Стратегии за
убеждаване на Baker

Стратегии за убеждаване на Baker

Тим Бейкър, в своята книга The New Influencing Toolkit: Capabilities for Communicating With Influence споделя, че влиянието се изразява в убеждаването на хората да мислят и действат по различен начин, който е от полза за тях самите, за техния ръководител, за организацията и в крайна сметка за клиента. Това не означава манипулация или измама – напротив убеждаването винаги следва да бъде етично. На базата на това, и в зависимост от използвания стил на комуникация и това, доколко се уповаваш на факти/логика или емоции/чувства, той дефинира 4-ри „етични“ стратегии за влияние, които ще разгледаме накратко в тази статия. Приятно четене! 🙂
Бинка Иванова
Бинка Иванова
10 мин.

Кои са стратегиите за убеждаване на Baker?

Моделът може да се изобрази като матрица. Хоризонталната линия отразява дали се оповаваш на факти и логика или на емоции и чувства, докато вертикалата показва стила ти на комуникация – дали е по-директен и асертивен (т.нар. push style) или по-индиректен и дипломатичен. Съответно отделните квадранти отразяват различни стратегии на преговори, а имено проучване, изчисляване, мотивация и сътрудничество.
факти/логика
push style
проучване
изчисляване
pull style
мотивация
сътруднич.
емоции/чувства

Каква представляват стратегиите за убеждаване на Baker?

Проучване.
Ако си „Изследовател“, ще използваш силни факти и цифри, диаграми и графики, за да развиеш категорично аргументите си. Вероятно ще бъдеш методичен и структуриран в подхода си. При тази стратегия отсъстват завоалираните послания. Нещата се казват ясно и открито, подкрепени с нужните рационални аргументи.
Изчисляване.
Стратегията Изчисляване акцентира на по‒мек подход, в който се излагат слабостите на сегашната ситуация, както и позитивните страни на предложението, което се обсъжда. Всичко това се опира на солидна логика и здрава връзка с реалността, които помагат в дебатите. При тази стратегия отсъства директният подход. Идеите се представят по‒деликатно, като се прави анализ на сегашното състояние и бъдещите възможности, подкрепен с нужните рационални аргументи.
Мотивация.
Ако сте „Мотиватор“, вероятно ще бъдеш мислител с „голямата картина“, който умее да свързва дадена кауза със завладяваща визия за бъдещето. Мотиваторите често умеят да боравят с думите, и могат да създадат проста и убедителна „мечта“, която увлича хората заедно с тях. При тази стратегия нещата се казват ясно и категорично, като акцентът е върху стремежите, желанията и мечтите.
Сътрудничество.
„Сътрудниците“ са чудесни създатели на екипи. Те ангажират сърцата и умовете на хората, като използват емоции и ги въвличат в процеса на вземане на решения. При тази стратегия отсъства директният подход. Вместо това, чрез въздействащ личен пример и ангажиране в обща работа, на човек може да му бъде повлияно да предприеме определени действия. От ключово значение е за всеки лидер на екип да умее да прилага всяка от четирите стратегии, в зависимост от ситуацията и обстоятелствата, в която се намира. Ето защо те каня да се включиш в Scrum Master Академията на agify.me, където ще се „гмурнем надълбоко“ в тази тема! 🙂

Искате ли да разберете до къде биха ви последвали другите?

Отговорете си на този въпрос с Триъгълника на лидерството! 🙂

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂