Десетте управленски роли
според Mintzberg

Десетте управленски роли според Минцбърг

Можете ли да изброите колко роли, скрити под шапката на мениджъра, изпълнявате всеки ден? Ако все още нямате достатъчно мениджърски опит, сигурно ще се затрудните. Възможно е дори не осъзнавате с колко много и различни функции сте натоварени. Когато групирате своите задачи, ви е по-лесно да прецените справяте ли се с тях и как се представяте като мениджър. За да си помогнете, използвайте десетте управленски роли според Минцбърг. Професорът ги публикува за пръв път в книгата си „Минцберг за управлението: вътре в нашия странен свят на организации“ през 1990 г. и до днес те са перфектен инструмент за подобряване на мениджърски умения.
Иванка Могилска
Иванка Могилска
7 мин.

Кои са десетте управленски роли според Минцбърг?

Разпределяте седмичните задачи, посрещате важен за фирмата ви гост, разговаряте с експерти, за да направите подобрения в производството, подписвате договор с нов клиент – във всяка една от тези ситуации вие сте мениджър, който изпълнява различна роля. Минцбърг ги разделя на три групи:
Междуличностни роли
 • Официално лице – представяте фирмата, посрещате гости и партньори, имате социални, представителни и правни задължения.
 • Лидер – наемате, обучавате, мотивирате служителите си, разпределяте отговорности, управлявате работата на всички.
 • Свързващо звено – общувате с хората вътре в организацията и създавате и мрежа от контакти от нейно име.
Информационни роли
 • Наблюдател – наблюденията ви са в две посоки: следите производителността и атмосферата в екипа; следите за информация и новости, свързани с организацията и бранша ви.
 • Разпределител на информация – преценявате какво, кога и колко от събраната информация да споделите със служителите си.
 • Говорител – представяте информация за вашата организация, нейните цели и действия пред външни лица.
Ролите на човека, който взима решенията
 • Предприемач – създавате и контролирате промените в организацията; генерирате и реализирате заедно с екипа си нови идеи, решавате проблеми, поемате нови проекти.
 • Ликвидатор на смущения – взимате решения и действате при извънредни ситуации, отстранявате пречките пред работата на организацията. Вие сте посредник, посланик, усмирител, etс.
 • Разпределител – разпределяте финансирането и всички други ресурси на организацията, назначавате и съкращавате служители, вдигате заплати.
 • Участник в преговори – защитвате интересите на фирмата, преговаряте с доставчици и всякакви други организации, а когато е необходимо, и със собствения си екип.

Как да използвате десетте роли на Минцбърг,
за да подобрите мениджърските си умения?

Оценяване
 1. Запишете си какви са задачите ви във всяка една роля. Така ще обхванете с поглед цялата картина на вашите мениджърски задължения без да изпускате детайлите.
 2. Опитайте се да определите колко време отделяте на всяка роля. Така ще видите коя е водеща при вас и ще можете по-лесно да прецените на какво се дължи това.
 3. Огледайте още веднъж задачите, които сте изброили и оценете представянето си във всяка роля от 1 - „Неумел“ до 5 - „Справям се отлично“.
Действие
Вижте някои насоки откъде да започнете с подобренията при всяка една роля.

Официално лице. Ако имате проблеми с тази роля, значи е време да подобрите имиджа си. Разберете какво не е наред с репутацията ви и планирайте действия за промяна.

Лидер. Слабите умения в тази ключова за мениджъра роля водят до неприятности и лична неудовлетвореност. Консултирайте се със специалист и запишете обучение по лидерство, за да ги развиете и да сте сигурни, че вървите в правилната посока.

Свързващо звено. Има множество техники за ефективно общуване и създаване на контакти. Потърсете, почетете, започнете да ги прилагате, когато сте в тази си роля.

Наблюдател. Създайте си система за мониторинг и отсяване на информацията. Тя ще ви спести време и ще ви помогне да сте винаги в час с важното за вашия бранш и организация.

Разпределител на информация. Развивайте комуникационните си умения – съзнателно, целенасочено, постоянно. Така ще ви е много лесно да знаете какво, кога, на кого и как да кажете.

Говорител. Наблегнете на говоренето пред публика, общуването с журналисти и уменията да се изразявате ясно и завладяващо в писмен вид.

Предприемач. Работете върху уменията си да управлявате промени, да решавате проблеми и тренирайте креативността си.

Ликвидатор на смущения. Колкото по-добре се справяте с управлението на емоциите в екипа, толкова по-рядко ще се стига до големи конфликти. Научете се да прилагате медиаторски техники и да разрешавате спорове. Запишете се на обучение по ефективно управление на конфликти.

Разпределител. Насочете усилията си към всичко, свързано с управление на финансите – бюджетиране, намаляване на разходи, анализ на финанси.

Участник в преговори. Съсредоточете се върху техники за водене на преговори.

Ако искате да развиете уменията, необходими за ролите „Лидер“ и „Ликвидатор на смущения“, разгледайте „Обучение по лидерство“ и „Обучение по ефективно управление на конфликти“.

А колко ефективно проявате вашава власт?

Проверете това с Кръговете на властта!

Филтрирайте по тема:
Управление на времето
Управление на стреса
Самоувереност и асертивност
Ефективна комуникация
Лидерство
Работа в екип
Управление на конфликти
Управление на хора
Вземане на решения и решаване на проблеми
Ефективни преговори
Управление на проекти
Управление на промяната и ефективно учене
Scrum

Свързани обучения?

Филтрирайте по тема:
Agile обучения и обучения за управление на проекти
Обучения за лична ефективност
Обучения за екипна ефективност и лидерство
Обучения за организационна ефективност

Свържете се с мен?

Хареса ви това, което прочетохте? Научете още повече със сертифициращото обучениe към Scrum.org и/или Scrum Master Академията на agify.me! 🙂