Стълбата
на Cog

Какво представлява стълбата на Ког?

Преди повече от 30 години мениджър на Procter and Gamble на име Джордж О. Чариър забелязва как успешната работа в екип се дължи на това, че групите преминават през пет предсказуеми и разпознаваеми етапа – „стъпалата“ от Стълбата на Ког. В тази статия ще разгледаме тази прогресия и ще проучим как можем да подкрепяме и насочваме екипа си, докато той се изкачва по Стълбата на Ког.
Бинка Иванова
Бинка Иванова
10 мин.

Етап 1: Фаза на вежливост (The Polite Phase)

Как да разпозная фазата на вежливост?

Когато екпиът се събере за първи път, членовете му са във фазата на учтивост при формирането на групата и съществува много малка екипна идентичност, ако изобщо съществува такава. Хората просто се представят, опознават се и се опитват да получат одобрението на колегите си.

Как да помогна на екипа си да премине по-бързо през фазата на вежливост?

За да помогнеш на екипа си да преодолее този етап, организирай една или две срещи, за да помогнеш на хората да изградят връзка помежду си. Насочвай разговорите им към бъдещите задачи и поставяй фокуса върху съвместната им работа.

Етап 2: Фаза „Защо сме тук?“ (The 'Why are we here?' Phase)

Как да разпозная фазата „Защо сме тук?“?

На следващото стъпало членовете на екипа търсят ясна представа за това какво се очаква да постигнат. Затова не забравяй да обясниш ясно и кратко техните цели. Също така, на този етап, хората стават по-малко загрижени за получаването на одобрение и по-малко предпазливи в общуването си. Те са готови да поемат повече рискове и започват да разкриват собствените си планове.

Как да помогна на екипа си да премине по-бързо през фазата на „Защо сме тук?“?

Твоите указания ще помогнат на екипа да премине към следващия етап. Колкото по-ясно можеш да поставиш целта на проекта, очакванията ти към хората и всички крайни срокове, толкова по-бързо екипът ти ще се сплоти.

Етап 3: Фаза на властта (The Power Phase)

Как да разпозная фазата на властта?

В този етап нещата могат да се разгорещят, тъй като хората се „сблъскват“, а когато сте неопитен ръководител, може да се останете с впечатлението, че „цари пълна анархия и хаос“. В действителност фазата на властта е нормален етап от развитието, през който групите преминават, за да установят йерархия.
Тук членовете на екипа губят нуждата си от групово одобрение, а скритите им планове стават общоизвестни. Изслушването намалява, критиката се увеличава, а креативността отслабва, което поддържа слаба екипна идентичност и дух. Някои членове се наслаждават на този етап, докато други се оттеглят. Възникват различни роли:
  • Доминатори - упражняват влияние, за да контролират екипа.
  • Aгресори - намаляват статуса на другите членове от екипа.
  • Последователи - приемат опитите на другите хора от екипа да им влияят.
  • Хармонизатори - опитват се да балансират нуждите на индивидите с нуждите на екипа.
  • Компромисници - преговарят и правят отстъпки в името на общото благо.
  • Вратари - помагат всички членове на екипа да бъдат чути.

Как да помогна на екипа си да премине по-бързо през фазата на властта?

За да може твоят екип да премине през тази фаза, трябва да направите всичко възможно, за да насърчите хармонията в екипа. Можете да направите това, като управлявате комуникацията, конфликтите и цялосттаната екипна работа ефективно. Много детайли и подробности ще научиш в нашето обучение по работа в екип.

Етап 4: Фаза на сътрудничество (The Cooperation Phase)

Как да разпозная фазата на сътрудничество?

До този момент хората са приели позициите си в екипа и са преместили фокуса си от личните си планове. Те приемат, че всички гледни точки заслужават да бъдат изслушани, и са готови на компромис. И тъй като инерцията нараства, екипният дух започва да измества конкуренцията, така че хората работят с по-голяма креативност, енергичност и доверие за постигане на общите си цели.

Как да помогна на екипа си да премине по-бързо през фазата на сътрудничеството?

За да премине отвъд фазата на сътрудничество, екипът ви се нуждае от единодушие и съпричастност, така че дай време на групата да се „вкопчи“ в новите си начини на работа. Организиране на допълнителни социални събития може да е ефективен начин за допълнително насърчаване на чувството за единство. Също така избягвайте да добавяте нови членове към групата по време на тази и/или следващата фаза. Първоначалните членове ще гледат на новодошлите като на аутсайдери, а новите членове могат по невнимание да навредят на колегиалността на екипа.

Етап 5: Фаза на израстване (The Esprit Phase)

Как да разпозная фазата на израстване?

Ако успешно си превел екипа си през предишните четири фази, той ще достигне своя творчески и продуктивен зенит в тази, последна фаза на „духовно израстване“ („esprit" на френски означава „дух“). Установена е силна колективна идентичност и членовете вече не се притесняват да получат одобрението на групата – те знаят, че са уважавани. На показ са високият морал, неформалността и силното чувство за другарство, а групата е силно ангажирана със своята кауза. Тяхната конкурентна енергия вече не е насочена към постигане на напредък в рамките на групата, а към придобиване на предимство пред външните конкуренти на екипа.

Как да помогна на екипа си в тази фаза на израстване?

„Есприт“ екипът до голяма степен се управлява сам, така че можеш да се отдръпнеш и да се „отпуснеш“. Но е важно да предпазиш екип от самодоволство, като му поставяш нови и нови предизвикателства.

Ретроспектива според етапа на развитие на екипа?

Разгледайте Колелото на ретроспективите и вижте какъв тип ретроспектива е подходяща за сътоветния етап от развитието на вашия екип!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂