Запиши се за следващото ми сертифициращо обучение за Scrum Master-и и Product Owner-и към Scrum.org на 24-25.02.2022.

Обучение по вземане на решения и решаване на проблеми

Ефективността, с която вземаме решения и способността ни да решаваме проблеми е едно от най-голямите конкурентни предимства на една организация. В голяма степен това може да предопредели съдбата на всеки бизнес – от това дали просто ще „оцелява“, дали просто ще „съществува“ или, напротив – ще „просперира“. В това двудневно обучение съм синтезирал най-важните неща, които съм научил по темата през всичките тези 15+ години в ИТ сектора и ще ти споделя техниките и практиките, които намирам за безценни и, чиито потенциал да трансформират грешните решения в правилни, е огромен. Но предупреждавам – бъди готов да излезеш от комфортната си зона, защото обучението и изключително интензивно от към игри и симулации! :)
Обучение по вземане на решения и решаване на проблеми

За кого е подходящо това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми?

Не се сещам за някой в една организацията, който да не взема решения непрекъснато и да не е изправен пред решаването на различни проблеми. В този ред на мисли това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми изключително подходящо за всеки и особено тези, които управляват или се грижат за екипи, администрират проекти или водят организацията към успех. В контекста на Scrum / Agile екипите – вероятно ще кажете, че Product Owner-ът е най-подходящият кандидат, следван от Scrum Master-ът, но не забравяйте, че Developer-ите не са „просто изпълнители“. Те също вземат множество решения и използват творчески процес, за да намерят най-доброто решение. Та... обучението е за всеки, без изключение! :)
Developer
Software Engineer
Quality Assurance Specialist
DevOps Engineer
UX Designer
Software Architect
Scrum Master
Technical Lead
Team Lead
Project Manager
Product Owner
Product Manager

Каква е препоръчителната структура на това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми?

Това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми е едно от най-интензивните от към игри и симулации, които правя. Като се замисля няма техника и практика, с която „да не си нацапаме ръцете“.
Теория
(26 техники)
Практика
(6 игри, 3 симулации, 10 упражнения, 4 дискусии)
Работа върху себе си
(1 саморефлексия, 1 самооценка)

Намяте възможност да отделите цели два дни за подобно обучение или поне не и наведнъж?

Това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми е структурирано в отделни сесии с максимална продължителност от три часа и половина всяка. Съответно вие може да си изберете конкретни сесии и всяка сесия да бъде проведена във времеви слот, съобразен с конкретния график на участниците. По-долу може да видите всички възможни сесии. Ако не намирате тази, която ви е нужна - ще се радвам да ви я разработя! :)
Ефективно вземане на решения
Цена на взетото решение
Качество на взетото решение
Ангажираност към взеотото решение
Оценка на ефекта от взетото решение
Процес за решаване на проблеми
Дефиниране на проблема
Генериране на идеи и решения

Какви игри и симулации могат да бъдат включени в това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми?

Погрешни разбирания за вземането на решения
Модел за вземане на решения на Vroom-Yetton
Модел за вземане на решения на Hoy-Tarter
Когнитивни изкривявания
Логически грешки
Колективно вземане на решения
Simplex pроцес за решаване на проблеми
Дефиниране на проблема чрез Cynefin Framework
6-те мислещи шапки на Едуард де Боно

Какви въпроси ще бъдат обсъждани на това обучение по вземане на решения и решаване на проблеми?

Каква е разликата между вземане на решение и решаване на проблеми?

Кои са най-разпространените погрешни разбирания за ефективността, с която се вземат решения?

Какво означава ефективно вземане на решения?

Кои са факторите, които оказват влияние върху цената на взетото решение?

Какво да направим, за да оптимизираме цената на взетото решение?

Кои са 10-те най-често срещаните грешки, които допускаме, когато вземаме решения?

Кои са 10-те най-разпространени когнитивни изкривявания, които застрашават качестовото на нашето решение?

Кои са 10-те най-разпространени логически грешки, които допускаме, когато вземаме решения?

Как да оценим качестовото на решението, което сме взели?

Какво е важно да знаем, когато вземаме решение в група?

Какъв е спектрума от стратегии, които можем да използваме, когато вземаме решения в група?

Кои са някои от най-ефективните техники за вземане на решение в група?

Как да увеличим ангажираността, както моята, така и на другите към взетото решение?

Как да оценим (очаквания) ефект от различните опции, с които разполагаме?

През какви етапи преминава решаването не един проблем?

По какво се различават проблемите помежду си?

Как да дефинираме правилно проблема, пред които сме изправени?

Каква стратегия да използваме в зависимост от спецификата на проблема, който имаме?

Кои са някои от най-ефективните техники за намиране на първопричината на проблема?

Как да проверим, че решаваме „правилния“ проблем?

Какво е мястото на творческия процес в решаването на проблеми?

Как да генерираме повече алтернативи?

Кои са някои от най-популярните техники за генериране на идеи?

...

Какво участниците казват за това обучение по ефективно управление на стреса?

Nadezhda Zheleva - Senior QA Engineer
Vesela Birzan - Manager Facilities and Administration
Ina Ribareva-Ivanova - Talent Acquisition Specialist
I have attended "Conflict Management", "Teamwork" and "Decision Making and Problem Solving" online trainings by Stavros and I highly recommend them for everyone who wants to learn something new and very interesting about how and why we enter in conflicts at our workplace or home, what are the techniques to solve a conflict, what are the benefits of a conflict, why and how conflicts are important to teamwork, what teamwork is all about, etc.. The trainings were 80% of the time interactive - Stavros had created games that made us think of different situations and I really enjoyed them. Once again - highly recommend it!
- Nadezhda Zheleva
Senior QA Engineer

Виж моите авторски техники за вземане на решения и решаване на проблеми

Направи запитване

Запитването по никакъв начин не те обвързва с мен.