Матрица на стиловете
лидерство

Матрица на стиловете лидерство на Flamholtz и Randle

Ерик Фламхолц и Ивон Рандъл разработват матрицата на стиловете лидерство и я публикуват в книгата си „Growing Pains“ през 2007 г. Целта е да дадат ясни насоки и препоръки как да управляваме екипи и хора в зависимост от конкретната ситуация, в която се намираме.
Бинка Иванова
Бинка Иванова
15 мин.

Какво представлява матрицата на стиловете лидерство?

Матрицата на стиловете на лидерство е разделена на четири квадранта в зависимост от две измерения. Първото отразява доколко задачата е „програмируема“ – т.е. може да бъде изпълнена като се следват конкретни стъпки и процедури (и не е нужно творчесвто и креативност). Второто измерение е способността и желанието на човека или групата, която управляваш, да действа автономно и да бъде независим от теб. Това може да включва техните умения и опит, компетенции, мотивация от една страна, а от друга нуждата им от обратна връзка, конкретни насоки и инструкции от твоя страна и т.н. В зависимост от това къде попада „твоята ситуация“ в контекста на тези две измерения, Ерик Фламхолц и Ивон Рандъл препоръчват различен стил на лидерство.
висока автономност
висока програмируемост
консулативно / подпомагащо
консенсус / свободен стил
ниска програмируемост
автократично / добронамерено автократично
консулативно / подпомагащо
ниска автономност

Висока програмируемост / ниска автономност на работата?

Понякога ще отговаряш за задача, която трябва да бъде изпълнена по точно определен начин и трябва да бъде изпълнена от екип, който се нуждае от насоки, обратна връзка или непрекъснато взаимодействие с теб. В този случай най-ефективен е директивният лидерски подход. Има два стила, които можеш да използваш тук:
Автократичен стил.
Този стил понякога се критикува, защото изглежда остарял. Това е авторитарен стил на ръководство, издаваш инструкции без обяснения и очакваш членовете на екипа да ги следват без въпроси. Въпреки че може да изглежда репресивен, този стил може да бъде ефективен в някои ситуации, особено когато екипът ти зависи от твоето ръководство и обратна връзка и когато работата трябва да бъде свършена по определен начин. Той е ефективен в кризисни и извънредни ситуации. Важно е да постигнеш здравословен баланс, когато използваш този стил на ръководство. Трябва да ръководиш със сила и настойчивост, но е важно да ръководиш и с доброта. Не забравяй, че членовете на екипа ти зависят от обратната връзка, която им даваш. Редовно хвали добрата им работа и им давай конструктивна критика за това как могат да се подобрят.
Доброжелателен автократичен стил.
Доброжелателният автократичен стил е подобен на автократичния стил. Въпреки това този подход е с по-голямо участие. Например, вместо само да издаваш инструкции, обясняваш и причините за тях. За да използваш този стил успешно, съобщавай причините, поради които екипът ти трябва да изпълнява инструкциите ти. Например, обясни правилата, така че членовете на екипа ти да разберат причините за тях. Когато те разбират защо са въведени определени правила или процедури, е по-вероятно да ги спазват. Докато екипът ти работи, практикувайт управление, като се разхождаш наоколо (т.нар. „management by wandering around“), така че да си на разположение да отговаряш на въпроси и да предоставяш обратна връзка. Тази видимост и подкрепа ще ти помогнат да поддържаш проекта в срок и ще покажат на членовете на екипа ти, че си на разположение, когато имат нужда от теб.

Висока програмируемост / висока автономност на работата?

Когато задачата, която делегираш, трябва да бъде изпълнена по определен начин, а лицето, на което я делегираш, иска да има самостоятелност в работата си, можеш да използваш по-индиректен лидерски стил, а имено консултативен или подкрепящ:
Консултативен стил.
Използваш консултативен стил на ръководство, когато питаш членовете на екипа си за техния принос и мнение, но все пак ти имаш последната дума. Консултираш се с групата, но все пак ти си отговорен за избора на най-добрия начин на действие. За да използваш успешно консултативния лидерски стил, изгради доверие в екипа си. Когато доверието е налице, членовете на екипа ти ще се чувстват комфортно да предлагат мненията си и да реагират честно на проблемите. Бъди отворен към идеите и предложенията, които членовете на екипа ти дават, ако ги критикуваш или отхвърляш, те бързо ще спрат да се изказват.
Подкрепящ стил.
Подкрепящият стил е подобен на консултативния стил, при който все още имаш последната дума при вземането на решение. Стилът на участие обаче отива още по-далеч, зависиш от групата си да разработва идеи, а не само да предлага мнения по дадена идея. Стилът на участие е по-скоро свързан с груповото решаване на проблеми и мозъчната атака. Имай предвид, че макар да разчиташ на приноса на членовете на екипа, все пак трябва да ръководиш дискусията, да съобщаваш целите и да вземеш окончателното решение.

Ниска програмируемост / ниска автономност на работата

В този случай ръководиш силно креативен проект с човек или с членове на екипа, които не желаят автономия. Вместо това те се нуждаят от насоки, принос и взаимодействие. Двата лидерски стила, които най-добре отговарят на тази ситуация, са консултативен и подкрепящ:
Консултативен стил.
Виж описанието на консултативния стил в предходната секция.
Подкрепящ стил.
Виж описанието на подкрепящия стил в предходната секция.

Висока програмируемост / висока автономност на работата?

Попадаш в този квадрант, когато възлагаш творчески ‒ или „свободен“ ‒ проект на човек, който иска свобода и независимост в работата. Това означава, че трябва да възприемеш недирективен подход на ръководство. Има два стила, които можеш да използваш тук:
Консенсусен стил.
Единият вариант е да използваш консенсусен стил на ръководство. По същество това означава, че ще дадеш на члена на екипа си голяма власт в процеса на вземане на решения. Вместо да бъдеш „шеф“, ти сякаш ставаш част от екипа. Увери се, че членът на екипа ти разбира своите отговорности, когато използваш този стил.
Свободен стил (т.нар. laissez-faire).
Стил на ръководство „без ръце“, който трябва да използваш внимателно. Даваш свобода на членовете на екипа да определят как и кога ще свършат работата си, но си насреща, ако имат нужда от ресурси или помощ. Трябва да използваш laissez-faire лидерство само в правилните ситуации и трябва да избягваш да стигаш до крайности в този стил. Когато обаче работиш с човек, който е висококвалифициран, мотивиран и интелигентен, използването на този стил на ръководство може да бъде много ефективно. Включи се в професионалното обучение за лидери на agify.me и придобий уменията, които ще те направят успешен лидер! 🙂

Как да разберете до къде другите биха ви последвали?

Разгледайте Триъгълника на лидерството и разберете повече защо другите ви следват!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂