Моделът
Helix на Beck

Моделът Helix на Beck

Моделът Helix е част от спиралната динамика, която е разработена първоначално от Clare Graves, а по-късно е доразвита от Don Beck. Нейната цел е да ни помогне да разберем: как хората мислят за нещата (за разлика от това „какво” мислят); защо хората вземат решения по различен начин; защо хората реагират на различни мотиватори; защо и как възникват и се разпространяват ценностите и не на последно място кавко е естеството на промяната. В тази статия ще ви представим накратко спиралната динамика и по-конкретно модела Helix. Приятно четенe! А, ако не ти стигне, винаги можеш да се включиш в Scrum Master Академията на agify.me!
Бинка Иванова
Бинка Иванова
15 мин.

От къде е вдъхновена спиралната динамика и модела Helix?

Теорията на Бек за спиралната динамика се развива от две сходни, но различни теории:
Оригиналната теория на Грейвс за нивата на човешкото съществуване.
Грейвс казва, че ценностите са това, което движи поведението. Той категоризира ценностите (в този случай възгледите на хората за това какво е важно за тях относно това какъв е светът или какъв трябва да бъде) като индивидуално или групово ориентирани. В зависимост от етапа на развитие, на който се намира човек, или от мястото, на което се намира в спиралата на динамиката, неговите ценности ще влияят в по-голяма или по-малка степен на всичко, което мисли и преживява.
Концепцията на Richard Dawkins за „Мемета”
Докинс, зоолог и еволюционен учен, използва термина „мемета”, за да опише културната информация, която се възпроизвежда между хората. Това са неща като мода, художествени техники, жаргонни думи и основни вярвания, които се предават от човек на човек. Подобно на гена – основната биологична единица, която се възпроизвежда в организмите, мемът е основната културна единица, която се възпроизвежда в обществото.
В спиралната динамика вМемета се наричат дълбоко съхранените ценности, които влияят върху човешкия опит. ВМемета са нагласите, концепциите и парадигмите, които хората приемат и с които управляват своите решения и действия. Той отговаря на въпросa: „Защо хората правят това, което правят?”

Какво представлява спирланата динамика и модела Helix?

Теорията на спиралната динамика е изобразена като цветна спирала, в която всеки цвят представлява различно вМеме. Теорията идентифицира осем ценностни системи или вМемета, които според нея са се появили до момента. Деветата все още не е дефинирана. Те са посочени по-долу, като се започне от дъното на спиралата, от най-фундаменталната:
Инстинктивен/Изживяващ (Бежов)
Прави каквото трябва, за да оцелееш!
Магически/Анимистичен (Лилав)
Използвай ритуали и имай мистично усещане, за да си обясниш причина и следствие!
Импулсивен/Егоцентричен (Червен)
Наблягай на хитростта и прави това, което искаш да направиш. Силните надделяват, а слабите служат.
Целеустремено/Aвторитарно (Синьо)
Дръж всичко да е подредено и налагай принципи, основани на това, което е „правилно”. Контролирай с висше!
Стратегически/Oриентиран към постиженията (Оранжев)
Възползвай се от всички възможности и се стреми към успех. Подобрявай нещата и носи просперитет.
Егалитарно/Ориентирано към общността (Зелен)
Защитавай човешките права и се грижи за общността. Търси принадлежност и споделяне!
Интегративен (Жълт)
Разглеждай света като интегрирана система и наблягай на гъвкавостта. Промяната е норма!
Холистично (Тюркоазено)
Съчетавай ум и дух, за да изпиташ пълното съществуване на живота. Светът е деликатно равновесие, което е застрашено в човешките ръце.
Неопределено? (Коралово)
Все още не сме стигнали дотам.

Според този модел, с израстването и съзряването на хората, техните вМемета се разширяват от чисто индивидуална основа към по-групова или обществена. Специфично за спиралната динамика (и в частност за Helix модела) е, че хората не прескачат от един етап на развитие в друг (както е напр. в пирамидата на Маслоу), а се движат по спирала нагоре и надолу. Докато се придвижват нагоре по спиралата, тяхното разбиране за света става все по-сложно.

Като заговорихме за ценностите, искате ли да проверите дали сте си намерили „правилното място“?

Проверете доколко пасвате на организационната среда, в която се намирате с Радара на съответствието!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂