Докладът
5-15

Докладът 5-15 на Yvon Chouinard

В днешната забързана бизнес среда се налага да се спазват много агресивни крайни срокове. Ако сте затрупани със съобщения и мейли, срещи и всякакви други работни задачи, последното нещо, което искате да направите, е да прочетете някой дълъг доклад. А може би имате още по-малко време (и със сигурност желание) да го напишете. Не би ли било чудесно, ако можете да съкратите докладите си до кратък списък, побиращ се в по-малко от един лист А4? Както и да го напишете само за 15 минути, а на клиентът да му отнеме не повече от пет минути, за да го прочете? Така би могъл лесно да поддържате потока от информация в организацията си и да помогнете на всички да се чувстват по-малко обременени с „транзакционна“ работа. В тази статия ще разберете как да направите това с помощта на доклада 5‒15.
Бинка Иванова
Бинка Иванова
10 мин.

Какво представлява доклад 5-15?

Ивон Шуинар, основател и главен изпълнителен директор на компанията за екипировка за дейности на открито Patagonia®, разработва доклада 5‒15 през 80-те години на миналия век. Пол Хоукън, основател на марката за градински начин на живот Smith & Hawken™, публикува за първи път описание на доклада на Шуинар „5‒15“ в книгата си „Развиване на бизнес“ от 1988 г.

Много организации са възприели този вид доклад като лесен формат за свеждане до минимум на писането на отчети. Той е разработен така, че да отнема не повече от 15 минути за написване и 5 минути за прочитане. Трябва да се съсредоточиш върху най-важните моменти от изминалата седмица или месец, за да дадеш на екипа си представа за това какво работи и какво не.

Какви са предимствата на доклад 5-15?

Докладът 5‒15 е прост, но ефективен инструмент, който може да бъде от полза за всеки бизнес. Той дава моментна представа за напредъка на твоята организация или екип, като ти казва просто и кратко какво се случва с проектите, хората и процесите. Той може също така да подчертае всички области, които се нуждаят от допълнителна подкрепа. Основното му предимство е, че спестява най‒ценната стока, а именно времето. Като ръководител вероятно ще ти е по‒лесно да отделиш 15 минути за написването на такъв тип отчет, отколкото два или три часа, а може и повече. Хората, които преглеждат отчета, също ще оценят това, че прочитането му отнема толкова малко време.

Каква е структурата на доклад 5-15?

Структурата на доклада може да варира, но като цяло той може да съдържа няколко от следните елементи, в зависимост от конкретния организационен / екипен контекст:
Постижения.
Какви цели е постигнал организацията / екипът в конкретния период?
Планове.
Кои са следващите приоритети пред екипа?
Потенциални предизвикателства.
Кои са пречките пред екип в постигането на тези приоритети?
Възможности.
Какво може да се подобри и какви нови съзможности са се открили?
Предложения.
Какви проблеми трябва да разреши твоят екип?
Хора и морал.
Как се чувстват хората в екипа ти (вкл. и ти самият)?
Рискове.
Има ли някакви ключови рискове, които си идентифицирал?

А достатъчно ефективни ли сте вие самият?

Проверете доколко ефективно управлявате личните си цели и приоритети с матрицата за лична ефективност!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂