зависимост от това, доколко „изискващ“ ще бъдеш от към съответстие. По-„оптимистичният“ вариант е да вземеш средно аритмитичното от четирите индивидуални оценки. По-„песимистичният“ вариант е да вземеш най-малката от четирите индивидуални оценки.

Радарът на съответствието?

Заедно с финалната оценка ти препоръчвам да визуализираш Person-Environment Fit и чрез Радара на съответствието. Той ще ти даде допълнително информация за степента на несъответствие по всяко едно от измеренията.
Измерение
Оценка на съвпадението
1. Човек-организация / Person-Organization
2. Човек-работа / Person-Job
3. Човек-екип / Person-Team
4. Човек-ръководител / Person-Supervisor

Колко ефективни са решенията, които вземаш, когато подбираш хора?

Разбери това с Компаса на решенията и увеличи още повече шансовете си да наемеш „правилните“ хора! :)

Свържи се с мен

Хареса ти това, което прочете? Научи още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org, както и с програмата за лична ефективност и програмата за екипна ефективност на agify.me! :)